Životní prostředí
Životní prostředí

Ochrana klimatu

Airport Carbon Accreditation

Hlavním cílem programu Airport Carbon Accreditation je podpořit provozovatele letišť v jejich snahách snižovat emise skleníkových plynů vznikajících z různých letištních činností. Program nyní sdružuje 173 letišť po celém světě, která každoročně mapují svoji uhlíkovou stopu a realizují postupy k jejímu snížení. Uhlíková stopa představuje množství vypuštěných skleníkových plynů přepočtených na oxid uhličitý (CO2).

Ne všechna letiště jsou ve snaze omezit emise skleníkových plynů stejně aktivní. Proto je program Airport Carbon Accreditation rozdělen na 4 úrovně od samotného mapování uhlíkové stopy, přes její snižování (redukci emisí), zapojení partnerů v rámci optimalizace až po neutrální stav - nulovou uhlíkovou stopu.

Letiště Praha se postoupením do 3. úrovně zařadilo mezi 22 významných evropských letišť, jakými jsou například: Frankfurt, Mnichov, Curych, Kodaň, Atény.

Bližší informace o programu si můžete prostudovat na www.airportcarbonaccreditation.org.

 

Vývoj množství emisí CO2

zivotni-prostredi-vyvoj-emisi.jpg

 

Úsporné projekty

Letiště Praha se v roce 2012 zavázalo do roku 2017 snížit svoji uhlíkovou stopu o 9% oproti roku 2009. Proto určilo projekty s potenciálem úspory energií – emisí CO2.

zivotni-prostredi-usporne-projekty.jpg

 

Podíl jednotlivých zdrojů

Uhlíková stopa se sleduje ve třech oblastech tzv. SCOPE.

SCOPE 1 tvoří přímé emise související s provozem letiště. Jedná se např. o spotřebu PHM, zemního plynu, emise vzniklé při čištění odpadních vod, úniky při používání klimatizací a další.

SCOPE 2 jsou nepřímé emise z elektrické energie, které nevznikají přímo na letišti, ale jsou důsledkem aktivit letiště.

SCOPE 3 tzv. další nepřímé emise, jsou emise, které vznikají v důsledku provozu letiště, avšak jsou mimo jeho vlastnictví a kontrolu. Do této kategorie spadají emise vznikající při jednotlivých fázích letu letadla - přiblížení, přistání, pojíždění a vzletu - (tzv. LTO cyklus), dále emise z dopravy cestujících na letiště, pracovních cest zaměstnanců, používání pozemní letištní techniky, provozu APU a dalších.

Podíl jednotlivých zdrojů (grafy)

zivotni-prostredi-scope-12.jpg

 

zivotni-prostredi-scope-3.jpg