CEM - Collaborative Environmental Management

Životní prostředí
Životní prostředí

CEM = Collaborative Environmental Management. Jedná se o evropský projekt, představený mezinárodní organizací řízení letového provozu EUROCONTROL a podporovaný všemi ostatními organizacemi civilního letectví, zejména ACI EUROPE (Mezinárodní organizace letišť – Evropa). Pracovní skupina CEM vznikla v roce 2010 na základě potřeby spolupráce a koordinace mezi klíčovými partnery Letiště Praha, a. s., v oblasti ochrany životního prostředí.

V pracovním týmu CEM najdete zástupce Letiště Praha, a. s., Řízení letového provozu České republiky, s. p., Českých aerolinií, a. s. a Úřadu pro civilní letectví.

Spolupráce mezi jednotlivými partnery přináší:

  • optimalizaci provozních postupů

  • zvýšení výkonnosti a účinnosti jednotlivých činností spojených s odbavením letadel

  • snížení provozních nákladů

  • účinnou ochranu jednotlivých složek životního prostředí

  • společnou komunikaci postupů a činností na ochranu životního prostředí