Příplatky za nadváhu se obvykle platí na check-in přepážce nebo na přepážce vaší letecké společnosti.