Charges and Incentives

Aviation Business
Aviation Business
Airport Charges and Incentives from 31st March 2024

Information Related to Airport Price List Consultation Process

On 5th September 2023, a formal consultation meeting on the Prague Airport’s proposed price list for the period commencing on 31th March 2024 and ending on 29th March 2025 was organised by Prague Airport and attended by representatives of air carriers which, pursuant to the respective provisions of Article 42f of the Act No. 49/1997, Coll. about Civil Aviation as amended and amendments and addenda to the Act No. 455/1991, Coll. about Trade (the Trade Act) as amended, had confirmed their attendance in writing prior to the meeting. Prague Airport carefully reviewed all feedback from airlines, both written and discussed during the consultation meeting, prior to making the final decision.

On 4th December 2023, Prague Airport published the Final Decision which is now available for download in Portable Document Format at Prague Airport’s website under the Business section (see below). It includes a summary of changes to the price list, the outline of the airport users' views and Prague Airport's reaction to these views.

On 4th December 2023, the Prague Airport price list for the period commencing on 31th March 2024 and ending on 29th March 2025, was published. The document is now also available for download in Portable Document Format below.

Informace k projednávání letištního ceníku

Dne 5. 12. 2023 proběhlo veřejné projednání letištního ceníku pro období 31. 3. 2024 až 29. 3. 2025 za přítomnosti zástupců leteckých dopravců, kteří se v souladu s § 42 f Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a se změnou a doplněním Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásili k účasti na projednávání návrhu ceny za užívání letiště. Připomínky leteckých dopravců, obdržené písemně i diskutované během veřejného projednání, byly Letištěm Praha, a.s. pečlivě posouzeny před zveřejněním letištního ceníku.

Dne 4. 12. 2023 zveřejnilo Letiště Praha konečné rozhodnutí, které je nyní k dispozici ke stažení ve formátu Portable Document Format na webových stránkách Letiště Praha v části Business (viz. níže). Dokument zahrnuje přehled změn v ceníku, shrnutí připomínek uživatelů letiště a reakci Letiště Praha na tyto připomínky.

Dne 4. 12. 2023 byl zveřejněn letištní ceník platný pro období 31. 3. 2024 až 29. 3. 2025. Dokument je nyní také ke stažení ve formátu Portable Document Format níže.

Airport Decision 2024Updated: 4. 12. 2023Size: 724.51 KBFormat:
Airport Price List 2024 ENUpdated: 4. 12. 2023Size: 5.64 MBFormat:
Letistni Cenik 2024 CZUpdated: 4. 12. 2023Size: 5.67 MBFormat:
Conditions of Use

Letiště Praha, a. s. as an operator of Prague Airport wishes to lay down clear basic conditions of use of the Prague Airport. Issuing such conditions shall contribute to greater legal certainty between Letiště Praha, a. s. and users of Prague Airport.

Please find the effective Prague Airport's Conditions of Use below.

Prague Airport's Conditions of Use effective from 7/4/2024Updated: 27. 3. 2024Size: 278.31 KBFormat:
Prague Airport's Conditions of Use effective from 29/3/2021Updated: 12. 4. 2021Size: 575.79 KBFormat:
Prague Airport's Conditions of Use effective from 1/11/2023Updated: 20. 10. 2023Size: 273.32 KBFormat: