V čele Letiště Praha, a. s. stojí pětičlenné představenstvo.

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA 
Předseda představenstva
Václav Řehoř je odpovědný za oblast leteckého obchodu, řízení kvality a safety procesů, korporátní a marketingovou komunikaci, kontrolu kvality bezpečnosti a letištní koordinaci. Od roku 2006 působil jako finanční ředitel a jednatel ve firmě CCS ze skupiny Fleetcor Technologies a od října 2007 do roku 2011 byl tzv. acting CEO/generálním ředitelem této společnosti. Během své třiadvacetileté pracovní kariéry působil na různých pozicích ve společnostech v ČR, Velké Británii a v Kanadě. V posledních osmi letech pracoval pro firmy vlastněné private equity fondy: Advent International, ARX Equity Partners nebo Benson Oak. Vystudoval ČZU v Praze, kde získal i doktorát se zaměřením na ekonomiku a řízení podniku. Na PIBS při VŠE v Praze/The Manchester Metropolitan University absolvoval MBA.

Ing. Radek Hovorka
Místopředseda představenstva
Radek Hovorka je členem představenstva Letiště Praha, a. s., od března 2018. Zodpovídá za oblast ekonomiky a neleteckého obchodu. Do jeho působnosti spadají i produkty a služby jako jsou parkování, letištní salónky, VIP Servis či stravování. Ve vedení Skupiny Český aeroholding je již od roku 2016. Před příchodem na letiště působil v IBM Česká republika, kde posledních pět let zastával funkci finančního ředitele a jednatele společnosti. V IBM zároveň od roku 2012 zastával pozici finančního ředitele pro region zahrnující Česko, Slovensko a Maďarsko. Během svého působení v IBM se ve finanční oblasti spolupodílel na transformaci české pobočky směrem k poskytování komplexních řešení a IT služeb s vysokou přidanou hodnotou. Radek Hovorka vystudoval účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a je držitelem diplomu Asociace certifikovaných účetních (ACCA) v oblasti mezinárodního finančního reportingu.

Ing. Jiří Kraus
Člen představenstva
Jiří Kraus působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2014. Je zodpovědný za letecký provoz, správu energetiky a technologií, ochranu životního prostředí, facility služby, správu budov a údržbu ploch. Na Letišti Václava Havla Praha působí již od roku 1997, kdy měl na starosti zejména oblasti elektro-energetických systémů a investiční výstavby (např. Terminál 2). Do Letiště Praha, a. s., přišel ze společnosti Poldi Kladno.

Ing. Milan Špaček
Člen představenstva
Milan Špaček působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2014. Zodpovídá za složky, které mají na starosti zajištění bezpečnosti letiště. Do jeho gesce spadá vedení strategie a správy bezpečnosti, Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, ostraha letiště, bezpečnostní kontrola cestujících a zavazadel a nový fenomén - informační bezpečnost. Před příchodem na letiště působil mj. jako manažer pro bezpečnost a bezpečnostní ředitel Českých drah, a.s. Vystudoval Vysokou vojenskou školu a v následném osobním vzdělávání se věnoval oboru interního auditu na Českém institutu interních auditorů, jehož se stal v roce 2002 členem.

JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Člen představenstva
Petr Pavelec je členem představenstva společnosti Letiště Praha, a. s., od ledna 2018. Do jeho gesce spadá oblast Rozvoje a investic. Ve vedení Skupiny Český aeroholding je již od roku 2014. Předtím sbíral zkušenosti v renomovaných zahraničních advokátních kancelářích, mezi poslední z nich patří advokátní kancelář White & Case, kde zastával pozici seniorního advokáta. Ve své praxi se věnoval zejména korporativnímu právu M&A a Private Equity transakcím. Vystudoval PF UK v Praze a na University of Warwick dále studoval postgraduální program International Economic Law.