Charges and incentives

Airport Charges and Incentives from 28th March 2021

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště i nadále nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

Information Related to Airport Price List Consultation Process

Pursuant to Article 42f of  Act No. 49/1997 Coll., on Civil Aviation and amending Act No. 455/1991 Coll., on Trade Licensing (the Trade Licensing Act), as amended, Prague Airport announces that on 2nd September 2020, a formal consultation meeting will be held regarding the proposed list of airport charges for the use of Prague Airport services and facilities for the period commencing on 28th March 2021. For details please refer to the invitation letter attached.

Informace k projednávání letištního ceníku

V souladu s ust. § 42f zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Letiště Praha, a.s. oznamuje, že dne 2. 9. 2020 se bude konat veřejné projednávání návrhu ceny za užívání služeb a infrastruktury letiště na období od 28. 3. 2021. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Soubory
PRG Invitation Letter Airport Charges 2021Aktualizováno: 15. 6. 2020Velikost: 101.21 KBFormát: