Prohlášení o přístupnosti

Return to home

Letiště Praha, a.s. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.prg.aero v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přístupnosti“), který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (dále jen „Směrnice o přístupnosti“), , a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Pro popis všech informací na této internetové stránce je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti v obsahovém textu jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma. Všechny odkazy jsou v obsahovém textu vyznačeny podtržením. Pro tisk je použít běžný způsob tisku z prohlížeče.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.prg.aero

Informace prezentované v jiných formátech

Na této internetové stránce jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. 
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
  • Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX . I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou po posouzení v září 2020 v převážné a rozhodující části v souladu se Zákonem o přístupnosti.

Níže uvedený obsah není ve smyslu výše uvedených právních předpisů úplně přístupný, a to z následujících důvodů:

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. září 2020. Prohlášení bylo vypracováno posouzením pracovníky Odboru informatiky KPS. Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v metodickém pokynu k Zákonu o přístupnosti a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetových stránek či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky Zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: prm@prg.aero

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice o přístupnosti kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21