Životní prostředí

O letišti
Životní prostředí

Přistupujeme aktivně k ochraně životního prostředí. Základní principy našeho přístupu zahrnují trvalé investice do opatření směřujících k šetrnému a odpovědnému chování nás i našich partnerů, prevenci znečišťování a pravidelné sledování kvality prostředí na letišti a v jeho okolí. Snažíme se hledat další možnosti zlepšování životního prostředí jako základu udržitelného rozvoje. Letiště Praha, a.s. zajišťuje plnění všech zákonných povinností vztahujících se k ochraně životního prostředí pro společnosti v rámci celé skupiny.

Letiště Praha, a. s., je držitelem osvědčení (certifikátu) dle technické normy ČSN EN ISO 14 001:2016 "Systémy environmentálního managementu (EMS)". Do systému EMS je zapojeno od roku 2002.

Základem systému je stanovení závazku společnosti vedením společnosti, v němž jsou vymezeny strategické cíle společnosti, tzv. Politika Letiště Praha, a. s. Rozsah systému je stanoven fyzickými hranicemi:

mapa_sys_ems.png

Podle pravidel stanovených v normě je systém jednou za tři roky důkladně prověřován certifikačním orgánem (certifikován), každoročně probíhá dozorový audit. Systém EMS byl v červnu 2017 úspěšně recertifikován. Certifikačním orgánem Letiště Praha, a. s. je společnost Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.