CDM
Collaborative Decision Making

Role zúčastněných partnerů

Letecký dopravce

Zadává do systému A-CDM hodnotu EOBT, jež v okamžiku podání nového letového plánu musí ležet uvnitř intervalu <SOBT-0min; SOBT+10min>. Jestliže zadané EOBT uvnitř uvedeného intervalu neleží, nelze zadat TOBT. Bez TOBT let nemůže být zařazen do sekvence, a tedy nelze odletět! Pozdější změny platného FPL (např. zpoždění) při zachování FPL ID již tuto podmínku splňovat nemusí).

Posádka letadla

Spolupracuje s handlingovou společností na stanovení a správě hodnoty TOBT tak, aby zadaný čas vždy co nejlépe odpovídal skutečnému stavu odbavení letu.

Informuje handlingovou společnost o žádosti o změnu dráhy pro vzlet a o požadavku na odmrazení.

Žádost o změnu dráhy pro vzlet musí posádka oznámit na kmitočtu RUZYNE-DELIVERY* nejpozději 10 minut před hodnotou TOBT.

Žádost o odmrazování musí posádka oznámit handlingové společnosti co nejdříve, nejpozději 25 minut před hodnotou TOBT. Pozdější zadání požadavku na odmrazování je umožněno, avšak bude pravděpodobně znamenat znevýhodnění v pořadí pro odmrazování.

Nejpozději v čase TOBT musí posádka monitorovat kmitočet RUZYNE-DELIVERY*.

V toleranci TSAT ±5 minut žádá na kmitočtu RUZYNE-DELIVERY* o schválení ke spouštění motorů. Toto povolení je vydáno pouze uvnitř časové tolerance TSAT. V případě, že letová posádka žádá spouštění motorů v čase dřívějším než TSAT -5 min, dozví se pouze aktuální hodnotu TSAT a dostane pouze odletové povolení. Jakmile je let již v časové tolerance TSAT ±5 minut, dostane posádka povolení ke spouštění motorů. V případě, že posádka uvnitř tolerance TSAT ±5 minut o spouštění nepožádá, dojde k vyřazení letu ze sekvence a je nutné vložení nové hodnoty TOBT. Následně je letu přiřazena nová hodnota TSAT.

*= mimo provozní hodiny RUZYNE DELIVERY kontaktuje posádka jiná stanoviště podle aktuálních postupů stanovených v AIP ČR.

Handlingová společnost

Po koordinaci s posádkou letadla je zodpovědná za stanovení a správu hodnoty TOBT tak, aby zadaný čas vždy co nejlépe odpovídal skutečnému stavu odbavení letu. Hodnota TOBT musí být stanovena nejpozději 25 min před svou hodnotou a zároveň nesmí být menší než EOBT -10 min. Jakákoliv aktualizace je nutná vždy, pokud se nově odhadovaný čas ukončení odbavení letu liší od hodnoty aktuálního TOBT alespoň o 5 minut, přičemž každá aktualizace TOBT musí být minimálně o 5 min větší než jeho aktuální hodnota.

Na výzvu posádky zadá do systému A-CDM požadavek na odmrazování letadla a jeho úroveň.

Na stáních, která neumožňují automatické zobrazení, informuje posádku letadla o přiděleném času TSAT a všech jeho změnách neprodleně poté, kdy bude příslušná informace známa. Na stáních, která automatické zobrazení umožňují, ověří správnost dat.

Informuje operační středisko letecké společnosti (v případě všeobecného letectví posádku), že EOBT se nachází mimo interval <SOBT-0min; SOBT+10min>.

Řízení letového provozu

Provádí na základě vložených dat výpočet optimálního času pro spouštění motorů TSAT.

Uvnitř časové tolerance TSAT ±5 minut vydává povolení ke spouštění motorů.

Provozovatel letiště

Spravuje centrální letištní databázi včetně číselníků, provozuje portál určený ke sdílení CDM dat a tato data poskytuje; alokuje letištní zdroje a tvoří AOP.

Na stáních, která umožňují automatické zobrazení, informuje posádku letadla o přiděleném čase TSAT, včetně jeho případných aktualizací.

Odkazy:

Ke stažení
CDM procedures for Flight crewAktualizováno: 25. 2. 2021Velikost: 426.32 KBFormát:
CDM Leaflet PRGAktualizováno: 25. 2. 2021Velikost: 975.68 KBFormát:
A-CDM bulletin - No. 1 Adverse Weather ConditionsAktualizováno: 24. 2. 2021Velikost: 189.44 KBFormát:
A-CDM bulletin - No. 2 De-icing request (DIREQ)Aktualizováno: 24. 2. 2021Velikost: 130.38 KBFormát:
A-CDM bulletin - No. 3 EOBT vs SOBT discrepancyAktualizováno: 24. 2. 2021Velikost: 151.34 KBFormát:
A-CDM bulletin - No. 4 Earlier departure in accordance with CDM proceduresAktualizováno: 24. 2. 2021Velikost: 102.98 KBFormát: