Reklamace zavazadel a ztracená zavazadla

Odbavení zavazadel po příletu
Zavazadla

Reklamace zavazadel

Poškozená nebo nedoručená zavazadla

Při přepravě zavazadla může dojít k jeho poškození nebo k nedoručení. V takovém případě máte právo své zavazadlo reklamovat u reklamační přepážky handlingové společnosti, která váš let odbavovala a je uvedena na informačních tabulích u vašeho letu. Přepážky všech tří handlingových společností jsou v prostoru výdeje zavazadel v Terminálu 1 i Terminálu 2.

Pracovník přepážky reklamací s vámi sepíše protokol o poškození nebo nedoručení zavazadla. Protokol obsahuje referenční číslo a kontakt pro další komunikaci.

Nedoručená zavazadla ve většině případů dorazí dalším z následujících letů a jsou obvykle doručena na vámi uvedenou adresu. Způsob doručení zavazadla závisí na podmínkách vaší letecké společnosti.

V případě dodatečné reklamace je nutné kontaktovat přímo vaši leteckou společnost a to nejpozději do 7 dnů po vašem příletu.

Ztráta zavazadla

Na palubě letadla

V případě zapomenutého zavazadla nebo jiných osobních věcí na palubě letadla kontaktujte, prosím, neprodleně handlingovou společnost, která váš let odbavovala, nebo přímo vaši leteckou společnost.

V areálu Letiště Praha

V případě zapomenutého zavazadla nebo jiných osobních věcí v areálu letiště, prosíme, kontaktujte naše oddělení ztrát a nálezů na níže uvedených kontaktech.

Kontakty zde.

Při ztrátě osobního dokladu kontaktujte Policii ČR na tel.: 220 114 444.

Seznam handlingových společností a kontakty na ně naleznete zde.

Veškeré operace se zavazadly (od jejich odbavení až po výdej zavazadel po letu) provádí handlingová společnost, která je uvedena i na informačních tabulích. U této společnosti můžete také uplatnit své nároky v případě reklamace, poškození nebo nedoručení zavazadla.