CDM
Collaborative Decision Making

Prvky konceptu CDM

Sdílení informací CDM (Airport CDM Information Sharing) je zásadním koncepčním prvkem, neboť je základem pro všechny ostatní prvky a musí být zavedeno jako první.

CDM za nepříznivých podmínek (CDM in Adverse Conditions) zlepšuje uspořádání provozu na CDM letišti během období předpokládaného nebo nepředpokládaného snížení kapacity.

Společné plánování pořadí odletů (Collaborative Predeparture Sequence) stanoví sekvenci letadel pro vzlet s přihlédnutím k preferencím provozovatelů a provoznímu omezení.

Společná aktualizace informací o letu (Collaborative Management of Flight Updates) zlepšuje kvalitu příjmu a odesílání výměny informací mezi střediskem uspořádání toku letového provozu (CFMU) a letišti CDM.

Výpočet variabilní doby pojíždění (Variable Taxi Time Calculation) je klíčem k předvídatelnosti přesného času příjezdu na odbavovací stání a přesného času vzletu, zejména na složitých letištích.

Průletový postup CDM (The Airport CDM Turn-Round Process - Milestones Approach) je zaměřen na sledování průběhu letu od počátečního plánování přes pozemní odbavení až po okamžik vzletu.

 

Zdroj: EUROCONTROL