Zpět na výpis
Aktualita

Letiště Praha pokročilo ve věci úpravy nájemních vztahů: Má k dispozici právní analýzu, která nastiňuje možné řešení

Upozornění

Informace pro cestující – možnosti cestování z/do ČR

Na Letišti Václava Havla Praha platí již několik měsíců celá řada ochranných opatření. Odbavení na odletech i příletech probíhá za přísných hygienických podmínek, která mají zajistit zdraví a bezpečnost cestujících. Všem cestujícím i návštěvníkům proto i nadále doporučujeme ve všech prostorách letiště nosit roušku, dodržovat bezpečné rozestupy a věnovat se důkladně hygieně rukou. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

Doporučujeme všem cestujícím, aby se také informovali o opatřeních své letecké společnosti a zjistili si aktuální podmínky vstupu do konkrétní země, do které z Prahy cestují.

Cestující, kteří přilétají do České republiky, postupují podle aktuálních pravidel, které jsou k dispozici vždy na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Další provozní informace a aktuality z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Letiště Praha i nadále usilovně hledá řešení stávající tíživé a velmi složité situace související s dopady pandemie COVID-19, která se zcela bezprecedentně dotýká mimo jiné nájemců a externích poskytovatelů služeb na letišti.

Cílem letiště i nadále zůstává najít způsob, jak upravit aktuální nájemní vztahy do překlenovacího režimu, který bude zohledňovat dramatický pokles cestujících. Zákon o zadávání veřejných zakázek, podle kterého musí letiště striktně postupovat, ovšem neobsahuje dostatečně jasná pravidla pro provedení změn existujících nájemních smluv v takovém rozsahu, který by odpovídal současné výjimečné situaci nájemců.

 Z tohoto důvodu letiště konzultovalo možnosti legislativních změn s několika zainteresovanými institucemi a požádalo také Úřad na ochranu hospodářské soutěže o výkladové stanovisko ke koncesní části  Zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně možnosti změn podmínek nájemních smluv, které by reagovaly na současnou velmi specifickou a nepředvídatelnou situaci.

Zároveň s tím Letiště Praha nechalo vypracovat právní analýzu stávající situace, která je v celé věci klíčová. Tu má letiště nyní nově k dispozici a s jejími závěry již seznámilo nájemce. Analýza v rámci možného řešení odkazuje na §222 Zákona o zadávání veřejných zakázek, který neumožňuje podstatné změny závazku ze smluv na veřejnou zakázku bez provedení nového zadávacího řízení, a to kromě výjimek.

Jednou z těchto výjimek může být také změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Hodnota takové změny závazku nebo jejich součet však nesmí překročit zákonem stanovený limit, a to za celou dobu trvání smlouvy a zároveň může být uskutečněna pouze v rozsahu, který je nepředvídatelnou okolností přímo vynucen.

Vedle právního posouzení je neméně důležitým aspektem úvah o změnách smluv také hledisko ekonomické. V současné době proto pracuje letiště ještě na posledním kroku, tj. ekonomické analýze, která určí rozsah či výše změny s ohledem na zachování ekonomického nastavení smluvních vztahů. Ta by měla být hotova v nejbližších dnech. S prvním nájemcem jsme v tomto ohledu již v jednání. Ostatní nájemce bude letiště s konkrétními podmínkami možných změn oslovovat postupně v následujících dnech.

Více informací se dozvíte na Twitteru Letiště Praha: @PragueAirport.

Kontakt pro média
Tiskový mluvčí Letiště Praha
Roman Pacvoň
K letišti 1019/6