Return to home
Aviation Business

Charges and Incentives

Airport Charges and Incentives from 28th March 2021

Information Related to Airport Price List Consultation Process

On 2nd September 2020, a formal consultation meeting on the Prague Airport’s proposed price list for the period commencing on 28th March 2021 and ending on 26th March 2022 was organised by Prague Airport and attended by representatives of air carriers which, pursuant to the respective provisions of Article 42f of the Act No. 49/1997, Coll. about Civil Aviation as amended and amendments and addenda to the Act No. 455/1991, Coll. about Trade (the Trade Act) as amended, had confirmed their attendance in writing prior to the meeting. Prague Airport carefully reviewed all feedback from airlines, both written and discussed during the consultation meeting, prior to making the final decision.

On 5th November 2021, Prague Airport published the airport Price List for the operational period commencing on 28th March 2021 and ending on 26th March 2022. The Price List is now available for download in Portable Document Format at Prague Airport’s website under the Business section (see below). Please refer to the appendix for a summary of changes to the price list, the outline of the airport users' views and Prague Airport's reaction to these views.

Informace k projednávání letištního ceníku

Dne 2. 9. 2020 proběhlo veřejné projednání letištního ceníku pro období 28. 3. 2021 až 26. 3. 2022 za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, kteří se v souladu s § 42 f Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a se změnou a doplněním Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště. Připomínky leteckých dopravců, obdržené písemně i diskutované během veřejného projednání, byly Letištěm Praha, a.s. pečlivě posouzeny před zveřejněním letištního ceníku.

Dne 5. 11. 2021 zveřejnilo Letiště Praha letištní ceník pro období začínající 28. 3. 2021 a končící 26. 3. 2022. Ceník je nyní k dispozici ke stažení ve formátu Portable Document Format na webových stránkách Letiště Praha v části Business (viz. níže). V příloze rovněž naleznete přehled změn v ceníku, shrnutí připomínek uživatelů letiště a reakci Letiště Praha na tyto připomínky.

Airport Price List 2021 ENUpdated: 12. 4. 2021Size: 403.65 KBFormat:
Letištní ceník 2021Updated: 12. 4. 2021Size: 688.27 KBFormat:
Decision Airport Charges 2021Updated: 12. 4. 2021Size: 501.65 KBFormat:
PRG Response to COV19 II Oct 21Updated: 26. 10. 2021Size: 2.12 MBFormat:
Airport Charges and Incentives from 27th March 2022

Information Related to Airport Price List Consultation Process

On 2nd September 2021, a formal consultation meeting on the Prague Airport’s proposed price list for the period commencing on 27th March 2022 and ending on 25th March 2023 was organised by Prague Airport and attended by representatives of air carriers which, pursuant to the respective provisions of Article 42f of the Act No. 49/1997, Coll. about Civil Aviation as amended and amendments and addenda to the Act No. 455/1991, Coll. about Trade (the Trade Act) as amended, had confirmed their attendance in writing prior to the meeting. Prague Airport carefully reviewed all feedback from airlines, both written and discussed during the consultation meeting, prior to making the final decision.

On 15th November 2021, Prague Airport published the Final Decision which is now available for download in Portable Document Format at Prague Airport’s website under the Business section (see below). It includes a summary of changes to the price list, the outline of the airport users' views and Prague Airport's reaction to these views.

On 17th December 2021, the Prague Airport price list for the period commencing on 27th March 2022 and ending on 25th March 2023, was published. The document is now also available for download in Portable Document Format below.

Informace k projednávání letištního ceníku

Dne 2. 9. 2021 proběhlo veřejné projednání letištního ceníku pro období 27. 3. 2022 až 25. 3. 2023 za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, kteří se v souladu s § 42 f Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a se změnou a doplněním Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště. Připomínky leteckých dopravců, obdržené písemně i diskutované během veřejného projednání, byly Letištěm Praha, a.s. pečlivě posouzeny před zveřejněním letištního ceníku.

Dne 15. 11. 2021 zveřejnilo Letiště Praha konečné rozhodnutí, které je nyní k dispozici ke stažení ve formátu Portable Document Format na webových stránkách Letiště Praha v části Business (viz. níže). Dokument zahrnuje přehled změn v ceníku, shrnutí připomínek uživatelů letiště a reakci Letiště Praha na tyto připomínky.

Dne 17.12.2021 byl zveřejněn letištní ceník platný pro období 27. 3. 2022 až 25. 3. 2023. Dokument je nyní také ke stažení ve formátu Portable Document Format níže.

Airport Price List 2022 ENUpdated: 17. 12. 2021Size: 887.9 KBFormat:
Letištní ceník 2022Updated: 17. 12. 2021Size: 887.6 KBFormat:
Final Decision 2022Updated: 15. 11. 2021Size: 290.13 KBFormat:
Conditions of Use

Letiště Praha, a. s. as an operator of Prague Airport wishes to lay down clear basic conditions of use of the Prague Airport. Issuing such conditions shall contribute to greater legal certainty between Letiště Praha, a. s. and users of Prague Airport.

Please find the effective Prague Airport's Conditions of Use below.

Prague Airport's Conditions of Use effective from 29/3/2021Updated: 12. 4. 2021Size: 575.79 KBFormat: