Odbavení cestujících

Bezpečnostní pravidla

Bezpečnostní pravidla EU v oblasti tekutin, aerosolů a gelů

Omezení množství přepravovaných tekutin, aerosolů a gelů v kabinových zavazadlech platí pro všechny cestující odlétající ze zemí EU nebo transferující přes země EU. Omezení se netýkají tekutin zakoupených v neveřejném prostoru letiště a prodejcem zabalených do bezpečnostního balení a tekutin zakoupených za bezpečnostní kontrolou.

Bez omezení

Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle bez omezení objemu jednotlivého balení:

  • dětské, kojenecké jídlo na dobu cesty
  • léky a dietní jídlo na dobu cesty
  • neporušená bezpečnostní balení z letištních obchodů (tzv. STEB)

U léků a dietního jídla je doporučeno mít lékařský předpis nebo potvrzení.

Omezený objem

Tekutiny, které můžete mít v kabinovém zavazadle s omezením objemu jednotlivého balení:

  • kapaliny a gely pro běžné užití (kosmetika, potraviny apod.)
  • v baleních o objemu do 100 ml

Uvedené tekutiny, aerosoly a gely u nichž je objem omezen, mohou být přepravovány pouze:

  • v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100 ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu sáčku 1 litr
  • po předložení k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo.

Pokud neumístíte předměty obsahující tekutiny a gely uvedeným způsobem, nebude jejich přeprava povolena.

Výše uvedené tekutiny a gely budou připuštěny k přepravě v kabinovém zavazadle pouze tehdy, projdou-li na letišti při odletu stanovenou detekční kontrolou.

Zakázané předměty

Munice
Infekční látky
Nože
Granáty
Výbušniny
Zbraně
Hořlaviny
Radioaktivní látky

Přeprava ozbrojených osob na palubě letadel určených pro civilní leteckou dopravu je zakázána, pokud se najedná o přepravu ozbrojených osob dle zvláštního právního předpisu platného na území České republiky nebo k tomu není vydáno výslovné pověření nebo povolení Ministerstva vnitra. Vývoz, dovoz a případně tranzit zbraní a střeliva je upraven zákonem č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
Přepravu střelných zbraní a střeliva mají cestující povinnost předem deklarovat letecké společnosti, resp. Policii ČR. Bezpečnostní kontrola takto deklarovaných zbraní a střeliva, včetně kontroly Policií ČR, se standardně provádí v prostoru přepážek nadrozměrných zavazadel příslušného terminálu.

Pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly mají vždy právo určit jako zakázané i takové předměty, které zde sice nejsou uvedeny, zato vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

Co si smím vzít do zavazadla

Položka

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Notebooky, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty, hudební přehrávače

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Tekutiny, aerosoly a gely v balení do 100 ml *

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Tekutiny pro léčebné účely, kojenecká strava v množství nezbytném pro dobu letu

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Nože a nůžky s ostřím/čepelí kratší než 6 cm (nevztahuje se na taktické, bojové, lovecké a nestandardní typy nožů)

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Nářadí (vrtáky, kladiva, šroubováky, klíče apod.), lékařské nástroje

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Střelné zbraně a jejich imitace (paintballové, airsoftové, startovací, plynové apod.), munice **

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Hokejky, rybářské pruty, pádla, golfové, lyžařské hole

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Výbušniny a nástražné výbušné systémy, rozbušky, zábavná pyrotechnika

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Kyseliny, žíraviny, hořlaviny, žhavící zapalovače

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Tlakové nádoby a plyny jakéhokoliv druhu (např. propan-butan, obranné spreje)

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Toxické nebo infekční látky, radioaktivní látky, hořlavé pevné a tekuté látky, repelenty

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

Lithiové baterie a zařízení, která obsahují lithiové baterie ***

Příruční zavazadlo
Odbavené zavazadlo

* Všechny tyto tekutiny, aerosoly a gely musí být vloženy do průhledného a opakovatelně uzavíratelného sáčku o maximálním objemu sáčku 1 litr, který musí být před kontrolou umístěn mimo zavazadlo.

** V souladu s relevantními předpisy a přepravními podmínkami dopravce.

*** Výkon baterie nesmí přesáhnout 100 Wh. U baterií s vyšším výkonem, případně v případě pochybností o možnostech přepravy, kontaktujte leteckou společnost.

yellowcheckmark.svg Není obecně doporučováno, protože tyto předměty mohou obsahovat výkonné lithiové baterie a pokládají se za cenné a křehké zboží, za které v případě poškození letecká společnost nenese odpovědnost.

Předměty, jejichž přeprava je nejčastěji dotazována

Seznam předmětů, na jejichž přepravu se nejčastěji ptáte, naleznete zde.

Co kam patří

Váš telefon, laptop a další elektronická zařízení obsahují lithiové baterie.

Lithiové baterie a e-cigarety jsou nebezpečné předměty.

Pokud je lithiová baterie poškozená nebo vyzkratuje, může se vznítit.

Nedávejte, prosím, výše uvedené věci do odbavovaných zavazadel.

Ukládejte je do příručních zavazadel.

4 pokyny pro průchod bezpečnostní kontrolou

K samostatné kontrole předložte: notebooky, rozměrná elektronická zařízení, tekutiny, aerosoly a gely.

Do boxu odložte veškeré svrchní oděvy a pokrývky hlavy. Z kapes oděvu, který máte na sobě, odložte veškeré kovové i nekovové předměty.

Předložte ke kontrole všechna svá zavazadla. Zavazadla vkládejte do RTG jednotlivě.

Při průchodu stanovištěm vyčkejte pokynů bezpečnostních pracovníků.

Detekční kontrola celotělovými skenery

Na našem letišti využíváme ke kontrole cestujících celotělové skenery. Tato kontrola je komfortní, rychlá a bezpečná. Více informací naleznete zde.

Detekční kontrola uvnitř zavazadel

Fyzická kontrola probíhá za velmi přísných bezpečnostních podmínek. Celý postup je dokumentován a elektronicky monitorován.

V rámci zvyšování bezpečnostních opatření provádějí pracovníci bezpečnostní kontroly Letiště Praha detekční kontroly uvnitř vybraných zapsaných zavazadel. Během tohoto procesu jsou některá zavazadla otevřena a fyzicky zkontrolována. Postup má předejít naložení výbušných látek do nákladního prostoru letadla. Letiště Praha tak činí v souladu s platnou legislativou EU.

Abyste předešli možnému poškození zavazadla při detekční kontrole, používejte, prosím, kufry s TSA zámky (jsou označeny červeným diamantem) nebo se zámky Safe Skies (jsou označeny symbolem hořící pochodně), případně visací zámky či balící fólie.

Při některých formách zabezpečení (integrovaný zámek jiný, než TSA nebo Safe Skies) může během otevření zavazadla dojít k jeho poškození a nemožnosti toto zavazadlo znovu uzavřít a uzamknout. V takovém případě bude zavazadlo kromě ochranné fólie vybaveno také stahovacími popruhy s logem Letiště Praha.

V případě poškození zavazadla prosíme cestující, aby se obrátili na přepážku reklamací zavazadel v cílové destinaci, kde pracovník reklamací zavazadel s vámi sepíše reklamační protokol. Protokol obsahuje referenční číslo a kontakt pro další komunikaci s leteckou společností. V případě dodatečné reklamace (např. zjistíte-li poškození zavazadla mimo prostory letiště), je nutné nejpozději do 7 dnů od uskutečněného letu kontaktovat vaši leteckou společnost a vyřídit přímou reklamační žádost (v souladu s nařízením Evropské rady č. 2027/97).

TSA zámek
Safe Skies zámek
Zkontrolované zavazadlo po zabalení

Desatero bezproblémového průchodu bezpečnostní kontrolou na letišti

1

S přepravními podmínkami se seznamte ještě před cestou na letiště, v případě pochybností se obraťte na leteckou společnost, s níž cestujete nebo na letištní informace.

2

Na letiště přijeďte s dostatečným časovým předstihem, pro klidný průběh odbavení zavazadel i následné bezpečnostní kontroly.

3

U stanoviště bezpečnostní kontroly v klidu vyčkejte, až na vás přijde řada. Respektujte koridory a vždy respektujte pokyny a příkazy bezpečnostních pracovníků. Přispějete tím k plynulému průběhu bezpečnostní kontroly.

4

Vyjměte ze zavazadla plastový sáček obsahující tekutiny, aerosoly a gely.

5

Ze zavazadla vyjměte rozměrnější elektroniku (notebook, tablet, větší fotoaparát apod.) a odložte ji do plastové misky

6

Položte zavazadlo na pás rentgenového zařízení.

7

Z kapes oděvu, který máte na sobě, odložte veškeré kovové i nekovové předměty do plastové misky.

8

Do plastové misky dále odložte veškeré svrchní oděvy (kabát, bundu), pokrývky hlavy, pásek a všechny kovové předměty.

9

Vyčkejte instrukcí bezpečnostního pracovníka a po jeho pokynu projděte detekčním rámem. Přijměte klidně případné vyzvání k dodatečné kontrole — není namířena proti vám osobně.

10

Vaše zavazadlo a odložené věci budou podrobeny rentgenové kontrole. Vyzve-li vás bezpečnostní pracovník k otevření zavazadla, nebo k předložení některého z kontrolovaných předmětů k prohlídce, prosím, poslechněte jeho výzvu. Po ukončení bezpečnostní kontroly si nezapomeňte vzít zpět své zavazadlo a všechny odložené předměty.