Compliance - etická linka

Kultura a hodnoty společnosti
Kontakt

Vážení,

dovolujeme si vás přivítat na webových stánkách Etické linky Letiště Praha umožňující komunikovat důvěrně s týmem Compliance, který byl představenstvem společnosti pověřen dohledem nad dodržováním právních předpisů, interních zásad a etických principů chování.

Vaše podněty nebo obavy můžete oznámit týmu Compliance:
P.O.BOX 536, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6
Etická linka Compliance je zároveň nástrojem Vnitřního oznamovacího systému společnosti. Příslušnými osobami jsou:
Pavel Javůrek, Daniel Mazur, Filip Zelingr

Další možnosti sdělení vašich podnětů a obav najdete v dokumentu Pravidla chování a etické principy, kapitole "Ozveme se (etická linka)".

Formulář není určen k hlášení událostí s vlivem na bezpečnost provozu ani k řešení problémů běžného obchodního styku (reklamace apod).

Vstup do formuláře

Pozn. Po odeslání formuláře si můžete celý obsah vytisknout.