Odpovědná firma
Odpovědná firma

Podpora neziskového sektoru

Upozornění

Informace pro cestující, kterých se týká aktuální opatření vlády ČR

Nařízení vlády platné od 11.5.2020*

- Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince (turisté), s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem, kteří vstoupí na území České republiky, mohou při překročení hranic předložit potvrzení o absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. V konkrétních případech lze absolvovat PCR test i do 72 hodin od vstupu na území ČR, o absolvování testu musí být bezodkladně informována místně příslušná krajská hygienická stanice, které se i lékařské potvrzení o absolvování testu na území předkládá. Jinak bude osobám po vstupu nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa, pokud nestanoví výjimky jinak.*

- Občané ČR, občané EU a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, ale i cizinci (turisté) mohou vycestovat a opustit Českou republiku.*

*Pro seznámení se s výjimkami a všemi podmínkami ohledně cestování navštivte webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální provozní informace z letiště najdete ZDE. 

Informace k prevenci šíření nákazy koronavirem najdete ZDE.

INFORMACE O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH NA LETIŠTI NAJDETE ZDE

SEZNAM OBNOVENÝCH PRAVIDELNÝCH LINEK NAJDETE ZDE

Firemní filantropie je primárně zaměřena na blízké okolí letiště a místní komunity. Nicméně cítíme potřebu využít našich možností i k podpoře prospěšných projektů mimo tuto oblast. V rámci neziskového sektoru spatřujeme přínos spíše ve vzájemném partnerství než pouze pasivní subvenci. Velký důraz klademe na aktivní zapojení zaměstnanců do spolurozhodování jako ocenění jejich přínosu na úspěšném fungování firmy, jež je nezbytnou podmínkou veškerých CSR aktivit.

Trvalý partner - společnost Člověk v tísni

V neziskové oblasti jsme si k dlouhodobé spolupráci vybrali organizaci Člověk v tísni pomáhající potřebným u nás i v zahraničí, která je pro nás zárukou dobře investované pomoci a transparentnosti. Trvalé partnerství zahrnuje několik aspektů spolupráce. Každoročně organizujeme zaměstnaneckou sbírku na některý z jejich rozvojových projektů a vybrané peníze jsou následně firmou zdvojnásobeny. Poskytujeme prostor pro propagaci neziskovky v prostorách letiště, např. formou výstava mapující jejich činnost či různých reklamních poutačů, a přispíváme na vybrané jednorázové projekty.

Grantový program NA KŘIDLECH POMOCI

Program na podporu vybraných projektů zejména humanitárního, sociálního a zdravotního charakteru. O přidělení příspěvku v současnosti rozhoduje interní komise. Od roku 2016 se počítá se zapojením zaměstnanců do rozhodování.
Více o programu

Veřejné sbírky a kasičky

Prostor letiště je bezesporu atraktivním prostředím pro konání veřejných sbírek, a tedy i touto formou podporujeme vybrané dobročinné společnosti. Výtěžek ze čtyř kasiček si dělí celkem 7 organizací, které byly pečlivě vybrány tak, aby reprezentovaly široké spektrum potřebných.

Počátkem roku se připojujeme k Tříkrálové sbírce, která je největší veřejnou sbírkou u nás. Výtěžek z akce, která je organizovaná Českou katolickou charitou, je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí.

Dobrovolnictví zaměstnanců

CSR není jen o penězích. Mnohdy je cena času nevyčíslitelná. Naši zaměstnanci mohou jeden pracovní den věnovat pomoci vybrané NNO.