Úvod

Přistupujeme aktivně k ochraně životního prostředí. Základní principy našeho přístupu zahrnují trvalé investice do opatření směřujících k šetrnému a odpovědnému chování nás i našich partnerů, prevenci znečišťování a pravidelné sledování kvality prostředí na letišti a v jeho okolí.

 
Hluk z leteckého provozu a z provozu letiště
Ochrana ovzduší
 
Ochrana vod
Odpadové hospodářství
 
Monitoring vlivu provozu
Ochrana klimatu
Prevence závažné havárie
CEM
 
Biomonitoring pomocí včelstev