O společnosti
O společnosti

Představenstvo společnosti

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 31. 3. do 12. 4. 2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince, s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky. Všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bude nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa.
- Zákaz vycestovat všem občanům České republiky. Cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v České republice nebo cizinci s přechodným pobytem v České republice nad 90 dnů mohou opustit Českou republiku bez možnosti návratu během nouzového stavu

Aktuální seznam rizikových zemí ZDE.

Pokud se vás tato opatření týkají, necestujte na Letiště Václava Havla Praha. 

Cestujícím doporučujeme, aby kontaktovali místo, kde zakoupili svou letenku, tj. leteckou společnost, prodejce letenek nebo svou cestovní kancelář. Zde jim nabídnou náhradní řešení.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

*Pro seznámení se s výjimkami z omezení cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

V čele Letiště Praha, a. s. stojí čtyřčlenné představenstvo.

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA 
Předseda představenstva
Václav Řehoř je odpovědný za oblast leteckého obchodu, řízení kvality a safety procesů, korporátní a marketingovou komunikaci, kontrolu kvality bezpečnosti, letištní koordinaci, audit, řízení rizik a complience, řízení lidských zdrojů, Corporate Governance a právní věci. Od roku 2006 působil jako finanční ředitel a jednatel ve firmě CCS ze skupiny Fleetcor Technologies a od října 2007 do roku 2011 byl tzv. acting CEO/generálním ředitelem této společnosti. Během své třiadvacetileté pracovní kariéry působil na různých pozicích ve společnostech v ČR, Velké Británii a v Kanadě. V posledních osmi letech před příchodem na letiště pracoval pro firmy vlastněné private equity fondy: Advent International, ARX Equity Partners nebo Benson Oak. Vystudoval ČZU v Praze, kde získal i doktorát se zaměřením na ekonomiku a řízení podniku. Na PIBS při VŠE v Praze/The Manchester Metropolitan University absolvoval MBA.

Ing. Jiří Kraus
Místopředseda představenstva
Jiří Kraus působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2014. Je zodpovědný za letecký provoz, správu energetiky a technologií, ochranu životního prostředí, oblast rozvoje, investic, facility služby, správu budov a údržbu ploch. Na Letišti Václava Havla Praha působí již od roku 1997, kdy měl na starosti zejména oblasti elektro-energetických systémů a investiční výstavby (např. stavbu Terminálu 2). Do Letiště Praha, a. s., přišel ze společnosti Poldi Kladno.

Ing. Milan Špaček
Člen představenstva
Milan Špaček působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2014. Zodpovídá za složky, které mají na starosti zajištění bezpečnosti letiště. Do jeho gesce spadá vedení strategie a správy bezpečnosti, ostraha letiště, bezpečnostní kontrola cestujících a zavazadel, detekce a analýza rizikového chování a nový fenomén - informační bezpečnost. Před příchodem na letiště působil mj. jako manažer pro bezpečnost a bezpečnostní ředitel Českých drah, a.s. Vystudoval Vysokou vojenskou školu a v následném osobním vzdělávání se věnoval oboru interního auditu na Českém institutu interních auditorů, jehož se stal v roce 2002 členem.

Jiří Černík
Člen představenstva

Jiří Černík přišel na pražské letiště z postu finančního ředitele společnosti Skanska, kde získal bohaté zkušenosti v oboru stavebnictví, což bude z pohledu plánovaných investic do rozvoje Letiště Praha velkým přínosem. Před nástupem do Skansky nasbíral Jiří Černík řadu zkušeností s řízením financí, controllingem a auditem v oborech poradenství, plynárenství, průmyslu a technologií. Konkrétně Jiří Černík působil ve společnostech Ernst&Young, Jihomoravská plynárenská, Honeywell a Zetor.

Do kompetencí nového člena představenstva Letiště Praha budou spadat oblasti financí, nákupu a informačních technologií.