O společnosti

Bezpečnost na letišti

Informace

Informujte se o způsobech prevence šíření nákazy koronavirem a o dalším postupu v případě podezření na danou nákazu.

Úvod

V letectví rozlišujeme dva druhy bezpečnosti. Provozní bezpečnost, anglicky SAFETY, lze chápat jako soubor opatření proti lidským chybám, zpravidla neúmyslnému jednání z nevědomosti nebo opomenutí pracovních...

 
Safety
Security
Bezpečnostní školení