Elektronický stavební deník

Nonaviation Business

Elektronický stavební deník (e_SD)  slouží v souladu s §157 zákona 183/2006 Sb. pro řádné vedení stavebního deníku u vybraných staveb Letiště Praha, a.s.

Pro dodavatele těchto vybraných staveb je zpřístupněn tento e_SD bezplatně, stejně jako školení administrátora dodavatele stavby.

Přístup do e_SD pro registrované uživatele

 

O přístup a školení žádejte v předstihu OJ INV/PPI – kontaktní osoba: