Změna zobrazených letových řádů vyhrazena. Letiště Praha, a.s. ani společnost FlightConnections.com neodpovídá za žádné ztráty, škody nebo náklady jakkoli vzniklé v důsledku chyb či opomenutí v zobrazených letových řádech.