Letiště Praha, a. s., jako provozovatel mezinárodního letiště v rámci zajištění provozu letiště nakládá s nebezpečnými látkami (např. letecké pohonné hmoty) ve větším množství.

Podle zákona o prevenci závažných havárii je Letiště Praha, a. s., povinna zpracovat Bezpečnostní program

Koncepce zpracování Bezpečnostního programu má dvě roviny. Vedle své hlavní funkce, kterou je popis, návod a postup realizace a řízení systému prevence závažné havárie, slouží také jako podkladový dokument, kterým vedení společnosti prezentuje správním úřadům, okolním objektům a veřejnosti rozsah rizika plynoucího z provozu letiště.

Součástí Bezpečnostního programu je i přijetí závazku společnosti v oblasti prevence závažných havárií – Politika Letiště Praha, a. s.