Return to home
Aviation Business

Charges and Incentives

Airport Charges and Incentives from 28th March 2021

Information Related to Airport Price List Consultation Process

On 2nd September 2020, a formal consultation meeting on the Prague Airport’s proposed price list for the period commencing on 28th March 2021 and ending on 26th March 2022 was organised by Prague Airport and attended by representatives of air carriers which, pursuant to the respective provisions of Article 42f of the Act No. 49/1997, Coll. about Civil Aviation as amended and amendments and addenda to the Act No. 455/1991, Coll. about Trade (the Trade Act) as amended, had confirmed their attendance in writing prior to the meeting. Prague Airport carefully reviewed all feedback from airlines, both written and discussed during the consultation meeting, prior to making the final decision.

On 5th November 2021, Prague Airport published the airport Price List for the operational period commencing on 28th March 2021 and ending on 26th March 2022. The Price List is now available for download in Portable Document Format at Prague Airport’s website under the Business section (see below). Please refer to the appendix for a summary of changes to the price list, the outline of the airport users' views and Prague Airport's reaction to these views.

Informace k projednávání letištního ceníku

Dne 2. 9. 2020 proběhlo veřejné projednání letištního ceníku pro období 28. 3. 2021 až 26. 3. 2022 za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, kteří se v souladu s § 42 f Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a se změnou a doplněním Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště. Připomínky leteckých dopravců, obdržené písemně i diskutované během veřejného projednání, byly Letištěm Praha, a.s. pečlivě posouzeny před zveřejněním letištního ceníku.

Dne 5. 11. 2021 zveřejnilo Letiště Praha letištní ceník pro období začínající 28. 3. 2021 a končící 26. 3. 2022. Ceník je nyní k dispozici ke stažení ve formátu Portable Document Format na webových stránkách Letiště Praha v části Business (viz. níže). V příloze rovněž naleznete přehled změn v ceníku, shrnutí připomínek uživatelů letiště a reakci Letiště Praha na tyto připomínky.

Airport Price List 2021 ENUpdated: 12. 4. 2021Size: 403.65 KBFormat:
Letištní ceník 2021Updated: 12. 4. 2021Size: 688.27 KBFormat:
Decision Airport Charges 2021Updated: 12. 4. 2021Size: 501.65 KBFormat:
Airport Charges and Incentives from 27th March 2022

Dear Business Partner,

Pursuant to Article 42f of  Act No. 49/1997 Coll., on Civil Aviation and amending Act No. 455/1991 Coll., on Trade Licensing (the Trade Licensing Act), as amended (hereinafter referred to as “the Civil Aviation Act”), the operator of Prague Airport, joint stock company (hereinafter referred to as “Prague Airport”), announces, a formal consultation meeting in relation to the proposed list of airport charges for the use of Prague Airport services and facilities for the period commencing on 27th March 2022 will be held on 2nd September 2021.

The consultation will take place in a distant form using standard internet conference tools and will begin at 10:00 a.m. local time. The connection details and technical specifications will be distributed to the participants by email well in advance.

In conformity with the Civil Aviation Act, we hereby invite all air carriers operating Prague Airport and interested in engaging in the consultation process to forward their written attendance confirmation by 17th August 2021.

Please find the Letter of Invite with all the information regarding the registration attached.

PRG Invitation Letter Airport Charges 2022Updated: 3. 9. 2021Size: 97.07 KBFormat:
Conditions of Use

Letiště Praha, a. s. as an operator of Prague Airport wishes to lay down clear basic conditions of use of the Prague Airport. Issuing such conditions shall contribute to greater legal certainty between Letiště Praha, a. s. and users of Prague Airport.

Please find the effective Prague Airport's Conditions of Use below.

Prague Airport's Conditions of Use effective from 29/3/2021Updated: 12. 4. 2021Size: 575.79 KBFormat: