Provoz na letišti

Drony a problematika jejich provozu v okolí letiště

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Vítejte na stránkách Letiště Praha věnovaných tématice bezpilotních letadel neboli DRONŮ a jejich provozování v okolí Letiště Praha.

V blízkosti letiště se dopravní letouny nacházejí v nejrizikovější fázi letu, kterou jsou vzlet a přistání. Pro zachování bezpečného provozu civilní letecké dopravy je zapotřebí regulovat provoz dronů, jako nového účastníka pohybu ve vzdušném prostoru. Je nutné si také uvědomit, že při provozu dronu v okolí letiště se pohybujete v řízeném vzdušném prostoru.

Pokud chcete létat s dronem v okolí letiště bezpečně, stačí si zapamatovat pár jednoduchých pravidel:

  • Létejte s dronem ve vzdálenosti větší než je 5,5 km od vztažného bodu letiště (50 06 03 N, 014 15 36 E)
    – viz. obrázek č. 1
  • Pokud se nacházíte v řízeném okrsku letiště (CTR LKPR) létejte maximálně do výšky 100 metrů nad zemí

Obrázek č. 1

cedule_no_drone_zone_800x450.jpg

Pro bezpečné létání s DRONEM je zapotřebí znát dělení vzdušného prostoru. Pokud nevíte co je řízený okrsek letiště a nejste si v oblasti dělení vzdušného prostoru jistí, využijte následující pomocníky:

Jestli si nejste jisti, jak vysoko můžete létat a nedaří se vám určit, zda nezasahujete do ochranných pásem letiště, ohlídejte si, aby maximální výška vašeho letu nepřesáhla výšku okolní zástavby.

Existují případy, kdy při dodržení konkrétních podmínek je možné s dronem létat i ve vzdálenosti menší než je 5,5 km od vztažného bodu letiště, popřípadě i výše než 100 metrů nad zemí v prostoru CTR. Detailní popis těchto případů a podmínek vysvětlený pomocí přehledného diagramu naleznete na stránkách Řízení letového provozu ČR.

V případě porušení předpisů se vystavujete pokutě až do výše 5 000 000 Kč! Pro nahlášení podezřelého dronu prosím kontaktujte Bezpečnostní dispečink Letiště Praha na čísle 220 111 000.

Komiks drony č.1

Pojmy

Slovo DRON používáme jakou souhrnný pojem pro všechna létající zařízení bez pilota na palubě. Výraz dron v našem pojetí zahrnuje všechny odborné pojmy používané v legislativě, jako jsou bezpilotní letadlo (UAV), bezpilotní systém (UAS) či model letadla.

Vždy při provozu dronů dodržujte následující :

Létejte bezpečně

Létejte bezpečně a dodržujte pravidla

Respektujte soukromí

Respektujte soukromí ostatních

Buďte pojištění

Létejte zodpovědně a buďte pojištění

Kategorie dronů

Podle využití se drony dělí na:

  • drony rekreačně sportovní
  • drony výdělečné, experimentální, výzkumné

Drony jsou také rozlišovány podle maximální vzletové hmotnosti, která je zjednodušeně definována jako váha dronu včetně veškerých součástí potřebných k provedení letu za daným účelem.

Kategorie dle maximální vzletové hmotnosti:

  • ≤ 0,91 kg
  • > 0,91 kg a < 7 kg
  • 7-25 kg
  • > 25 kg

Po prostudování výše uvedených informací můžete určit, jaké využití má váš dron a v jaké váhové kategorii je zařazen. Pokud jste v kategorie výdělečně, experimentální a výzkumné, čekají vás nutné úkony spojené s provozováním dronů, které naleznete na stránkách Úřadu civilního letectví . Rekreačně – sportovní piloti jsou ušetřeni některých těchto kroků, ale i na ně jsou kladeny určité nároky, například ve váhové kategorii „> 0,91 kg a < 7 kg“ musí být dron vybavený FailSafe systémem od výrobce. Drony v nižší váhové kategorii „≤ 0,91 kg“ však nic takového nevyžadují. Kompletní přehled požadavků je zobrazen na následujícím obrázku č.2.

 

Obrázek č. 2

tab-drony.png

Obrázek převzat z: Leteckého předpisu, Pravidla létání - L2, Doplněk X. Dostupný na URL: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf

Předpisy

Základním kamenem pro létání v ČR je letecký předpis L2, jehož znění naleznete na stránkách letecké informační služby Řízení letového provozu. Z hlediska provozu dronů nás zajímá  především Doplněk X, který se věnuje bezpilotním systémům.  Jeho tvůrcem je Úřad pro civilní letectví, který také dohlíží na jeho dodržování. Pravidla pro létání s drony nejsou prozatím v rámci evropské unie sjednoceny a každý stát si stanovil pravidla svá vlastní.

Doplněk X leteckého předpisu L2 obsahuje informace týkající se provozování bezpilotních systémů, a to včetně definice pojmů rozsahu působnosti, stanovení odpovědnosti a bezpečnosti při provozování těchto systémů a zahrnuje také pravidla létání v okolí letišť a další strategických staveb či objektů.

V rámci evropské unie byl pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost letectví a ve spolupráci s dalšími evropskými organizacemi působícími v oblasti civilního letectví a řízení vzdušného prostoru, vytvořen návrh jednotné evropské legislativy regulující provoz dronů na území států evropské unie.

Návrh musí být nejprve schválen a následně bude přistoupeno k jeho implementaci. Vývoj schvalování a plán implementace jednotné evropské legislativy pro DRONY můžete sledovat na těchto stránkách: https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas

Prostory

Nepovolí-li Úřad civilního letectví jinak, provoz DRONŮ, je možné provádět ve vzdušném prostoru třídy G, který sahá do výšky 300 metrů nad zemí. V okolí řízených i neřízených letišť poté platí ještě specifická pravidla. Ta jsou vysvětlena v Doplňku X a pro jejich rychlé pochopení vám přikládáme jejich grafické znázornění -  viz obrázky č. 3 a 4 s vysvětlivkami na obrázku. č. 5.

Obrázek č. 3
provoz-v-atz-600x450.png

Obrázek převzat z: Leteckého předpisu, Pravidla létání - L2, Doplněk X. Dostupný na URL: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf

 

Obrázek č. 4
provoz-ctr-a-dalsi-prostory-600x450.png

Obrázek převzat z: Leteckého předpisu, Pravidla létání - L2, Doplněk X. Dostupný na URL: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf

 

Obrázek č. 5
legenda-k-provoz-ctr-600x460.png

Obrázek převzat z: Leteckého předpisu, Pravidla létání - L2, Doplněk X. Dostupný na URL: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf