Konference SECURITY

 Program Konference SECURITY
08:00 – 09:00Registrace
09:00 – 10:00Zahájení konference a úvodní slovo
10:00 – 10:30Dopolední přestávka
10:30 – 12:30Dopolední sekce
12:30 – 13:10Oběd
13:10 – 14:30Odpolední sekce I
14:30 – 15:00Dopolední přestávka
15:00 – 16:50Odpolední sekce II
16:50 – 17:00Závěr
18:00 – 21:00Večerní program (HOTEL COURTYARD MARRIOTT)
  

Konference SAFETY

 Program Konference SAFETY
08:00 – 09:00Registrace
09:00 – 09:30Úvodní slovo
09:30 – 11:00Dopolední sekce I
11:00 – 11:20Dopolední přestávka
11:20 – 13:00Dopolední sekce II
13:00 – 13:40Oběd
13:40 – 15:20Odpolední sekce I
15:20 – 15:50Odpolední přestávka
15:50 – 17:20Odpolední sekce II
17:20 – 17:30Závěr