Vyjadřování o existenci sítí

O společnosti
Neletecký obchod

Na této stránce lze podat žádost o vyjádření Letiště Praha, a. s. k existenci sítí a ochranným pásem (jako podklad pro projektování apod.), dále pak k jakémukoliv záměru stavby/činností, ke kterému vyžaduje stavební nebo jiný úřad vyjádření Letiště Praha, a. s. (jako podklad pro veřejnoprávní projednání) a také obecný dotaz týkající se záměrů v okolí letiště Praha Ruzyně – například: výstavba či rekonstrukce rodinného domu nebo bytového domu, výstavba či rekonstrukce komunikací nebo nové inženýrské sítě.

Postup předání vaší žádosti:

I. Kontaktní údaje pro zaslání žádostí a dotazů – jak doručíte žádost o vyjádření?

Jako žadatel můžete doručit písemnou žádost o vyjádření k existenci sítí včetně dokumentace nutné pro kvalitní posouzení vlivu stavby na Letiště Václava Havla:

1) přes webový formulář našeho letiště na této stránce dole
2) e-mailem (ve formátu PDF nebo JPG) na adresu: site@prg.aero
3) poštou na adresu:

Letiště Praha, a. s.
K Letišti 6/1019, 161 00, Praha 6

Rozvoj a správa majetku

4) osobně na podatelnu – v přízemí budovy APC na adrese:

Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

Jak si přeje doručit odpověď LP:

1) e-mailem
2) doporučeným dopisem
3) datovou schránkou

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

Ing. Martina Ryšavá
projektový manažer
E-mail: martina.rysava@prg.aero

Miroslav Pergl
manažer KPC
E-mail: miroslav.pergl@prg.aero

II. Požadované podklady – co musíte doložit?

Žádost musí obsahovat:

 • vyplněnou žádost „O vyjádření k existenci inženýrských sítí a ochranným pásmům letiště Praha Ruzyně“,
 • žádost najdete ke stažení tady nebo ji zašlete prostřednictvím on-line formuláře dole na této stránce.

Popis stavby:

 • technická zpráva,
 • situace širších vztahů, vždy zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavební akce),
 • projektová dokumentace,
 • souřadnice stavby (např. středy stožárů nebo rohy budov či stavebních parcel), pošlete nám je v systému JTSK,
 • nejvyšší bod předmětné stavby v systému Bpv a výšku stavby od terénu,
 • v bezprostřední blízkosti letiště – popis použitých stavebních materiálů, nebo konstrukčních prvků, které by mohly zvyšovat odrazivost světla a ohrožovat bezpečnost letového provozu,
 • v případě použití výškové stavební techniky její předpokládanou výšku apod.,
 • hluková studie, či posouzení protihlukových opatření v technické zprávě předkládané projektové dokumentace – pro stavby k bydlení, nemocnice, školy atd. v území Ochranného hlukového pásma letiště Praha Ruzyně.

Jako Letiště Praha, a. s. si vyhrazujeme právo požadovat další informace nutné k posouzení žádosti.

Pokud budete posílat žádost přes webový formulář nebo elektronickou poštu, nesmí velikost všech přiložených souborů překročit 10 MB.

Lhůta pro zpracování vaší žádosti

Standardní lhůta pro vyřízení požadavku je 30 dnů od doručení vaší žádosti k nám. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na vedení v naší správě a na ochranná pásma letiště, se může lhůta na zpracování vašeho požadavku prodloužit.

Vyjádření Letiště Praha, a. s. nejsou zpoplatněna.

Zpoplatněna jsou pouze digitální data dle Ceníku Letiště Praha, a. s. ze Základní mapy letiště a geodetická vytyčení, která pro konkrétní akce vydává a provádí Geodezie a kartografie Letiště Praha, a. s.

Formulář
 • Aktuální Žadatel o vydání Vyjádření
 • Stavebník (investor)
 • Zájmové území
 • Dokončeno

Žadatel o vydání Vyjádření

Zadejte adresu vaší datové schránky

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná

* Pokud velikost přílohy nedovoluje vložit soubory do internetového formuláře, zašlete nám jej emailem na adresu site@prg.aero a uveďte své celé jméno pro správné přiřazení k Vaší žádosti.
* prosím vyplňte