Odbavení cestujících
Odbavení cestujících

Víza, cestovní doklady

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Letiště Praha je rozděleno na Terminál 1 (odkud jsou odbavovány lety do zemí mimo schengenský prostor) a Terminál 2 (odkud jsou odbavovány lety do zemí schengenského prostoru). Na základě cílové destinace se tedy liší i potřebné doklady a požadovaná víza. Před každou cestou doporučujeme důkladně prostudovat podmínky vstupu na území daného státu.

Lety do schengenského prostoru

Schengenský prostor zahrnuje všechny státy Evropské unie (a jejich zámořská území) vyjma Bulharska, Rumunska, Irska, Kypru a Chorvatska a Velké Británie. Do schengenského prostoru navíc patří Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, které nejsou členy EU. Schengenský režim zaručuje volný pohyb osob, proto je nutné mít s sebou pouze doklad totožnosti (občanský průkaz) a nejsou potřebná žádná víza ani další povolení.

Schengenský prostor není automaticky rozšířen i na všechna zámořská území členských států. Zahrnuty jsou portugalské Azorské ostrovy, španělské Kanárské ostrovy i exklávy Ceuta a Melilla v Africe. Naopak sem nepatří všechna zámořská území Francie, norské Špicberky, dánská autonomní území Grónsko a Faerské ostrovy (nejsou ani součástí EU), zámořské nizozemské autonomní regiony Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba a Sint Eustatius.

Podrobnější informace o státech, které patří do schengenského prostoru najdete zde.

Lety mimo schengenský prostor

Při letech mimo schengenský prostor (které jsou odbavovány z Terminálu 1) je nutné mít u sebe ještě platný cestovní pas (mimo státy, které umožňují vstup na své území pouze s občanským průkazem). Po odbavení (check-in) a kontrolou palubní vstupenky validátorem následuje pasová kontrola, bezpečnostní kontrola je až přímo v gatu.

Pro cestování do některých zemí je navíc nutné mít vyřízené i vízum, které se liší dle délky i účelu pobytu v daném státě. Vždy doporučujeme zjistit si před cestou podrobné podmínky vstupu na území daného státu.

Podrobnější informace o vízovém styku s ostatními státy a dalších podmínkách vycestování vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR, bližší informace najdete zde.

Dětský pas

Každé dítě, stejně jako dospělá osoba, potřebuje pro cestu do zahraničí platný cestovní doklad. Podmínky pro cestování s dětmi blíže specifikuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, zde.

Nenašli jste, co jste hledali?