Bezpečnostní kontrola

Zkontrolujte své předměty

Ujistěte se, že nepřepravujete zakázané předměty.

Naplánujte si cestu

Kontrola příručních zavazadel a osob

Infografika příruční zavazadlo
Infografika osobní předměty

Při bezpečnostní kontrole ze zavazadel vyjměte a vložte do boxů větší elektroniku a sáček obsahující tekutiny, aerosoly a gely.Do boxů, nebo do zavazadel, odložte svrchní oděvy (kabáty, saka, bundy), pokrývku hlavy, opasek, hodinky, všechny předměty z kapes, případně další předměty dle pokynů bezpečnostních pracovníků.

Tekutiny, aerosoly a gely

příručním zavazadle lze přepravovat tekutiny, aerosoly a gely za těchto podmínek:

 • Musí být v nádobách do 100 ml/g.
 • Tyto nádoby musí být uloženy v jednom průhledném opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr.
 • Tento sáček musíte před rentgenovou kontrolou vyjmout z příručního zavazadla a předložit ke kontrole samostatně.

Mezi tekutiny, aerosoly a gely patří, kromě kosmetiky v tekuté a gelové formě, i kosmetické spreje a některé potraviny. V případě pochybností se podívejte na seznam nejčastěji dotazovaných předmětů.

Léky, dětská strava a speciální výživa

Za těchto podmínek lze přepravovat tekutiny, aerosoly a gely bez omezení objemu a počtu jednotlivých nádob:

Léky ikona
Pokud váš zdravotní stav vyžaduje přepravu léků nebo speciální výživy, lze je přepravovat v přiměřeném množství. Doporučujeme mít lékařské potvrzení.
Dítě ikona
V případě, že cestujete s dítětem, můžete přepravovat jídlo a nápoje pro dítě, a to v množství potřebném na dobu cesty.
Box kontrola ikona
I tyto tekutiny, aerosoly a gely musíte před rentgenovou kontrolou vyjmout z příručního zavazadla a předložit je ke kontrole samostatně.

Dále akceptujeme produkty zakoupené v letištních obchodech předložené v neporušených bezpečnostních baleních (tzv. STEB) a přepravu roztoků na kontaktní čočky.

Elektronika, baterie, powerbanky a e-cigarety
 • Elektroniku, powerbanky, e-cigarety a další zařízení obsahující lithiové baterie přepravujte pouze v příručním zavazadle. Pokud je lithiová baterie poškozená nebo vyzkratuje, může se vznítit, proto je přeprava baterií povolena pouze na palubě letadla. Nikdy tyto zařízení, ani náhradní baterie neumísťujte do odbavených zavazadel.
 • Výkon baterie nesmí přesáhnout 100 Wh. U baterií s vyšším výkonem se o možnostech přepravy informujte u vaší letecké společnosti.
 • Větší elektroniku (notebooky, tablety, čtečky, powerbanky, fotoaparáty) musíte před rentgenovou kontrolou vyjmout z příručního zavazadla a předložit ke kontrole samostatně.
Užitečné informace a tipy k bezpečnostní kontrole
 • Seznamte se s bezpečnostními pravidly ještě před balením zavazadel. Pro příruční a odbavená zavazadla platí jiná pravidla.
 • Na bezpečnostní kontrolu se dostavte v dostatečném časovém předstihu. Zejména v době provozní špičky mohou být čekací doby delší než obvykle. V případě mimořádných bezpečnostních opatření může být odbavení cestujících krátkodobě přerušeno.
 • Při balení příručního zavazadla myslete na to, že na bezpečnostní kontrole z něj budete muset vyjmout větší elektroniku a sáček obsahující tekutiny, aerosoly a gely.
 • Při bezpečnostní kontrole můžete mít prázdnou lahev na nápoje. Po celém letišti máme desítky fontánek s pitnou vodou, kde můžete svoji lahev doplnit.
 • Na našem letišti využíváme ke kontrole cestujících celotělové skenery. Tato kontrola je komfortní, rychlá a bezpečná. Více informací naleznete zde.
 • V případě, že bude nutné provést ruční prohlídku vaší osoby, můžete požádat o kontrolu mimo dohled ostatních cestujících.
 • V případě, že nejste spokojen s průběhem bezpečnostní kontroly, můžete kontaktovat vedoucího pracovníka, který je přítomen na každém stanovišti bezpečnostní kontroly.

Úschova předmětů: 
Nebyly některé z vašich věcí při bezpečnostní kontrole povoleny? Můžete využít služeb naší úschovny a po návratu do Prahy si je vyzvednout. Více informací poskytnou pracovníci bezpečnostní kontroly. Úschova předmětů se řídí úschovním řádem a ceníkem Úschovny zavazadel.

Zakázané předměty u cestujících a v příručních zavazadlech

U cestujících a v příručních zavazadlech je zakázáno přepravovat:

 • Střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily
  • Všechny druhy střelných zbraní a pistolí (včetně hraček napodobujících tyto zbraně), luků, harpun a praků.
 • Ochromující zařízení
  • Paralyzéry, tasery, zařízení na omračování a zabíjení zvířat, ochromující a zneschopňující chemické látky, obranné spreje.
 • Předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou
  • Sekery, sekyrky, sekáčky, řezáky, holící břitvy, meče, šavle, nože a nůžky s čepelí delší než 6 cm, vývrtky delší než 6 cm.
 • Pracovní nářadí
  • Páčidla, vrtáky, vrtačky, pily, letovací lampy, nastřelovací pistole, nářadí s ostřím a šroubováky delší než 6 cm.
 • Tupé předměty
  • Basebalové a softbalové pálky, obušky, pendreky, kyje, vybavení pro bojová umění.
 • Výbušniny a zápalné látky a zařízení
  • Granáty, miny, zápalná a výbušná zařízení a jejich imitace, rozbušky, detonátory, munice, dýmovnice, ohňostroje a pyrotechnické výrobky.
  • Do této kategorie patří i prskavky, náplně do zapalovačů, plynové kartuše atp.
    

V případě pochybností zkontrolujte seznam nejčastěji dotazovaných předmětů.

Seznam nejčastěji dotazovaných předmětů 
nebo
 
Úplný seznam zakázaných předmětů

Pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly mají vždy právo určit jako zakázané i takové předměty, které zde sice nejsou uvedeny, zato vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

Kontrola odbavených zavazadel

Elektronika, baterie, powerbanky a e-cigarety
 • Powerbanky, notebooky, tablety, mobilní telefony, e-cigarety a další zařízení obsahující lithiové baterie přepravujte pouze v příručním zavazadle. Pokud je lithiová baterie poškozená nebo vyzkratuje, může se vznítit, proto je přeprava baterií povolena pouze na palubě letadla. Nikdy tyto zařízení, ani náhradní baterie neumísťujte do odbavených zavazadel.
 • Výkon baterie nesmí přesáhnout 100 Wh. U baterií s vyšším výkonem se o možnostech přepravy informujte u vaší letecké společnosti.
Zakázané předměty v odbavených zavazadlech

V odbavených zavazadlech je zakázáno přepravovat:

 • Výbušniny a zápalné látky a zařízení
  • Granáty, miny, zápalná a výbušná zařízení a jejich imitace, rozbušky, detonátory, munice, dýmovnice, ohňostroje a pyrotechnické výrobky.
  • Do této kategorie patří i prskavky, náplně do zapalovačů, plynové kartuše atp.
Fyzická kontrola obsahu odbavených zavazadel

S cílem vyloučit přítomnost výbušných látek v odbavených zavazadlech mohou pracovníci bezpečnostní kontroly otevřít a fyzicky zkontrolovat obsah odbaveného zavazadla, a to bez přítomnosti cestujícího. Letiště Praha tak činí v souladu s platnou legislativou EU.

Po provedené kontrole je do zavazadla vložena písemná informace o provedené kontrole a zkontrolované zavazadlo je zabaleno do ochranné fólie a přelepeno lepicí páskou s logem Letiště Praha.

Abyste předešli možnému poškození odbaveného zavazadla při detekční kontrole, doporučujeme používat kufry s TSA zámky (jsou označeny červeným diamantem) nebo se zámky Safe Skies (jsou označeny symbolem hořící pochodně).

Při jiných formách zabezpečení (integrovaný zámek jiný, než TSA nebo Safe Skies) může během otevření zavazadla dojít k jeho poškození a nemožnosti toto zavazadlo znovu uzavřít a uzamknout. V takovém případě bude zavazadlo kromě ochranné fólie vybaveno také stahovacími popruhy s logem Letiště Praha.

V případě poškození zavazadla se prosím obraťte na přepážku reklamací zavazadel v cílové destinaci, kde pracovník reklamací zavazadel s vámi sepíše reklamační protokol. Protokol obsahuje referenční číslo a kontakt pro další komunikaci s leteckou společností. V případě dodatečné reklamace (např. zjistíte-li poškození zavazadla mimo prostory letiště), je nutné nejpozději do 7 dnů od uskutečněného letu kontaktovat vaši leteckou společnost a vyřídit přímou reklamační žádost (v souladu s nařízením Evropské rady č. 2027/97).

Fyzická kontrola obsahu odbavených zavazadel probíhá za velmi přísných bezpečnostních podmínek. Celý postup je dokumentován a monitorován. Pracovníci bezpečnostní kontroly nemohou vyjmout předmět ze zavazadla bez souhlasu cestujícího