CDM
Collaborative Decision Making

Lokální organizace postupů A-CDM

Upozornění

Informace o ochranných opatřeních na letišti i na palubě, o testování a další důležité informace pro cestování najdete ZDEPodle vládního opatření je ve všech prostorách letiště povinné nosit pouze respirátor třídy FFP2. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

AKTUÁLNĚ: Pro návrat do České republiky ze zahraničí platí od 5. dubna 2021 upravená pravidla. Více ZDE.

Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující do České republiky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Aby bylo zajištěno plnění cílů postupů A-CDM (koordinace mezi partnery na letišti, zlepšení rozhodovacího procesu cestou sdílení informací a zdrojů informací, zvýšení efektivity a výkonnosti jednotlivých partnerů a zvýšení bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti leteckého provozu) a další rozvoj konceptu v souladu s novými trendy, byla ustanovena pracovní skupina A-CDM, jejímiž členy jsou všichni partneři uvedení výše. Pracovní skupina se schází na pravidelných zasedáních.

Navíc dvakrát ročně pořádá pracovní skupina seminář pro provozní pracovníky, který je zaměřen na vyhodnocení uplynulého období, vysvětlení příčin odchylek od stanovených cílů s návrhem preventivních opatření a v neposlední řadě na seznámení se změnami, které budou v blízké budoucnosti implementovány.

Členy pracovní skupiny A-CDM na letišti Václava Havla jsou následující partneři:

logo-LPLetiště Praha, a. s. – provozovatel letiště 
RLPŘízení letového provozu České republiky, s.p. – poskytovatel letových provozních služeb 
Smartwings logoSmartwings Group a.s. (Czech Airlines, Smartwings) – bázované letecké společnosti 
Manzies logoMenzies Aviation (Czech), s.r.o. – společnost pro pozemní odbavení 
CSAH

Czech Airlines Handling a.s. – společnost pro pozemní odbavení

 

 

Odkazy: