Instrukce při využití PC a tiskárny

Instructions for using a PC and printer
22
Květen
Zpět na úvod

Povinnosti uživatele při využití PC a tiskárny
 

  • Počítače jsou určené pouze pro zpracování odletových formulářů a nesmějí být použity k jiné činnosti.
  • PO SKONČENÍ PRÁCE JE UŽIVATEL POVINEN UKONČIT RELACI POMOCÍ TLAČÍTKA UKONČIT RELACI:

Ukončení relace

 

  • Uživatel je povinen odebrat všechny své vytištěné dokumenty z tiskárny a před odchodem se ujistit, že na tiskárně není, žádný vytištěný dokument, nebo zrovna nedochází k jeho tisku.

Upozornění:

Letiště Praha a.s. Vám poskytuje tento počítač a tiskárnu pouze pro účely zpracování odletového formuláře. Nedochází ke zpracování osobních údajů Letištěm Praha a.s.  Letiště Praha a.s. nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou porušením výše uvedených povinností.

 

Code of Conduct for PC and Printer Use:      

 

  • The computer use is limited to the processing of departure forms. Other activities are not permitted.
  • AFTER FINISHING THEIR WORK, USERS ARE OBLIGED TO END THE SESSION USING END SESSION:

Ukončení relace

  • Users are obliged to remove all printed documents from the printer and, before leaving, to ensure there is no printed document left at the printer, in printing, or in printing queue.

Please Note:

This computer and printer are provided by Letiště Praha a.s. (hereinafter Prague Airport) for the sole purpose of processing departure forms. No personal data is processed by Prague Airport. Prague Airport is not liable for any damage caused by a breach of the above obligations.