Životní prostředí
O letišti

Životní prostředí

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Přistupujeme aktivně k ochraně životního prostředí. Základní principy našeho přístupu zahrnují trvalé investice do opatření směřujících k šetrnému a odpovědnému chování nás i našich partnerů, prevenci znečišťování a pravidelné sledování kvality prostředí na letišti a v jeho okolí. Snažíme se hledat další možnosti zlepšování životního prostředí jako základu udržitelného rozvoje. Letiště Praha, a.s. zajišťuje plnění všech zákonných povinností vztahujících se k ochraně životního prostředí pro společnosti v rámci celé skupiny.

Letiště Praha, a. s., je držitelem osvědčení (certifikátu) dle technické normy ČSN EN ISO 14 001:2016 "Systémy environmentálního managementu (EMS)". Do systému EMS je zapojeno od roku 2002.

Základem systému je stanovení závazku společnosti vedením společnosti, v němž jsou vymezeny strategické cíle společnosti, tzv. Politika Letiště Praha, a. s. Rozsah systému je stanoven fyzickými hranicemi:

mapa_sys_ems.png

Podle pravidel stanovených v normě je systém jednou za tři roky důkladně prověřován certifikačním orgánem (certifikován), každoročně probíhá dozorový audit. Systém EMS byl v červnu 2017 úspěšně recertifikován. Certifikačním orgánem Letiště Praha, a. s. je společnost Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.