Představenstvo společnosti

O společnosti
O společnosti

V čele Letiště Praha, a. s., stojí pětičlenné představenstvo. 

Ing. Jiří Pos 
Předseda představenstva
Jiří Pos byl do čela představenstva zvolen 30. 8. 2021. Do společnosti Letiště Praha se vrátil po sedmi letech. Na pražské letiště nastoupil v roce 2006, v letech 2011 až 2014 byl předsedou představenstva a jeho generálním ředitelem. V letech 2014 až 2015 působil poté v Českém Aeroholdingu jako člen představenstva. Po odchodu rozvíjel své soukromé podnikatelské aktivity, zejména v oblasti civilního letectví a cestovního ruchu. V letech 2019 až 2021 působil také jako jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary. Svou kariéru v letectví zahájil v roce 1986 v Českých aeroliniích, kde pracoval dvacet let. U českého dopravce působil v letech 1994 až 2001 v zahraničí a v letech 2003 až 2006 byl viceprezidentem pro pozemní provoz. Vystudoval ČVUT v Praze a na Fakultě strojní absolvoval obor ekonomika letecké výroby.

Ing. Jiří Kraus
Místopředseda představenstva
Jiří Kraus působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2012. Je zodpovědný za centrální nákup a logistiku, ochranu životního prostředí, facility služby a správu budov. Na Letišti Václava Havla Praha působí již od roku 1997, kdy měl na starosti zejména oblasti elektro-energetických systémů a investiční výstavby (např. stavbu Terminálu 2). Na pražské letiště přišel ze společnosti Poldi Kladno.

Ing. Martin Kučera, MBA
Člen představenstva

Martin Kučera je členem představenstva od ledna 2024. Je držitelem inženýrského titulu v oboru Letecká doprava na ČVUT v Praze a MBA v oboru Management cestovního ruchu a dopravy. Na Letiště Praha nastoupil v roce 2005 na pozici dispečer řízení provozu letištních ploch, kde byl zodpovědný za bezpečný provoz letištních ploch. V roce 2006 se stal letištním inženýrem a jako projektový manažer se podílel na projektech zlepšování, vývoje a expanze a implementaci postupů A-CDM. Po 5 letech získávání cenných zkušeností a odborných znalostí byl Martin jmenován ředitelem provozu terminálů. Zaměřoval se na otázky integrace letadel/letiště/cestujících, projektů na zvýšení kapacity a efektivity a mnoha dalších projektů terminálového provozu. V roce 2014 se Martin přesunul na pozici ředitele letištního provozu, aby dohlížel na projekty rozvoje letištního provozu týkající se terminálové i pozemní části letiště. Od roku 2017 byl Martin výkonným ředitelem leteckého provozu a do jeho agendy postupně přibyla údržba ploch letišť, hasičská záchranná služba a sledování shody s EASA předpisy.

Mgr. Jakub Puchalský
Člen představenstva
Jakub Puchalský je členem představenstva Letiště Praha, a. s., od července 2020. Ve vedení firmy je odpovědný za oblast neleteckého obchodu, služeb cestujícím a marketingu. Na letišti působí od roku 2014, nejprve ve společnosti Český Aeroholding a poté přímo na Letišti Praha. V roce 2018 se stal výkonným ředitelem korporátní komunikace, marketingu a zákaznické zkušenosti, v roce 2020 přešel na pozici výkonného ředitele pro neletecký obchod. Před příchodem na letiště působil více než patnáct let v oblasti korporátní komunikace, PR a marketingu, mj. ve společnostech Unilever, Raiffeisenbank a Český Telecom. Na začátku své kariéry pracoval v médiích, v letech 1998–1999 byl generálním ředitelem České televize. Je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Ing. Pavel Východský, Ph.D.
Člen představenstva

Pavel Východský je členem představenstva Letiště Praha, a. s., od 1. 5. 2022. Do jeho kompetence spadá oblast financí, HR, ICT, interního auditu, řízení rizik a compliance. Velká část profesní dráhy Pavla Východského je spjata s Českou pojišťovnou a skupinou PPF/ČP, kam nastoupil po dokončení inženýrského studia v oblasti IT. V rámci společnosti odpovídal mimo jiné za corporate governance, interní audit, vyšetřování podvodů či vnitřní bezpečnost. Vedle liniové odpovědnosti byl současně členem statutárních orgánů vybraných dceřiných společností ve skupině PPF/ČP. Po následném doktorském studiu ekonomie se stal Pavel Východský členem top managementu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR s prvotní odpovědností za oblast interního auditu a risk managementu, a následně za oblast informačních technologií. Jeho další kroky vedly do skupiny KBC/ČSOB, kde řídil v roli CIO ČSOBP změnu organizace do nové struktury BusinessDevOps a v rámci digitalizace mj. implementaci elektronického biodynamického podpisu s cílem bezpapírového přístupu klientů. Vedle zmíněných profesních aktivit Pavel Východský v minulosti přednášel a vedl diplomové práce na Bankovním institutu VŠ a následně AMBIS VŠ.