Aviation Business
Aviation Business

Charges and Incentives

Airport Charges and Incentives from 31st March 2024

Information Related to Airport Price List Consultation Process

Pursuant to Article 42f of  Act No. 49/1997 Coll., on Civil Aviation and amending Act No. 455/1991 Coll., on Trade Licensing (the Trade Licensing Act), the operator of Václav Havel Airport Prague, Letiště Praha, joint stock company, is obliged to call a formal consultation meeting regarding the proposed list of airport charges for the use of Prague Airport services and facilities for the period commencing on 31st March 2024. This year’s meeting will be held on 5th September 2023. For more information related to Airport Price List Consultation Process, please see the official notification below.

This note is published in the English language only.

Invitation Letter Airport Charges 2024Updated: 16. 6. 2023Size: 95.26 KBFormat:
Airport Charges and Incentives from 26th March 2023

Information Related to Airport Price List Consultation Process

On 13th September 2022, a formal consultation meeting on the Prague Airport’s proposed price list for the period commencing on 26th March 2023 and ending on 30th March 2024 was organised by Prague Airport and attended by representatives of air carriers which, pursuant to the respective provisions of Article 42f of the Act No. 49/1997, Coll. about Civil Aviation as amended and amendments and addenda to the Act No. 455/1991, Coll. about Trade (the Trade Act) as amended, had confirmed their attendance in writing prior to the meeting. Prague Airport carefully reviewed all feedback from airlines, both written and discussed during the consultation meeting, prior to making the final decision.

On 12th December 2022, Prague Airport published the Final Decision which is now available for download in Portable Document Format at Prague Airport’s website under the Business section (see below). It includes a summary of changes to the price list, the outline of the airport users' views and Prague Airport's reaction to these views.

On 12th December 2022, the Prague Airport price list for the period commencing on 26th March 2023 and ending on 30th March 2024, was published. The document is now also available for download in Portable Document Format below.

Informace k projednávání letištního ceníku

Dne 13. 9. 2022 proběhlo veřejné projednání letištního ceníku pro období 26. 3. 2023 až 30. 3. 2024 za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, kteří se v souladu s § 42 f Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a se změnou a doplněním Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště. Připomínky leteckých dopravců, obdržené písemně i diskutované během veřejného projednání, byly Letištěm Praha, a.s. pečlivě posouzeny před zveřejněním letištního ceníku.

Dne 12. 12. 2022 zveřejnilo Letiště Praha konečné rozhodnutí, které je nyní k dispozici ke stažení ve formátu Portable Document Format na webových stránkách Letiště Praha v části Business (viz. níže). Dokument zahrnuje přehled změn v ceníku, shrnutí připomínek uživatelů letiště a reakci Letiště Praha na tyto připomínky.

Dne 12. 12. 2022 byl zveřejněn letištní ceník platný pro období 26. 3. 2023 až 30. 3. 2024. Dokument je nyní také ke stažení ve formátu Portable Document Format níže.

Airport Price List 2023 ENUpdated: 12. 12. 2022Size: 981.53 KBFormat:
Letištní ceník 2023Updated: 12. 12. 2022Size: 1015.22 KBFormat:
Final Decision 2023Updated: 12. 12. 2022Size: 234.2 KBFormat:
Conditions of Use

Letiště Praha, a. s. as an operator of Prague Airport wishes to lay down clear basic conditions of use of the Prague Airport. Issuing such conditions shall contribute to greater legal certainty between Letiště Praha, a. s. and users of Prague Airport.

Please find the effective Prague Airport's Conditions of Use below.

Prague Airport's Conditions of Use effective from 29/3/2021Updated: 12. 4. 2021Size: 575.79 KBFormat: