Ekologická výchova

Odpovědná firma

Program ekologické výchovy s panem Včelkou pro žáky základních škol ve svém okolí spustilo Letiště Václava Havla Praha od začátku roku 2012. Série tématických přednášek je určena čtvrtým a pátým ročníkům ZŠ a probíhá v rámci školního vyučování. Cílem programu je nejen prohlubování znalostí v oblasti ochrany životního prostředí, ale také informovanost o řešení ekologických témat nejen na Letišti Václava Havla Praha.

Ekologická výchova je složena ze čtyř samostatných výukových hodin. Ty se zabývají vybranými environmentálními tématy, která souvisejí s provozem na letišti a životním prostředí v jeho okolí - hluk, emise, čištění a ochrana vod, odpady a recyklace.

Cyklus přednášek je veden v informativně-zábavném duchu. Děti se pomocí názorných pomůcek, video či audio ukázek, interaktivních soutěží a výtvarného ztvárnění naučí definovat význam jednotlivých pojmů a pochopit jejich obsah. Dokáží rozlišit různé nepříznivé vlivy na životní prostředí a dozví se základy o způsobech jeho ochrany.

Jednotlivými přednáškami žáky provází maskot programu – pan Včelka, který má několik variací, vždy v souladu s tématem výuky.

vcela_variace_pruhledne.gif

Vyvrcholením celé ekologické výchovy je pozvánka pro všechny účastníky na závěrečný program na letišti, kde se žáci mohou osobně setkat s hasiči, ekology, včelaře, psovody, sokolníky za biologickou ochranu letiště a specialisty na hluk. Součástí programu je i vyhlášení a odměnění vítězných tříd.