Přihlášení do Energoportálu

Energoportál

Pro přihlášení do Zákaznického portálu použijte uživatelské jméno a heslo, které jsme Vám poskytli.

Nápověda

Obsah

Než se poprvé přihlásíte

Než se poprvé přihlásíte do Zákaznického energetického portálu Letiště Praha, a.s. (dále jen Zákaznický portál) je potřeba provést nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Podprované internetové prohlížeče pro využívání Zákaznického portálu jsou MS Internet Explorer (verze 8.0 a vyšší) a Mozilla Firefox (verze 3.6 a vyšší).

  • V případě, že používáte prohlížeč MS Internet Explorer (MSIE), postupujte následovně:

1. Vyvolejte vyskakovací okno "Možnosti Internetu".
2. Zvolte záložku "Zabezpečení".
3. Zvolte ikonu "Důvěryhodné servery" a stiskněte tlačítko "Weby".
4. Do zadávacího pole "Přidat tento web k zóně" vepište adresu https://energoportal.prg.aero a potvrďte stiskem tlačítka „Přidat".
5. Zadání je dokončeno, pro zavření okna použijte tlačítko „Zavřít".

1 Přihlášení

Pro přihlášení do Zákaznického portálu slouží odkaz "Login", který se nachází v sekci "Business sekce > NELETECKÝ OBCHOD > Energoportál".

Přímá adresa pro přihlášení je: https://energoportal.prg.aero/.

Po kliknutí na odkaz je zobrazena Přihlašovací stránka. Pro přihlášení použijte uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo poskytnuto Provozovatelem.

2 Odhlášení

Po skončení práce na stránkách Zákaznického portálu proveďte odhlášení ze systému kliknutím na odkaz "Odhlášení". Odkaz se nachází v pravém horním rohu.

3 Stránka Zákaznický přehled

Stránka „Zákaznický přehled" je úvodní stránka, která se zobrazí po úspěšném přihlášení do portálu.

Obsahuje šedé pole, ve kterém jsou zobrazeny informace o uživateli:

  • „Odběratel" – zákaznické číslo uživatele (přiděluje Provozovatel).
  • „Firma" – celé jméno uživatele.
  • „IČ" – Identifikační číslo (IČO).

Pomocí sekce „Období" se nastavuje časové období, ve kterém se mají zobrazit odběry jednotlivých energetických komodit a jejich cena. Zaškrtávací políčko „Součet" umožňuje zobrazení celkových součtů a mezisoučtů. Mezisoučty se zobrazují v případě, že Vám Provozovatel vystavuje více fakturačních příloh.

Stisknutím tlačítka "ZOBRAZIT" se provede načtení a následné zobrazení údajů ve zvoleném časovém období. Seznam odebíraných energetických komodit, odebrané množství, odkaz na fakturační přílohu a cena se zobrazují v tabulce. Graf, který se zobrazuje pod tabulkou představuje časový vývoj plateb za zvolené časové období.

4 Zobrazení fakturační přílohy

Nastavte požadované časové období a stiskněte tlačítko "ZOBRAZIT". V tabulce s údaji se ve sloupci "Příloha k faktuře" zobrazují odkazy "Příloha".

Klinutím na odkaz „Příloha" se Vám v novém okně zobrazí fakturační příloha ve formátu PDF.

5 Zobrazení detailní historie odběru

Zákaznický portál přináší možnost detailního zobrazení odběru vybrané energetické komodity. Nastavte požadované časové období a stiskněte tlačítko "ZOBRAZIT".

V tabulce se ve sloupci "Název energie" zobrazují názvy energetických komodit, které jsou zároveň odkazem. Po kliknutí na tento odkaz se v novém okně otevře stránka „Historie" pro vybranou energetickou komoditu.

Stránka „Historie" umožňuje získavat detailní informace o odebraném množství dané energetické komodity. Údaje mohou být zobrazovány v tabulce nebo znázorněny v grafu.

Pomocí statistických nástrojů lze určit maximální, minimální a průměrný odběr (sekce „Statistika"). Zobrazované údaje lze vyexportovat do Excelu nebo PDF souboru (sekce „Export").

Podrobné informace o použití stránky „Historie" lze zobrazit kliknutím na obrázek otazníku (v pravém horním rohu).

6 Základní pojmy

Energetická komodita je například elektrická energie, voda, teplo a další.
Provozovatelem aplikace je Letiště Praha, a. s.
Uživatelem zákaznického portálu je každý oprávněný zákazník.
Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která má s Letiště Praha a. s. uzavřenou smlouvu o dodávce energetických komodit.
Zákaznický energetický portál Letiště Praha, a.s. (dále jen Zákaznický portál) je specializovaná webová aplikace určená k poskytování informací o odběru energetických komodit.