Životní prostředí
Životní prostředí

Biomonitoring pomocí včel

Upozornění

Aktuální informace a doporučení pro cestující:

Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní a v prostorách letiště nosíte roušku, dodržujete bezpečné rozestupy a věnujte se důkladně hygieně rukou.

Informujte se o podmínkách vstupu do země, do které cestujete, a o opatřeních své letecké společnosti. Přehled aktuálních pravidel pro přilétající cestující najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o ochranných opatřeních na letišti a o prevenci najdete ZDE.

Chov včel jsme na pražském letišti zahájili v listopadu 2011. Jde o jeden ze způsobů biomonitoringu životního prostředí. V současné době má letiště v prostoru areálu Jih 6 včelstev. Hlavním cílem jejich chovu je sledovat úroveň cizorodých látek ve včelích produktech.

Certifikát Český med

med400.jpgStočený včelí med je každoročně analyzován akreditovanou laboratoří z hlediska obsahu vody, cukrů a kontrolní látky HMF (hydroxymethylfurfuralu), jejíž přítomnost ukazuje na míru aktivity enzymů v medu. Aktivita enzymů je jedním z důvodů, proč je med tak ceněn z hlediska lidské výživy. Jedná se o včelí produkty, které včely do medu přidaly při přeměně nektaru. Med pocházející od včel Letiště Praha, a. s., od roku 2012 získává certifikát Český med, který potvrzuje, že produkt splňuje požadavky potravinářské legislativy a vyhovuje normě jakosti Českého svazu včelařů. Dalším úspěchem je, že od roku 2013 se účastníme soutěže „ Český med“, kde med musí splňovat nejen přísné normy, ale také se hodnotí jeho fyzikálně chemické vlastnosti, senzorika a celkový estetický dojem a správnost údajů na etiketě. Za splnění těchto požadavků získáváme od roku 2014 zlatou medaili.

Pyl jako ukazatel znečištění prostředí

Jako ukazatel znečištění životního prostředí je pak analyzován zejména včelí pyl. Ten je předáván k rozborům na Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, kde je analyzován na obsah těžkých kovů a organických látek (polyaromatické uhlovodíky). Díky tomu, že včely pyl přinášejí z okruhu 3 až 4 kilometrů od úlů, reflektuje jeho analýza stav životního prostředí v okolí letiště. Biomonitoring pomocí včelích produktů navazuje a rozšiřuje již několik let probíhající monitoring ovoce a zemědělský plodin.