Odpovědná firma

Podpora neziskového sektoru

Firemní filantropie je primárně zaměřena na blízké okolí letiště a místní komunity. Nicméně cítíme potřebu využít našich možností i k podpoře prospěšných projektů mimo tuto oblast. V rámci neziskového sektoru spatřujeme přínos spíše ve vzájemném partnerství než pouze pasivní subvenci. Velký důraz klademe na aktivní zapojení zaměstnanců do spolurozhodování jako ocenění jejich přínosu na úspěšném fungování firmy, jež je nezbytnou podmínkou veškerých CSR aktivit.

Počátkem roku se připojujeme k Tříkrálové sbírce, která je největší veřejnou sbírkou u nás. Výtěžek z akce, která je organizovaná Českou katolickou charitou, je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí.

Dobrovolnictví zaměstnanců

CSR není jen o penězích. Mnohdy je cena času nevyčíslitelná. Naši zaměstnanci mohou jeden pracovní den věnovat pomoci vybrané NNO.