O společnosti
O společnosti

Představenstvo společnosti

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště i nadále nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

V čele Letiště Praha, a. s. stojí čtyřčlenné představenstvo.

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA 
Předseda představenstva
Václav Řehoř je odpovědný za oblast leteckého obchodu, řízení kvality a safety procesů, korporátní a marketingovou komunikaci, kontrolu kvality bezpečnosti, letištní koordinaci, audit, řízení rizik a complience, řízení lidských zdrojů, Corporate Governance a právní věci. Od roku 2006 působil jako finanční ředitel a jednatel ve firmě CCS ze skupiny Fleetcor Technologies a od října 2007 do roku 2011 byl tzv. acting CEO/generálním ředitelem této společnosti. Během své třiadvacetileté pracovní kariéry působil na různých pozicích ve společnostech v ČR, Velké Británii a v Kanadě. V posledních osmi letech před příchodem na letiště pracoval pro firmy vlastněné private equity fondy: Advent International, ARX Equity Partners nebo Benson Oak. Vystudoval ČZU v Praze, kde získal i doktorát se zaměřením na ekonomiku a řízení podniku. Na PIBS při VŠE v Praze/The Manchester Metropolitan University absolvoval MBA.

Ing. Jiří Kraus
Místopředseda představenstva
Jiří Kraus působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2014. Je zodpovědný za letecký provoz, správu energetiky a technologií, ochranu životního prostředí, oblast rozvoje, investic, facility služby, správu budov a údržbu ploch. Na Letišti Václava Havla Praha působí již od roku 1997, kdy měl na starosti zejména oblasti elektro-energetických systémů a investiční výstavby (např. stavbu Terminálu 2). Do Letiště Praha, a. s., přišel ze společnosti Poldi Kladno.

Ing. Milan Špaček
Člen představenstva
Milan Špaček působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2014. Zodpovídá za složky, které mají na starosti zajištění bezpečnosti letiště. Do jeho gesce spadá vedení strategie a správy bezpečnosti, ostraha letiště, bezpečnostní kontrola cestujících a zavazadel, detekce a analýza rizikového chování a nový fenomén - informační bezpečnost. Před příchodem na letiště působil mj. jako manažer pro bezpečnost a bezpečnostní ředitel Českých drah, a.s. Vystudoval Vysokou vojenskou školu a v následném osobním vzdělávání se věnoval oboru interního auditu na Českém institutu interních auditorů, jehož se stal v roce 2002 členem.

Jiří Černík
Člen představenstva

Jiří Černík přišel na pražské letiště z postu finančního ředitele společnosti Skanska, kde získal bohaté zkušenosti v oboru stavebnictví, což bude z pohledu plánovaných investic do rozvoje Letiště Praha velkým přínosem. Před nástupem do Skansky nasbíral Jiří Černík řadu zkušeností s řízením financí, controllingem a auditem v oborech poradenství, plynárenství, průmyslu a technologií. Konkrétně Jiří Černík působil ve společnostech Ernst&Young, Jihomoravská plynárenská, Honeywell a Zetor.

Do kompetencí nového člena představenstva Letiště Praha budou spadat oblasti financí, nákupu a informačních technologií.