Jaké státy patří do schengenského prostoru?

Obecné
Zpět na výpis

Schengenský prostor zahrnuje v dnešní době území následujících států EU:

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko 
 • Francie
 • Chorvatsko
 • Itálie
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemí
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko

a mimo EU (členové ESVO):

 • Island
 • Norsko
 • Švýcarsko
 • Lichtenštejnsko

Schengenský prostor není automaticky rozšířen i na všechna zámořská území členských států. Zahrnuty jsou do něj:

 • Azory
 • Madeira
 • Kanárské ostrovy