Kultura a hodnoty společnosti
Kultura a hodnoty společnosti

Hodnoty společnosti

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

BEZPEČNOST

Uvědomujeme si, že hlavním předpokladem bezpečnosti ve vzduchu je bezpečnost na zemi. Naším posláním je zajišťovat nadstandardní úroveň bezpečnosti leteckého cestování a neustále ji zdokonalovat. Zvyšování bezpečnosti je přirozenou součástí práce každého zaměstnance.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Spokojenost našich zákazníků je pro nás jedinou akceptovatelnou mírou úspěchu. Zákazníkům se věnujeme individuálně a s maximální péčí, neboť každý jednotlivec je pro nás důležitý.

KONKURENCESCHOPNOST

Podporujeme kreativní a inovativní myšlení a aktivně vyhledáváme nové příležitosti k dosažení našich cílů. Pracujeme s vysokým nasazením, vysoká kvalita odvedené práce je pro nás samozřejmostí.

ODPOVĚDNOST

Jsme dobrým partnerem, inspirativním zaměstnavatelem a příkladným sousedem. Vyžadujeme osobní odpovědnost každého jednotlivce. Jsme si vědomi, že veškerá naše rozhodnutí ovlivňují budoucnost nejen celé společnosti, ale i našeho okolí.

TRANSPARENTNOST

Hlásíme se ke všem svým rozhodnutím. Otevřeně komunikujeme se zákazníky, obchodními partnery, zaměstnanci i širokou veřejností. Ve všech situacích jednáme korektně, důvěryhodně a se vzájemným respektem.