FlightMaps je produkt společnosti Innovata. Změna zobrazených letových řádů vyhrazena. Letiště Praha, a.s. ani společnost Innovata neodpovídá za žádné ztráty, škody nebo náklady jakkoli vzniklé v důsledku chyb či opomenutí v zobrazených letových řádech.