Program ekologické výchovy s panem Včelkou pro žáky základních škol ve svém okolí spustilo Letiště Václava Havla Praha od začátku roku 2012. Série tématických přednášek je určena čtvrtým a pátým ročníkům ZŠ a probíhá v rámci školního vyučování. Cílem programu je nejen prohlubování znalostí v oblasti ochrany životního prostředí, ale také informovanost o řešení ekologických témat nejen na Letišti Václava Havla Praha.

Ekologická výchova je složena ze čtyř samostatných výukových hodin. Ty se zabývají vybranými environmentálními tématy, která souvisejí s provozem na letišti a životním prostředí v jeho okolí - hluk, emise, čištění a ochrana vod, odpady a recyklace.

Cyklus přednášek je veden v informativně-zábavném duchu. Děti se pomocí názorných pomůcek, video či audio ukázek, interaktivních her a výtvarného ztvárnění naučí definovat význam jednotlivých pojmů a pochopit jejich obsah. Dokáží rozlišit různé nepříznivé vlivy na životní prostředí a dozví se základy o způsobech jeho ochrany.

Jednotlivými přednáškami žáky provází maskot programu – pan Včelka, který má několik variací, vždy v souladu s tématem výuky.

vcela_variace_pruhledne.gif

Aby lektoři žáky co nejvíce zapojili, jsou přednášky doplněny řadou zajímavých soutěží mezi školami, jejichž výsledky se vyhlašují ke konci školního roku. Třídy se tak například v klání o nejmenšího randálníka dozví, která z nich je o přestávce nejhlučnější nebo naopak nejtišší.

Program ekologické výchovy je součástí širšího projektu zaměřeného na odpovědný přístup k životnímu prostředí a informovanost o řešení ekologických témat na Letišti Václava Havla Praha.

Fotogalerie