Zelený dopravce „Top Sustainable Airline“

Udržitelnost a ESG
Hluk

Letiště Praha se dlouhodobě snaží motivovat letecké společnosti k používání moderních letadel a dodržování předpisů tak, aby byl provoz šetrný k životnímu prostředí. V rámci hlukové problematiky byl jedním z efektivních způsobů motivace také soutěž o titul NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE, kterou letiště již od roku 2006 pravidelně vyhlašovalo ve spolupráci s MČ Praha 6. Poslední ročník byl rok 2019, po němž následoval dvouletý dramatický propad provozu a soutěž vyhlašována nebyla.

Letiště Praha klade důraz na všechny prvky sociální a environmentální odpovědnosti a v letošním roce přichází s renovovanou soutěží Zelený dopravce „Top Sustainable Airline“, která bude zahrnovat tři hodnotící kritéria: hluk a emise letadel provozovaných na Letišti Praha a přístup, závazky a aktivity aerolinek celkově v oblasti udržitelnosti.

Disciplíny

1. Hluk

Do hlukového hodnocení vstupují tyto parametry : naměřená hladina hluku při příletu a odletu, dodržování letových tratí a efektivita využití sedačkové kapacity. Pro vyhodnocení je využit sofistikovaný monitorovací systém leteckého hluku a letových tratí TANOS, který provádí měření nepřetržitě po celý rok. Zahrnuje 14 stacionárních a 1 mobilní měřící stanici. Tyto stanice jsou umístěny ve vybraných lokalitách v okolí Letiště Václava Havla Praha tak, aby měření mělo dostatečnou vypovídací hodnotu.

Hodnotí se TOP 10 dopravců na LKPR za období červenec až říjen.

2. Emise

Tato disciplína se hodnotí na základě celkových emisí NOx (oxidy dusíku) a počtu pasažérů v daném období. Vypočte se množství NOx pro jednotlivé dopravce v rámci standardizovaného LTO cyklu (cyklus přistání a vzletu). Pro výpočet se použije databáze UID jednotlivých motorů, kterou má LP k dispozici. Ta se propojí s ICAO Aircraft Engine Emissions Databank a vypočítá se množství emisí NOX za jeden cyklus. Na základě počtu pasažérů se spočítá finální hodnota 1kgNOx/PAX.

3. Obecný environmentální výkon

V rámci hodnocení obecného environmentálního výkonu je posuzován aktivní přístup letecké společnosti v oblasti udržitelnosti, např. zveřejňování informací, kompenzace emisí CO2 vyprodukovaných během letů, závazek k dosažení uhlíkové neutrality, podpora výzkumu v oblasti udržitelných paliv nebo inovací v letectví, a dále také systém environmentálního managementu společnosti a omezovaní jednorázových plastů na palubě letadel.

Výsledky soutěže za rok 2023

 
dopravcepořadí
Easyjet1
AirFrance2
Vueling3