CDM
Collaborative Decision Making

Prvky konceptu CDM

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 16. 3. 2020*:

- zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince, s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky
- zákaz vycestovat všem občanům České republiky; cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v České republice nebo cizinci s přechodným pobytem v České republice nad 90 dnů mohou opustit Českou republiku bez možnosti návratu během nouzového stavu

Aktuální seznam rizikových zemí ZDE.

Pokud se vás tato opatření týkají, necestujte na Letiště Václava Havla Praha. 

Cestujícím doporučujeme, aby kontaktovali místo, kde zakoupili svou letenku, tj. leteckou společnost, prodejce letenek nebo svou cestovní kancelář. Zde jim nabídnou náhradní řešení.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

*Pro seznámení se s výjimkami z omezení cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Sdílení informací CDM (Airport CDM Information Sharing) je zásadním koncepčním prvkem, neboť je základem pro všechny ostatní prvky a musí být zavedeno jako první.

CDM za nepříznivých podmínek (CDM in Adverse Conditions) zlepšuje uspořádání provozu na CDM letišti během období předpokládaného nebo nepředpokládaného snížení kapacity.

Společné plánování pořadí odletů (Collaborative Predeparture Sequence) stanoví sekvenci letadel pro vzlet s přihlédnutím k preferencím provozovatelů a provoznímu omezení.

Společná aktualizace informací o letu (Collaborative Management of Flight Updates) zlepšuje kvalitu příjmu a odesílání výměny informací mezi střediskem uspořádání toku letového provozu (CFMU) a letišti CDM.

Výpočet variabilní doby pojíždění (Variable Taxi Time Calculation) je klíčem k předvídatelnosti přesného času příjezdu na odbavovací stání a přesného času vzletu, zejména na složitých letištích.

Průletový postup CDM (The Airport CDM Turn-Round Process - Milestones Approach) je zaměřen na sledování průběhu letu od počátečního plánování přes pozemní odbavení až po okamžik vzletu.

 

Zdroj: EUROCONTROL