Historie Letiště Václava Havla Praha

O společnosti
Pro média

Vznik letiště: 1932 - 1937

Historie letiště se začala psát v roce 1929, kdy byl přijat návrh tehdejší vlády ČSR o vybudování nového letiště. Výstavba letiště byla zahájena v červenci 1932 s použitím co nejmenšího podílu mechanizace, aby stavba přispěla ke snížení nezaměstnanosti v době krize. Výstavba byla ukončena 1. března 1937 a letiště bylo ihned zahraničními odborníky označeno za jedno z nejlepších v Evropě. Moderní a nadčasová odbavovací hala se stala vzorem pro mnoho dalších nově vznikajících letišť v celé Evropě. První letadlo přistálo na novém letišti 5. dubna 1937 v 9:00. Jednalo se o stroj Douglas DC-2 na lince Piešťany – Zlín – Brno – Praha. Tímto příletem byl oficiálně zahájen provoz zbrusu nového letiště Praha – Ruzyně. První mezinárodní spoj na lince Vídeň – Praha – Berlín přistál v Praze o hodinu později.

Období války: 1940-45

Během okupace a 2. světové války spravovala letiště vojenská Fliegerhorst. Němci zrušili veškerou československou leteckou dopravu, převzali letadla a využívali je především pro potřeby armády. Na letadlech byly znaky OK přemalovány na D-A. V provozu zůstala jediná linka: Berlín – Praha – Vídeň, kterou jednou denně zajišťovala Deutsche Lufthansa letadly Junkers Ju 52.

Letištní hangáry využívala německá armáda pro opravy vojenských letadel. Na letišti působila i letecká škola, kde se připravovali piloti bombardovacích letadel. I během války pokračovala výstavba dráhového systému, takže v roce 1945 mělo letiště čtyři dráhy o délkách od 950 do 1 800 metrů.

Díky květnovému povstání se podařilo letiště získat s téměř nepoškozenými dráhami, které tak bylo možné ihned využívat.

Doba poválečná: 1946-59

Po osvobození Československa v květnu 1945 byl na letišti rychle obnoven civilní provoz. V roce 1946 byl také schválen návrh výstavby nové dráhy a dalšího rozvoje letiště. Letiště bylo postupně modernizováno, vzletové a přistávací dráhy byly prodlouženy, byl doplněn systém pojezdových drah a světelné zabezpečovací zařízení na noční provoz. V letech 1947–1948 byla také zahájena výstavba paralelní dráhy směrem na SV a JZ.

Doba normalizační: 1960-89

V roce 1960 rozhodla vláda o výstavbě nového terminálu severně od dosavadního – dostal proto název Sever (dnes Terminál 1). Samotná stavba začala o čtyři roky později a nová odbavovací budova s kapacitou až 2,3 milionu cestujících ročně byla slavnostně otevřena v červnu 1968. Systém vzletových drah byl dále rozšířen a samotné dráhy byly prodloužené až na délku 4,3 km.

Už v srpnu téhož roku prošlo letiště neobvyklou zatěžkávací zkouškou, když na něm přistávala letadla okupačních armád Varšavské smlouvy.

V 80. letech se výrazně omezila vnitrostátní letecká přeprava, a to jednak díky otevření dálnice Praha–Brno–Bratislava a také kvůli zrušení leteckého spojení na vnitrostátních linkách na krátké vzdálenosti z důvodu snah o úspory pohonných hmot.

V roce 1986 byla dokončena rekonstrukce původní odbavovací budovy z roku 1937, která ctila její funkcionalistickou architekturu. Dnes stará budova s názvem Terminál T4 slouží zejména VIP letům a státním návštěvám.

Přelom století: 1990-2011

Už na začátku 90. let bylo jasné, že počet leteckých cestujících v Česku rychle poroste. Proto byl v červnu 1995 položen základní kámen nového odbavovacího komplexu a parkoviště. V červnu 1997 byl zprovozněn vlastní terminál s kapacitou 4,8 milionu cestujících za rok a ve stejném roce vznikl také terminál Jih (dnes Terminál T3), který obsluhuje zejména soukromé lety. O rok později byl zprovozněn moderní cargo terminál, rozmrazovací stojánka a byla modernizována letištní věž.

Zatímco v roce 1995 prošly letištěm více než tři miliony cestujících, dvojnásobku, tedy přes šest milionů, dosáhlo letiště v roce 2001.

V roce 2002 byl otevřen Parking C, tehdy největší poschoďové parkoviště ve střední Evropě. Začal se také využívat prodloužený prst B s nástupními prosklenými mosty a pohyblivým chodníkem a skončila rekonstrukce odbavovací budovy. V roce 2005 už počet odbavených cestujících přesáhl hranici 10 milionů.

V září 2005 byla oficiálně otevřena veřejná část terminálu Sever 2 (dnes Terminál 2), který se využívá pro lety v rámci schengenského prostoru. Po jeho úplném dokončení v lednu 2006 měli cestující k dispozici 27 nástupních mostů a kapacita odbavených pasažérů se zvedla zhruba o 30 procent.

Doba nedávno minulá: 2012-2016

V květnu 2012 byla zahájena generální oprava hlavní dráhy RWY 06/24, která sloužila od roku 1963. Rekonstrukce probíhala v několika etapách a byla dokončena v roce 2014.

V roce 2012 došlo ke změně názvu z Letiště Praha na Letiště Václava Havla Praha. Stalo se tak 5. října 2012, v den výročí narozenin bývalého prezidenta České republiky Václava Havla.

Letiště také v roce 2015 zpřehlednilo a zjednodušilo systém parkování na letišti, které zastřešilo značkou Aeroparking.

5. října 2012 došlo k přejmenování letiště v Praze Ruzyni na Letiště Václava Havla Praha, tedy ke kroku, který v březnu stejného roku odsouhlasila Vláda ČR.

Slavnostní akt přejmenování

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 5. října 2012, tedy v den výročí narozenin bývalého prezidenta Československé a následně České republiky Václava Havla, a to za účasti mnoha významných hostů. Součástí slavnostní akce bylo i zahájení výstavy fotografií Václava Havla, které pořídili fotografové České tiskové kanceláře. Snímky vznikly v letech 1988 až 2011 nejen při oficiálních státnických aktech, ale i při přípravách na ně, při soukromých akcích i v osobních chvílích Václava Havla. Expozice je situována v odletové hale Terminálu 2 a zůstane zde až do konce roku, aby si ji měli možnost prohlédnout zájemci z řad široké veřejnosti.

Trvalé připomenutí osobnosti Václava Havla na letišti zajistí artefakt Bořka Šípka nazvaný Forum Havlum. Na deset let byl na letišti umístěn také gobelín vytvořený na návrh Petra Síse věnovaný památce Václava Havla.

Historie procesu přejmenování

Prosinec 2011 - Filmový režisér, scenárista a producent Fero Fenič krátce po smrti bývalého prezidenta Československé a následně České republiky Václava Havla navrhl přejmenovat mezinárodní letiště v Praze Ruzyni právě po tomto významném státníkovi tak, jako tomu bylo i na dalších světových letištích (JFK, Charles de Gaulle, M. R. Štefánik atd.). Petici podepsalo přes 80 tis. lidí.

Březen 2012 - Vláda ČR na svém zasedání 21. 3. 2012 odsouhlasila využití jména Václava Havla ve spojení s mezinárodním letištěm v Praze Ruzyni. S využitím jména svého manžela v této souvislosti souhlasila Dagmar Havlová.

Květen 2012 – Po konzultaci s jazykovými odborníky byl zveřejněn oficiální název, přičemž bylo určeno, že se prioritně s ohledem na mezinárodní klientelu letiště bude využívat VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE, v české verzi pak LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA.

Září 2012 – Od 17. do 27. září 2012 byly na budovách letištních terminálů instalovány nápisy s novým názvem letiště v anglické verzi.

Říjen 2012 – Dne 5. 10. 2012 bylo letiště oficiálně přejmenováno.