Zavazadla
Odbavení zavazadel po příletu

Výdej zavazadel

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Vaše zavazadla si můžete po příletu vyzvednout na pohyblivých karuselech ve speciální zóně, sledujte navigaci Výdej zavazadel – Baggage Reclaim.

Na informačních panelech si zkontrolujte, na kterém pásu budou k dispozici zavazadla z vašeho letu a vyčkejte jejich příjezdu.

Po odebrání zavazadla z pohyblivého pásu si vždy ověřte, jestli je zavazadlo skutečně vaše.

Veškeré operace se zavazadly (od jejich odbavení až po výdej zavazadel po letu) provádí handlingová společnost, která je uvedena i na informačních tabulích. U této společnosti můžete také uplatnit své nároky v případě reklamace, poškození nebo ztráty zavazadla.

Doporučujeme mít na všech odbavených zavazadlech zřetelné označení a/nebo visačku s vaším jménem a kontaktními informacemi. Zabráníte tím případnému nedorozumění nebo ztrátě zavazadla.

Větší zavazadla nebo speciální zavazadla (dětské kočárky, slunečníky…) vám může handlingová společnost vydávat i odděleně od ostatních zavazadel (např. u přepážky nadrozměrných zavazadel nebo na speciálním vozíku)