Pro naše sousedy
Pro naše sousedy

Podpora blízkému okolí

V roce 2023 byly v rámci programu DOBRÉHO SOUSEDSTVÍ podpořeny tyto projekty.

Letiště Praha věnuje část zisku na rozvoj blízkého okolí a podporu každodenních aktivit zlepšujících životní podmínky obyvatel.  

Finanční podpora – grantové programy

Z důvodu transparentnosti probíhá finanční podpora prostřednictvím grantových programů:

BIODIVERZITA – podpora druhové rozmanitosti a regenerace urbanizované krajiny

Vnímáme důležitost biologické rozmanitosti a hledáme cesty, jak ji efektivně podpořit. S touto myšlenkou vznikl grantový program Biodiverzita zaměřený na regeneraci krajiny, posílení pestrosti druhů, přirozeného zadržování vody v krajině i osvětovou činnost.

Kdo se do programu může přihlásit: obce, městské části a jimi zřizovaná školská zařízení, neziskové a jiné odborné a vědecké organizace s působností v blízkosti letiště.

ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ – grant pro obce a městských částí z okolí letiště
spolecne

Program je zaměřen převážně na podporu projektů k ochraně životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel dotčených leteckým provozem.

Kdo se do programu může přihlásit: Obce a městské části, které jsou členy Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně (Prague Airport Region).

Projekty realizované v minulosti

V rámci programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ rozdělilo Letiště Praha od roku 2004 přes 350 milionů korun. Finanční podporu získaly především projekty na ochranu vodních toků, ovzduší a protihlukové ochrany, snižování prašnosti, vysazování zeleně, odpadového hospodářství nebo rekultivace krajiny pro turistiku či rekreaci.

Více informací o programu

DOBRÉ SOUSEDSTVÍ – grant pro spolky, sdružení, zájmové organizace, obce a městské části
sousedstvi

Finanční příspěvek mohou získat obce a městské části hl. města Prahy ovlivněné provozem Letiště Václava Havla Praha a veřejně prospěšné organizace působící na jejich území.

V roce 2022 byly v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ podpořeny tyto projekty

Program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ funguje s covidovou přestávkou od roku 2007. Realizováno bylo přes 500 projektů v celkové hodnotě 100 milionů korun.

Kdo se do programu může přihlásit: organizace fungující na území těchto obcí a městský částí:

 • Červený Újezd, 
 • Dobrovíz, 
 • Horoměřice, 
 • Hostivice, 
 • Hostouň, 
 • Jeneč, 
 • Kněževes, 
 • Malé Kyšice, 
 • Pavlov,
 • MČ Přední Kopanina,
 • MČ Praha-Suchdol,
 • MČ Praha 6,
 • MČ Praha 17 – Řepy,
 • Roztoky,
 • Statenice,
 • Středokluky,
 • Tuchoměřice,
 • Únětice,
 • Unhošť,
 • Zdiby.

Pravidla programu: ke stažení
Rozpočet pro rok 2023: 21 milionů korun

Projekty realizované v minulosti

Jazyková podpora pro děti ze základních škol
jazyky

Podle statistik je jazyková vybavenost obyvatel v České republice stále za vyspělými západoevropskými státy. Velkou roli v tom hraje i ostych. A právě na boj s ním je zaměřena podpora Letiště Praha.

Pod známým heslem „cvičení dělá mistra“ financuje Letiště Praha výuku cizích jazyků s rodilým mluvčím, která probíhá v rámci běžného školního vyučování, a zároveň přispívá na jazykové výjezdy dětí do zahraničí.

Finanční dotace je do škol v blízkém okolí letiště distribuována prostřednictvím jazykových programů našich partnerů (Městské části Praha 6, Městské části Praha 17 – Řepy a Sdružení okolních obcí PAR – Prague Airport Region).

 • Městská část Praha 6, program Otevřený svět
 • Městská část Praha 17 – Řepy, program My ve světě – svět u nás
 • Prague Airport Region – sdružení okolních obcí a městských částí dotčených provozem letiště Praha  

Program je realizován každoročně od roku 2008

Doposud věnovalo Letiště Praha do jazykového vzdělávání přes 50 milionů korun.

 

I díky Letišti Praha jezdí děti na zkušenou do zahraničí

Ventilace – pro majitele nemovitostí z hlukově nejzatíženějších lokalit
ventilace

Domácnosti v hlukově nejzatíženějších oblastech mohou získat příspěvek až 100 % na instalaci ventilačních systému, tzv. nuceného větrání se zpětným získávání tepla, která přivádí čerstvý vzduch do obytných místností bez nutnosti přímého větrání a zvyšuje komfort bydlení.

Kdo se do programu může přihlásit: obyvatelé Přední Kopaniny, Horoměřic, Jenče, Kněževsi a Dobrovíze, jejichž nemovitost je zároveň situována na území ochranného hlukového pásma letiště

Letiště Praha plánuje investovat do programu ventilace 150 milionů korun.

Více informací zde

Protihluková okna – pro majitele nemovitostí v ochranném hlukovém pásmu
okna

V letech 1998 až 2010 zajistilo Letiště Praha instalaci protihlukových oken u obytných nemovitostí v ochranném hlukovém pásmu.  Okna dosud s velkou rezervou splňují svou funkci.  

Celková investice byla cca 600 milionů Kč

Nefinanční podpora

Dobrovolný závazek starat se o blízký region, tedy o domov svůj i svých zaměstnanců, se stal součástí letištní strategie. Pomáháme neziskovým organizacím i obcím a městským částem s úklidem, prořezem velkých stromů, sekáním trávy, zimní údržbou, zkrátka vším, na co máme techniku a co nám naše možnosti a kapacita dovolí.

Pro obce a městské části
obce-mc

V rámci vzájemného partnerství se zastupiteli okolních obcí a městských částí, se kterými letiště pravidelně komunikuje a spolupracuje, nabízíme možnost požádat si o zapůjčení techniky i s obsluhou či aktivní výpomoc našich odborníků na konkrétních projektech jednotlivých lokalit. Pokud je to kapacitně možné, rádi vyjdeme vstříc. 

Dobrovolnický den
dobrovolnicky-den

Každoročně pořádáme několik firemních dobrovolnických dní, kdy pomáháme neziskovým organizacím z okolí letiště. Jedná se o aktivity v souladu s myšlenkou podpory blízkého okolí, ke kterému se Letiště Praha zavázalo a které vhodně doplňují fungující grantové programy. Každý náš zaměstnanec má tak právo využít jeden pracovní den na předem domluvenou dobrovolnickou činnost.

Jste nezisková organizace z okolí letiště a potřebovali byste pomocnou ruku? Napište nám: csr@prg.aero

Ekologická výchova pro žáky základní škol
ekologie

Ekologická výchova pro žáky základní škol 

Program ekologické výchovy s panem Včelkou pro žáky základních škol ve svém okolí spustilo Letiště Václava Havla Praha od začátku roku 2012. Série tematických přednášek je určena čtvrtým a pátým ročníkům ZŠ a probíhá v rámci školního vyučování. Cílem programu je nejen prohlubování znalostí v oblasti ochrany životního prostředí, ale také informovanost o řešení ekologických témat nejen na Letišti Václava Havla Praha.

Ekologická výchova je složena ze čtyř samostatných výukových hodin. Ty se zabývají vybranými environmentálními tématy, která souvisejí s provozem na letišti a životním prostředí v jeho okolí - hluk, emise, čištění a ochrana vod, odpady a recyklace.

Cyklus přednášek je veden v informativně-zábavném duchu. Děti se pomocí názorných pomůcek, video či audio ukázek, interaktivních soutěží a výtvarného ztvárnění naučí definovat význam jednotlivých pojmů a pochopit jejich obsah. Dokáží rozlišit různé nepříznivé vlivy na životní prostředí a dozví se základy o způsobech jeho ochrany.

Jednotlivými přednáškami žáky provází maskot programu – pan Včelka, který má několik variací, vždy v souladu s tématem výuky.

vcela_variace_pruhledne.gif

Vyvrcholením celé ekologické výchovy je pozvánka pro všechny účastníky na závěrečný program na letišti, kde se žáci mohou osobně setkat s hasiči, ekology, včelaře, psovody, sokolníky za biologickou ochranu letiště a specialisty na hluk. Součástí programu je i vyhlášení a odměnění vítězných tříd.

Máte dotazy, návrhy, připomínky?

Napište nám: