Odpovědná firma
Odpovědná firma

Podpora neziskového sektoru

Firemní filantropie je primárně zaměřena na blízké okolí letiště a místní komunity. Nicméně cítíme potřebu využít našich možností i k podpoře prospěšných projektů mimo tuto oblast. V rámci neziskového sektoru spatřujeme přínos spíše ve vzájemném partnerství než pouze pasivní subvenci. Velký důraz klademe na aktivní zapojení zaměstnanců do spolurozhodování jako ocenění jejich přínosu na úspěšném fungování firmy, jež je nezbytnou podmínkou veškerých CSR aktivit.

Trvalý partner - společnost Člověk v tísni

V neziskové oblasti jsme si k dlouhodobé spolupráci vybrali organizaci Člověk v tísni pomáhající potřebným u nás i v zahraničí, která je pro nás zárukou dobře investované pomoci a transparentnosti. Trvalé partnerství zahrnuje několik aspektů spolupráce. Každoročně organizujeme zaměstnaneckou sbírku na některý z jejich rozvojových projektů a vybrané peníze jsou následně firmou zdvojnásobeny. Poskytujeme prostor pro propagaci neziskovky v prostorách letiště, např. formou výstava mapující jejich činnost či různých reklamních poutačů, a přispíváme na vybrané jednorázové projekty.

Grantový program NA KŘIDLECH POMOCI

Program na podporu vybraných projektů zejména humanitárního, sociálního a zdravotního charakteru. O přidělení příspěvku v současnosti rozhoduje interní komise. Od roku 2016 se počítá se zapojením zaměstnanců do rozhodování.
Více o programu

Veřejné sbírky a kasičky

Prostor letiště je bezesporu atraktivním prostředím pro konání veřejných sbírek, a tedy i touto formou podporujeme vybrané dobročinné společnosti. Výtěžek ze čtyř kasiček si dělí celkem 7 organizací, které byly pečlivě vybrány tak, aby reprezentovaly široké spektrum potřebných.

Počátkem roku se připojujeme k Tříkrálové sbírce, která je největší veřejnou sbírkou u nás. Výtěžek z akce, která je organizovaná Českou katolickou charitou, je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí.

Dobrovolnictví zaměstnanců

CSR není jen o penězích. Mnohdy je cena času nevyčíslitelná. Naši zaměstnanci mohou jeden pracovní den věnovat pomoci vybrané NNO.