Zpět na výpis
Aktualita, Tisková zpráva

Soud vyhověl kasační stížnosti Letiště Praha. Pokračují přípravy na projekt paralelní dráhy

Vítáme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který vyhověl naší kasační stížnosti a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Praze ohledně Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které zahrnují také rozvojový záměr Letiště Praha. Projekt paralelní dráhy Letiště Václava Havla Praha tak zůstává v platných Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje a letiště pokračuje v dalších přípravných pracích na projektu.

„V souvislosti s dlouhodobým rozvojem pražského letiště jsme přesvědčení, že bez moderního a bezpečného letiště s dostatečnými provozními kapacitami se neobejde žádná vyspělá ekonomika ani stát. Bez ohledu na situaci poznamenanou pandemií COVID-19 musíme počítat s tím, že podle všech dostupných prognóz se letecký provoz vrátí k výkonům z roku 2019 kolem roku 2026,“ říká Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Už rok 2019 byl pro letiště rekordní. Odbavilo bezmála 18 milionů cestujících, což v praxi znamenalo snížení pohodlí pro cestující, ale zejména méně možností pro letiště nabízet leteckým společnostem optimální časy příletů a odletů. Podle všech aktuálních predikcí od mezinárodních organizací činných v letectví se navíc v následujících dvaceti letech očekává zdvojnásobení počtu cestujících, což se týká také cestujících Čechů. Zatímco v roce 2019 připadlo na jednoho Čecha 0,96 cest letadlem, v roce 2041 by to na jednoho Čecha mohlo být už 1,86 cest.

Konkurenční výhoda okolních letišť

Pražské letiště se na tento budoucí vývoj musí také co nejdříve připravit a udržet tak svoji konkurenceschopnost vůči okolním letištím, které se již rozvíjejí a získávají tím zatím výrazný konkurenční náskok. V Berlíně bylo otevřené úplně nové letiště, které může být výraznou konkurencí pro Prahu. Ve Varšavě se plánuje rovněž výstavba velkého mezinárodního letiště s návaznou dopravní infrastrukturou do celé země. Letiště ve Vídni a Mnichově počítají s výstavbou nových terminálů a ve vzdálenější budoucnosti také s výstavbou nové přistávací a vzletové dráhy. Letiště v Budapešti intenzívně pracuje na rozvoji terminálových kapacit a technického zázemí.

Předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos zdůrazňuje, že jedině díky rozvoji, modernizaci a digitalizaci může zůstat také Letiště Václava Havla Praha konkurenceschopné vůči okolním letištím a schopné zajistit adekvátní spojení z České republiky do celého světa.

„Letiště Praha již připravuje realizaci dlouhodobých rozvojových projektů, které zahrnují především rozšíření Terminálu 2 a úpravu dráhového systému. Díky tomu bude letiště schopné navýšit své provozní kapacity, uspokojit nárůst přirozené poptávky po letecké přepravě a zajistit mnohem širší nabídku přímých leteckých spojení, mimo jiné i pro české cestující. Zvýší se rovněž pohodlí cestujících, popřípadě se eliminují zpoždění a zdržení způsobená nedostatečnými kapacitami,“ doplňuje Jiří Pos.

Po zprovoznění paralelní dráhy navíc letiště uzavře stávající vedlejší dráhu 12/30, která hlukem z provozu ovlivňuje statisíce obyvatel Prahy a Kladenska. Zároveň dojde k uzavření provozu celého letiště v noci od 24.00 hod do 05.30 hod.

Pozitivní vliv pro spádovou oblast

Rozvoj letiště bude mít pozitivní vliv na celou spádovou oblast Letiště Praha, kterou tvoří 8 milionů obyvatel, a to zejména díky dostupnosti pohodlných přímých leteckých spojení do celého světa. Češi se budou moci podívat letecky a napřímo z Prahy například do Chicaga, Toronta, Hanoje, Tokia, nebo Bangkoku, kde aktuálně dochází k navýšení poptávky po přímých letech. Rozvoj letiště bude přínosem také pro celou Českou republiku, díky investicím do rozvoje letištní infrastruktury a jejím následným využíváním dojde ke zvýšení podílu činnosti Letiště Praha na HDP České republiky a pozitivní efekt bude mít rozšíření letiště také na cestovní ruch, jehož význam v rámci ekonomiky ČR rovněž zesílí. Dojde také k nárůstu investic a obchodních příležitostí a budou vznikat nová pracovní místa, a to v řádu tisíců.

V letectví se stále více akcentují principy trvale udržitelného rozvoje. Rovněž pražské letiště se ve svých budoucích plánech intenzivně těmito aspekty zabývá. Závazek udržitelnosti přijalo Letiště Praha také v rámci celoevropské iniciativy Destination 2050, kdy se jednotlivá letiště, aerolinky, řízení letového provozu a ostatní subjekty v oboru letecké dopravy zavázaly ke snižování dopadů letecké dopravy na životní prostředí a představily závazek čisté uhlíkové neutrality na všech letech v rámci Evropy a z Evropy do roku 2050. Rovněž v případě rozšíření pražského letiště bude dlouhodobý rozvoj probíhat v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 

Novinářské dotazy mohou redakce směřovat primárně na sdílenou e-mailovou adresu komunikace@prg.aero.

Další aktuální informace naleznete také na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

Kontakt pro média
Tisková mluvčí Letiště Praha
Klára Divíšková
Jana Kašpara 1069/1