Safety

Propagace Safety

Nesmírně důležitým prvkem Safety Management Systemu je propagace.

Propagace znamená osvětu postupů, pravidel bezpečnosti a správného chování v provozu letiště. Safety jsou vždy a bez výhrady vážná témata. Lze je však propagovat nejen směrnicemi a paragrafy, ale také zajímavou a populární formou. Příkladem je komiksový seriál Letiště Praha.

Safety kampaně

Vyhlašujeme kampaně s cílem upozornit na aktuální safety téma.

  • pdf Týden provozní bezpečnosti (189,9 kB) 
    Safety oddělení LP se připojilo k akci Týden provozní bezpečnosti, kterou vyhlásili australští a novozélandští kolegové. Účastní se jej 89 letišť z Austrálie, 13 z Nového Zélandu a 4 z ostatních kontinentů.
  • pdf Kampaň za opatrné manévrování kolem letadla (215 kB) 
    I nepatrné poškození při odbavení jej může letadlo vyřadit z provozu a oprava je nesmírně nákladná. Vytvořili jsme kalendář pro rok 2014, který představuje jak drahé díly na letadla jsou a vybízí k opatrnému manévrování kolem letadla.
  • pdf FOD kampaň (530,8 kB) 
    Kampaň za čistotu pohybové plochy bez předmětů, které by mohly ohrozit bezpečnost cestujících, zaměstnanců a letadel

Kontakt

Letiště Praha, a. s.
Řízení Kvality, Safety a Procesů