IT služby Letiště Praha

Nabídka pro externí partnery
Neletecký obchod

Aplikace

 • ·Aplikace Airport Traffic, která monitoruje pohyb na pohybových plochách a současně informuje řidiče MMP o možné kolizi s letadly. Více informací o této aplikaci kliknětě zde.
 • Aplikace FIDS Web, online přístup na informace odletů a příletů. Více informací o této aplikace kliknětě zde.
 •  Aplikace Magion mobile Více informací o této aplikaci kliknětě zde

   

Online data Letiště Praha

 • služba FIDS Online :

Služba FIDS Online nabízí externím subjektům provozovat totožný informační displej, jako je provozován v prostorách Letiště Praha, ať už pro provozní složky nebo cestující veřejnost.

Pro letecké společnosti nabízí služba u vlastních letů zobrazení CDM časů.

Pro více informací o této službě kliknětě zde.

 • Služba zasílání online dat:

Pro více informací o této službě kliknětě zde

Data pro analýzy a služby BI

Letiště Praha provozuje interní datový sklad, do kterého načítá informace z mnoha aplikací a datových zdrojů, a to jak z interních letištních aplikací, tak z externích datových zdrojů. Tato data jsou ukládána v interním datovém skladu včetně mnohaleté historie. Součástí datového skladu je interní tým specialistů, které jsou schopni připravit na základě požadavku report nebo analýzu jak jednorázově, tak na je možné data získávat i pravidelných intervalech. V případě, že máte zájem o data a tuto službu, prosím o vyplnění formuláře, kde prosím popište, o jaká data máte zájem včetně požadované struktury. Následně Vás bude kontaktovat LP IT specialita, který s Vámi tento požadavek probere. Jedná se o placenou službu, která bude naceněná před samotou realizací a bude provedená po potvrzené objednávce.

Konzultační služby

Letiště Praha disponuje letitým know how v oblasti leteckého provozu a příslušných IT systémů. Na základě této znalosti IT Letiště Praha poskytuje konzultační a poradenské služby v oblasti IT a leteckého provozu, v případě zájmu prosím o vyplnění kontaktního formuláře, kde prosím uveďte detaily o jaké konzultace máte zájem. Následně Vás bude kontaktovat LP IT specialita, který s Vámi tento požadavek probere. Jedná se o placenou službu, která bude naceněná před samotou realizací a bude provedená po potvrzené objednávce.

Aplikace FIDS Web

Služba FIDS Web je webovou aplikací dostupnou na internetových stránkách https://newfids.prg.aero. Aplikace obsahuje několik standardních pohledů na seznam odletů a příletů. V případě zvláštních požadavků je možné vytvořit individuální pohledy s vlastní grafickou úpravou, filtrací letů, zobrazení vybraných údajů apod.

Po řádném objednání služby je zákazníkovi přiděleno uživatelské jméno a heslo pro vstup do webové aplikace.

Ceník - FIDS Web
 • Paušální poplatek za poskytování dat – 1.000 Kč / měsíc
 • Tvorba vlastních pohledů (v případě zvláštních požadavků) – 1.500 Kč / hod.

V případě zájmu o tuto službu prosím vyplňte formulář zde

 Magion Mobile

webová aplikace optimalizovaná pro provoz na mobilních zařízeních typu telefon, tablet poskytující informace o letech realizovaných na Letišti Praha. Aplikace podporuje provoz v anglickém a českém jazyce.

Aplikace zobrazuje klíčové informace z procesu pozemního odbavení zvlášť na obrazovkách příletů a odletů. Mezi tyto informace patří důležité časy z CDM procesu, informace o stojánce, gate, letadle a rotaci z příletu na odlet a řada dalších informací.
Vybrané údaje je možné v aplikaci i editovat a tedy užívat aplikaci přímo v procesu odbavení agenty v „terénu“.

Magion Mobile

 

Ceník - Magion Mobile

Systém Magion mobile

Maximální počet uživatelůRead only Read & write
1600 Kč900 Kč
82 100 Kč3 500 Kč
354 800 Kč8 000 Kč
808 000 Kč12 000 Kč
15012 000 Kč20 000 Kč
45019 200 Kč32 000 Kč

Podmínky pro využívání "balíčků" licencí

 • jednotlivé balíčky (počty licencí dle typů) lze vzájemně kombinovat
 • do balíčků licencí "Read & write" lze zahrnout část licencí "Read only"
 • při závazku na odběr služeb na dobu 6 měsíců je poskytování sleva 5 %
 • při závazku na odběr služeb na dobu 6 měsíců je poskytování sleva 10 %

 FIDS Online

 • FIDS-HDMISlužba FIDS Online nabízí externím subjektům provozovat totožný informační displej, jako je provozován v prostorách LP, ať už pro provozní složky nebo cestující veřejnost.
 • Služba spočívá v pronájmu zařízení připojitelnému k jakémukoliv monitoru prostřednictvím HDMI konektoru.
 • Zařízení komunikuje se serverem LP po vnitřní síti v areálu LP nebo po internetu mimo areál LP.
 • Pro letecké společnosti nabízí služba u vlastních letů zobrazení CDM časů.

FIDS monitor

 • Informační monitor zobrazující informace o odletech nebo příletech.FIDS-Monitor
 • Umožňuje vytvořit individuální pohled s vlastní grafickou úpravou, filtrací letů, zobrazení vybraných údajů apod.

 

 

Technické požadavky

 1. monitor s  HDMI konektorem podporující rozlišení minimálně 1920x1080 bodů (možno za příplatek definovat vlastní zobrazení v jiném rozlišení)
 2. pro komunikaci v rámci areálu LP je třeba volná datová zásuvka s připojením do vnitřní sítě Letiště Praha
 3. pro komunikaci po internetu je třeba síťové připojení s neomezení odchozím připojením po portu 443.
 4. napájecí zásuvka 230V v dosahu zařízení
Ceník - FIDS Online
 • paušální poplatek za poskytování dat – 1.000 Kč / měsíc
 • pronájem zařízení – 1.000 Kč / měsíc / kus
 • jednorázová cena za instalaci – 2.500 Kč
 • tvorba vlastních pohledů (v případě zvláštních požadavků) – 1.500 Kč / hod.

V případě zájmu o tuto službu prosím vyplňte formulář zde

 

 Služba FIDS API

 • poskytuje data o letech ve formátu JSON a je tak vhodná pro import dat do vlastních aplikací zákazníka.
 • Vygenerovaný JSON report bude publikován na internetových stránkách https://newfids.prg.aero. Pro přístup k reportu je požadováno uživatelské jméno a heslo, které bude poskytnuto odběrateli po řádném objednání služby.
 • Specifikace JSON formátu je řešena zvláštním dokumentem, který je k dispozici na vyžádání.
Ceník - FIDS API
 • paušální poplatek za poskytování dat – 1.000 Kč / měsíc
 • jednorázová cena za vytvoření JSON reportu – 1.500 Kč

V případě zájmu o tuto službu prosím vyplňte formulář zde

 

Poptávka - IT služeb Letiště Praha
Má Vaše společnost uzavřenou NDA s Letištěm Praha
O jaké služby máte zájem
O jaká data, služby a konzultace máte zajem. Za jakým učelem je chcete využívat, připadně pro kolik uživatelů. 

Dovolujeme si vás informovat, že po odeslání tohoto formuláře můžeme zpracovávat vyplněné osobní údaje.