Informace přístupné prostřednictvím těchto stránek jsou interního charakteru a jsou majetkem partnerů participujících na projektu "Implementace CDM na letišti Václava Havla Praha" a jako takové nejsou určeny ke zveřejňování.

V případě těchto informací není povolena žádná z forem kopírování, nebo šíření v podobě dokumentu, záznamu, elektronického souboru nebo pomocí jiného prostředku pro zachycení nebo zaznamenání informací za účelem předání takto získaných informací třetí straně. To je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu manažera příslušného projektu.

Přihlášením do neveřejné sekce uživatel souhlasí s těmito podmínkami.