Drony a problematika jejich provozu v okolí letiště

Bezpečnost letiště

Vítejte na stránkách Letiště Praha věnovaných provozu bezpilotních letadel v okolí Letiště Praha.

V blízkosti letiště se dopravní letadla nacházejí v nejrizikovějších fázích letu, kterými jsou vzlet a přistání. Pro zachování bezpečného provozu civilní letecké dopravy je zapotřebí regulovat provoz bezpilotních letadel jako účastníka pohybu ve vzdušném prostoru. Také je nutné si uvědomit, že se při provozu bezpilotního letadla v okolí letiště pohybujete v řízeném vzdušném prostoru.

Chcete-li bezpečně létat s bezpilotním letadlem v okolí letiště, stačí si zapamatovat několik jednoduchých pravidel:

  • Pečlivě si nastudujte aktuální legislativu na stránkách ÚCL, nebo na webu Létejte zodpovědně.

  • Ve vzdálenosti menší než 5,5 km od vztažného bodu letiště (50 06 03 N, 014 15 36 E) věnujte zvýšenou pozornost předletové přípravě, protože v tomto prostoru platí přísnější pravidla pro let.

  • Pokud se nacházíte v řízeném okrsku letiště (CTR LKPR) létejte maximálně do výšky 100 metrů nad zemí a zároveň bez narušení ochranných pásem letiště.

V případě, že nevíte, co je řízený okrsek letiště a nejste si v oblasti dělení vzdušného prostoru jistí, využijte následující odkazy:

Jestli že si nejste jisti, jak vysoko můžete létat a nejste schopni určit, zda nezasahujete do ochranných pásem letiště, dbejte, aby maximální výška vašeho letu nepřesáhla výšku okolních staveb. Pro lepší orientaci o maximální výšce nad zemí (m AGL), ve které je možné letět, využijte vrstvu gridů v aplikace DronView. Pro informace o použití této vrstvy využijte web Řízení letového provozu ČR.

Při dodržení konkrétních striktních podmínek je možné v prostoru CTR létat s bezpilotním letadlem i výše než 100 metrů nad zemí. Nutné je splnit veškeré podmínky pro specifickou kategorii provozu dronů, které pro takové lety stanovil Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu a Letiště Praha.

Chcete-li létat bezpilotním letadlem ve vzdálenosti menší než 5,5 km od vztažného bodu letiště a splňujete-li podmínky pro koordinaci letu dle podmínek OOP vydaného ÚCL, můžete své žádosti zasílat přes náš formulář.

Žádost o let UAS v CTR LKPR

Stanovisko k Vaši žádosti vydáváme obvykle do pěti pracovních dnů.
V případě dotazu se na nás neváhejte obrátit na e-mail: zadosti.uas@prg.aero

 

Žádosti o posouzení letu od ŘLP zasílejte formou emailové žádosti o NSF. Stanovisko k Vaši žádosti vydává ŘLP do tří pracovních dnů. Po obdržení všech povolení dále svůj let koordinujte s místním stanovištěm Řízení letového provozu ČR (telefonní číslo bude uvedeno ve stanovisku na Vaši žádost o NSF) a Bezpečnostním dispečinkem Letiště Praha (tel: +420 220 111 000). Na tato telefonní čísla volejte před zahájením letu s dostatečným předstihem! Podrobněji jsou podmínky popsány na webu Létejte zodpovědně.

Vždy při provozu dronů dodržujte následující :

Létejte bezpečně

Létejte bezpečně a dodržujte pravidla

Respektujte soukromí

Respektujte soukromí ostatních

Buďte pojištění

Létejte zodpovědně a buďte pojištění