Zavazadla
Odbavení zavazadel po příletu

Reklamace zavazadel a ztracená zavazadla

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Reklamace zavazadel

Poškozená nebo nedoručená zavazadla

Při přepravě zavazadla může dojít k jeho poškození nebo k nedoručení. V takovém případě máte právo své zavazadlo reklamovat u reklamační přepážky handlingové společnosti, která váš let odbavovala a je uvedena na informačních tabulích u vašeho letu. Přepážky všech tří handlingových společností jsou v prostoru výdeje zavazadel v Terminálu 1 i Terminálu 2.

Pracovník přepážky reklamací s vámi sepíše protokol o poškození nebo nedoručení zavazadla. Protokol obsahuje referenční číslo a kontakt pro další komunikaci.

Nedoručená zavazadla ve většině případů dorazí dalším z následujících letů a jsou obvykle doručena na vámi uvedenou adresu. Způsob doručení zavazadla závisí na podmínkách vaší letecké společnosti.

V případě dodatečné reklamace je nutné kontaktovat přímo vaši leteckou společnost a to nejpozději do 7 dnů po vašem příletu.

Ztráta zavazadla

Na palubě letadla

V případě zapomenutého zavazadla nebo jiných osobních věcí na palubě letadla kontaktujte, prosím, neprodleně handlingovou společnost, která váš let odbavovala, nebo přímo vaši leteckou společnost.

V areálu Letiště Praha

V případě zapomenutého zavazadla nebo jiných osobních věcí v areálu letiště, prosíme, kontaktujte naše oddělení ztrát a nálezů na níže uvedených kontaktech.

Kontakty zde.

Při ztrátě osobního dokladu kontaktujte Policii ČR na tel.: 220 114 444.

Seznam handlingových společností a kontakty na ně naleznete zde.

Veškeré operace se zavazadly (od jejich odbavení až po výdej zavazadel po letu) provádí handlingová společnost, která je uvedena i na informačních tabulích. U této společnosti můžete také uplatnit své nároky v případě reklamace, poškození nebo nedoručení zavazadla.