Podpora jazykového vzdělávání

Odpovědná firma
Odpovědná firma

Podle statistik je jazyková vybavenost obyvatel v České republice stále za vyspělými západoevropskými státy. Velkou roli v tom hraje i ostych. A právě na boj s ním je zaměřena podpora Letiště Praha.

Pod známým heslem „cvičení dělá mistra“ financuje Letiště Praha výuku cizích jazyků s rodilým mluvčím, která probíhá v rámci běžného školního vyučování, a zároveň přispívá na jazykové výjezdy dětí ze základních škol do zahraničí.

Finanční dotace v celkové výši 7 milionů Kč ročně je do škol v blízkém okolí letiště distribuována prostřednictvím jazykových programů našich partnerů (Městské části Praha 6, Městské části Praha 17 – Řepy a Sdružení okolních obcí PAR – Prague Airport Region).

Investice do vzdělání považujeme za nejlepších vklad do života. Zároveň si tak vychováváme budoucí generaci zaměstnanců, nadšených cestovatelů a obchodníků, kteří se nebudou bát využívat cizích jazyků při objevování turisticky zajímavých míst světa či při cestě za byznysem.

  • Městská část Praha 6 - program Otevřený svět
  • Městská část Praha 17 – Řepy – program My ve světě - svět u nás
  • Prague Airport Region (sdružení okolních obcí a MČ)