Bezpečnost na letišti
O společnosti

Security

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Letiště Praha, a. s. působí v oblasti civilní letecké dopravy jako provozovatel největšího mezinárodního letiště v České republice. Jako takový má významné závazky k zajištění bezpečnosti civilního letectví, které vyplývají z mezinárodních i národních legislativních požadavků. V tomto ohledu je úroveň bezpečnosti civilního letectví na Letišti Václava Havla Praha vnímána jako úroveň, kterou zajišťuje Česká republika.

Bezpečnostní strategie se vztahuje na všechny významné činnosti a poskytované služby, které mají vliv na bezpečnost cestujících, zaměstnanců a ostatních uživatelů Letiště Václava Havla Praha, jakož i na vytváření bezpečného prostředí pro podnikání dalších subjektů, především leteckých dopravců, poskytovatelů leteckých služeb a obchodních organizací působících na letišti.

Cílem bezpečnostní strategie Letiště Praha, a. s. je definovat, jakým způsobem je zajišťována ochrana zaměstnanců, cestujících a ostatních uživatelů letiště, zdrojů, informací, celistvosti a pověsti podniku před potenciálními hrozbami. Její součástí je hodnocení bezpečnostního prostředí a analýza rizik ohrožujících aktiva, která Letiště Praha, a. s. chrání.

Bezpečnost v nejširším pojetí je pojem, který se promítá do všech činností organizace, avšak v případě subjektu zajišťujícího činnosti v oblasti civilního letectví vyvstává ještě více do popředí.

Letiště Praha, a. s. chápe bezpečnost jako celek, který zahrnuje především následující oblasti:

  • Ochranu civilního letectví před protiprávními činy
  • Ochranu osob, majetku společnosti a jejích zaměstnanců
  • Ochranu veřejného pořádku a prevence kriminality 
  • Administrativní bezpečnost a bezpečnost informací 
  • Bezpečnost IT 
  • Požární ochranu
  • Provozní bezpečnost
  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Informace ke zpracování osobních údajů v kamerovém systému provozovaném firmou Letiště Praha, a. s.