Tour of the airport
Take a Close Look at the Airport

Lines of the Airport Tour

Lines of the airport tour Price lists

Price list for tours for persons and families

Price list for individual tours of the airport

Category

Price

Adults

CZK 250

Children 4–15 years old

CZK 150

Senior citizens (65+), students (under 26 years of age), people with proof of disability

CZK 150

Family (2 adults + 1 child under 15 years of age)

CZK 550

Family (2 adults + 2 children under 15 years of age)

CZK 590

Family (2 adults + 3 children under 15 years of age)

CZK 630

Uniform price per person – Line F

(Senior citizens 65+, students under 26 years of age)

CZK 350

CZK 180

We accept Eurocard/MasterCard, Visa, American Express and Diners Club payment cards.

Tours of the airport for organised groups and schools

Price list for tours for groups

Lines 2, 5 and 7

Group of 45 people max.Published timetableOutside the timetable, weekends and public holidays

Kindergartens, primary and secondary schools, universities, others under 18 years of age,
Senior citizens (65+) 120 minutes
Group of 52 people

CZK 4 400
 
CZK 4 900

CZK 5 300 
CZK 5 800

Adults, mixed groups
Group of 52 people

CZK 7 000
CZK 8 000

CZK 7 900
CZK 8 900

School group of 27 people max.

CZK 3 400

CZK 4 300

Kindergartens, 27 people max.Published timetableOutside the timetable, weekends and public holidays

Kindergartens 90 minutes 45 people max.

CZK 3 600

-

Kindergartens, 30 people max., 90 minutes

CZK 2 600

-

 

Lines 1

Group of 25 people max.Published timetableOutside the timetable, weekends and public holidays

Primary and secondary schools, universities, others under 18 years of age, senior citizens

CZK 4 200

CZK 5 100

Adults, mixed groups

CZK 5 800

CZK 6 600

 

Line 4

GroupPublished timetableOutside the timetable, weekends and public holidays

Adults, students of secondary schools and universities

CZK 4 400

CZK 5 300

 

Line 6

GroupPublished timetableOutside the timetable, weekends and public holidays

Uniform price

CZK 9 000

CZK 9 900

 

Supplementary charge for foreign-language guide CZK 600 (for all tours)

Cancellation fees

Cancellation of the tour 14 days before the event 10% of the price.

Cancellation of the tour 7 days before the event 20% of the price.

Cancellation of the tour 36 hours days before the event 30% of the price.

We accept Eurocard/MasterCard, Visa, American Express and Diners Club payment cards.

Pro skupinové exkurze jsme připravili možnost objednat si občerstvení. Cena svačinového balíčku se pohybuje od 27 Kč/1 balíček. Více informací, jak objednat svačinové balíčky naleznete zde

Lines

Line 1 – Tour of the airport interiors and exteriors: group, individual

Are you interested in the bustle of the airport and what an ordinary day looks like on the runway and inside the terminals? During the tour you will see the runway traffic, the technical bases of the terminals and the passenger check-in procedures.

During the first part of the tour, you will start out on the bus watching take-offs and landings from locations near the runway. We will also show you the aircraft handling procedures before and after landing.

The second part of the tour focuses on the interiors of Terminals 1 and 2. We will show you the passenger check-in procedure and security inspections in both terminals. You will also see one of the airport lounges, the VIP lounge of VIP Service Club CONTINENTAL, Master Card or Erste Premier.

Start of the tour: Terminal 3
Duration: 2 hours
Intended for: groups and individual tours, children 15+

exkurze_letiste_trasa1.png

Line 2 – Tour of exteriors and the airport’s Rescue and Fire Station: group, individual

Are you a fan of aircraft? Set out for a tour of the largest airport in the Czech Republic. Aircraft on the runway and our unique rescue technical equipment inside the most modern fire station in the Czech Republic are waiting for you.

You will take a sightseeing bus to tour the South and North and Cargo Zone airport sections. You will watch the aircraft procedures before take-off and after landing and you will also see how aircraft are guided to their parking places.

During the tour you will stand near the runway to watch take-offs and landings and we will also show you the technical bases of the airport. You can enjoy an opportunity to see the interior and particularly the technical equipment of the Rescue and Fire Station at the airport.

Start of the tour: Terminal 3
Duration: 2 hours
Intended for: groups and individual tours, children over 3 years of age

exkurze_letiste_trasa2.png

Line 3 – Walking tour of airport interiors: group - Currently Unavailable
trasa3

Line 3 is currently unavailable

Have you flown before? Are you interested in what happens in the transit zone of the airport and what it looks like from a personal or occupational point of view? Set out on a detailed walking tour of the interiors of Terminals 1 and 2 of Václav Havel Airport Prague.

You will find the differences between the terminals and see the different passenger check-in procedures in Terminals 1 and 2. You will visit the security check points and see many shops, rest areas and passages between the terminals as well as the information system and transit zones.

Finally, we will visit one of the luxury airport lounges, such as the ERSTE Premier Lounge or MasterCard Lounge, VIP Service Club CONTINENTAL.

Start of the tour: Terminal 1 – Arrivals (reception desk no. 15)
Duration: 1.5 hours
Intended for: groups with a focus on tourism and air transport services; children 15+

 

exkurze_letiste_trasa3-1_0.jpg

 

Line 4 – Tour of Rescue and Fire Station: groups

Are you interested in the activities of the airport’s professional fire brigade and its technical equipment and fire engines? Make your dream come true and set off for a tour of the most modern Rescue and Fire Station in the largest international airport in the Czech Republic.

A bus will pick you up in Terminal 3 and take you right to the airport’s Rescue and Fire Station, where a comprehensive tour and a professional presentation await you. You will see the exciting firefighting equipment and learn how professional firefighters work at the airport.

Start of the tour: Terminal 3
Duration: 1 hour
Intended for: groups, children 6+

exkurze_letiste_trasa4.png

Line 5 – Tour of aircraft and services: group, individual - Currently Unavailable

Line 5 is currently unavailable

Are you interested in aircraft? Opt for the technical tour of Václav Havel Airport. You will get inside the hangar and airport buildings and near a runway.

The tour of the Czech Airlines Technics hangar takes around 30 minutes. You will become acquainted with aircraft maintenance, checks and necessary inspections. From a distance of a few metres, you will see opened-up engines, undercarriages and other interesting things.

Subsequently, you will be picked up by the bus and enjoy the ride on the flight line, where you can see how aircraft are handled before take-off and after landing. You will get in close proximity to a runway where you can take a really close look at aircraft taking off and landing.

Start of the tour: Terminal 3
Duration: 2 hours
Intended for: group and individual tours, children 10+, school groups 15+

exkurze_letiste_trasa5.png

Line 6 − Detailed tour of Rescue and Fire Station: groups

Do you like aircraft and are you interested in the work of professional fire brigades? Make your day and set out for a detailed tour of the most modern Rescue and Fire Station in the Czech Republic.

You will start with a comprehensive tour of the Rescue and Fire Station at Václav Havel Airport. An interesting presentation on the technical equipment and explanation by a professional firefighter are waiting for you (see Line 4).

Later in the tour, you will see the real traffic of aircrafts taxiing to the flight line. Near the runway, you can watch take-offs and landings.

Start of the tour: Terminal 3
Duration: 2.5 hours
Intended for: groups, children 6+

exkurze_letiste_trasa6.png

Trasa 7 – Exteriéry letiště a zázemí zimní údržby

Prohlídka je určena pro skupiny dospělých, VŠ, SŠ a případně pro 8.-9. třídy ZŠ. U individuálních exkurzí pro děti od 6 let.

Navštívíte garáže se zimní technikou, uvidíte sněhové pluhy, frézy a další stroje nejen pro zimní údržbu letiště.

Na prohlídku letiště v části Jih a Sever a Cargo zóny se vydáte vyhlídkovým autobusem. Zhlédnete odbavení letadel před startem i po přistání a navádění letadel na stání. Exkurzi doprovází průvodce.

Začátek exkurze: Terminál 3
Čas: 2 hodiny
Určení:VŠ, SŠ, skupiny dospělých pro děti od 6 let - individuální exkurze

Prohlídka se provádí pouze v měsících duben - říjen.

Trasa 8 - Exkurze po letištním provozu a prohlídka Czech Aviation Training Centre - NOVÁ 🔴
trasa8

Exkurze po letištním provozu autobusem + pěší prohlídka CATC (Czech Aviation Training Centre) , vč. Interiérů výcvikových zařízení s průvodcem z řad leteckých profesionálů

Nejprve se projedete po provozních plochách letiště, kde uvidíte odbavení letadel před odletem nebo po příletu. Průvodce vás seznámí s mnoha profesemi, které se starají o chod letiště a odbavení letadel.

Druhá část exkurze vás zavede do Výcvikového střediska pro piloty a posádky letadel.

Zde si prohlédnete výcviková zařízení a nouzové vybavení letadel pod vedením zkušeného průvodce – leteckého profesionála. Výčet míst závisí na obsazenosti simulátorů v den konání prohlídky. Většinou je k dispozici na prohlídku kabinový simulátor B737 a A320 sloužící k výcviku nouzových situací. Zde získáte unikátní možnost porozumět práci palubního personálu v případě vzniku mimořádné situace za letu a budete-li mít zájem, můžete si vyzkoušet i nácvik nouzové evakuace letadla ( na skluzech)

Začátek exkurze: Terminál 2 – odlety, vpravo Souvenir Shop
Čas: 60 min. letiště + 90 min. CATC
Určení: skupiny ZŠ, SŠ, VŠ, zájmové skupiny (min. věk 10 let), jednotlivci min. věk 10 let.

Max. počet 30 osob, min. počet 20 osob ( u individuálních exkurzí)

Line F – photo tour

Do you like taking photos of things in motion? Are you fond of aircraft and technical equipment? Are you keen on taking photos of planes? Come to the largest airport in the Czech Republic and capture unique pictures for your portfolio.

We have designed the tour line particularly for amateur photographers. You will have a chance to take photos of aircraft right in the airport area – especially near the runway where they land and take off. Accompanied by a guide, you will walk in designated places directly in the field. A bus will take you across the airport area.

Start of the tour: Terminal 3
Duration: 2.5 hours
Intended for: individual visitors, groups by agreement, age 15+

The photo tour is the right choice for you if you are:

  • An amateur photographer who is not satisfied by photos taken through the bus window

  • lAn aviation fans who is not so interested in the technical parts of the airport: you just want to spend more time directly near a runway watching aeroplanes taking off and landing.

Know-how of successful participation in the tour of the airport:

1) Book the photo tour in advance, via the booking form, not later than 24 hours beforehand.

2) Then wait for the booking confirmation which will be sent to the e-mail address specified by you.

3) Please arrive in Terminal 3 − Souvenir Shop – about 15 minutes before the start of the tour.

4) After presenting your ID or passport before the tour, buy the ticket for the tour.

5) To tour the non-public areas you need to pass the security check and, therefore, do not bring any forbidden things (real and dummy guns, sharp objects, liquids, gels, etc.). You are allowed to have a small volume of a non-alcoholic beverage.

Irremovable orthosis (immobiliser) is an obstacle for a security check, the tour is thus not possible with this type of orthosis is not possible.

 

Line M – For kindergartens: group

This tour is intended for kindergartens or groups of small children.

The tour is customised according to small children and kindergartens. This tour line shows the whole airport area and children will learn interesting facts about the operation of the airport. They will see how aircrafts are handled after landing and before taking off. The tour includes a stop near a runway to watch take-offs and landings. It is a guided tour.

Start of the tour: Terminal 3
Duration: 1.5 hours
Intended for groups of children 3−6 years old

Trasa CATC (Czech Aviation Training Centre) – NOVÁ

Tato trasa je plně v režii CATC s instruktorem.

Jedná se o prohlídku vč. Interiéru aktuálně dostupných výcvikových zařízení ( B737 a A320) a nouzového vybavení letadel. Výčet navštívených míst závisí na obsazenosti simulátorů v den akce. Můžete si vyzkoušet i nácvik nouzové evakuace letadla.

Začátek exkurze: vrátnice č. 1 Jih letiště , dále na CATC.
Čas: 90 min.
Cena dle ceníku CATC.
Určeno pro skupiny ZŠ, S, VŠ, seniory a zájmové skupiny, min. věk 6 let, min. počet 20 osob, max. 30 osob.

Rezervace: info@catc.cz