Program Ventilace - Rodinné domy a byty 2020

Zpět na úvod

Program Ventila RD-Byty

Příjem žádostí PRO ROK 2022 je spuštěn. 

REGISTRACE A INFORMACE PRO ROK 2022 ZDE

Cílem podpory programu Ventilace je realizace doplňkových protihlukových opatření ve vnitřním chráněném prostoru dokončených staveb pro trvalé bydlení. Předmětem je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací) zajišťujících kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti přímého větrání.

Program je zaměřen na vybrané obce v Ochranném hlukovém pásmu, které jsou nejvíce zatížené hlukem z leteckého provozu.

Konkrétně program mohou využít obyvatelé Dobrovíze, Horoměřic, Jenče, Kněževsi, Přední Kopanině, jejichž nemovitosti se nacházejí na území ochranného hlukového pásma

Programy jsou realizovány v rámci hlukového managementu Letiště Praha.

 

Vstup pro ŽADATELE pro výzvu 2020 ukončen

Informace pro DODAVATELE - zápis do seznamu

Text výzvy 2020
Výzva Program ventilace RD a bytyAktualizováno: 4. 3. 2020Velikost: 746.15 KBFormát:
Pravidla 2020

Podrobné pravidla programu Ventilace pro rodinné domy a byty schválené představenstvem Letiště Praha, a. s., jsou platné i účinné ode dne 4.2.2020

Maximální výše finančního příspěvku pro byty a rodinné domy činí 100 % uznatelných nákladů, nejvýše však v Kč včetně DPH dle dispozice bytu nebo rodinného domu viz tabulka:

Typ bytové jednotky

Způsob provedení

Maximální výše příspěvku vč. DPH

1+KK;1+1

Lokální řešení

60 000

Centrální řešení

-

2+KK; 2+1

Lokální řešení

90 000

Centrální řešení

135 000

3+KK; 3+1

Lokální řešení

130 000

Centrální řešení

140 000

4+KK a více – pouze u bytových jednotek

Lokální řešení

170 000

Centrální řešení

155 000

  RD 4+1; 4+kk

Lokální řešení

210 000

Centrální řešení

200 000

  RD 5+1, 5+kk a více

Lokální řešení

245 000

Centrální řešení

220 000

 • Příspěvek je určen na Opatření dle bodu 3 pro tzv. vybraný chráněný vnitřní prostor staveb, kterým se rozumí obytné místnosti ve všech stavbách určených k trvalému bydlení.
 • U dispozic rodinných domu 3+1, 3+kk a menších  se stanovuje výše příspěvku podle bytové jednotky, tedy například pro lokální řešení u 3+kk a 3+1 130 tis. Kč a pro centrální řešení 140 tis. Kč a analogicky dle dispozice.
 • Podá-li Příjemce příspěvku více žádostí na jeden rodinných dům (zapsaný na jednom listu vlastnictví) z důvodu, že se zde nachází více bytových jednotek (v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. platí, že rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty), musí být tyto jednotky prokazatelně odděleny. Výše maximálního příspěvku je stanovena dle dispozice pro každou bytovou jednotku zvlášť.
 • Příspěvek bude zpřesněn na základě zaslané projektové dokumentace, ze které bude patrný soulad s Pravidly programu a přesný počet pobytových místností s instalovanými jednotkami.
 • Příspěvek je vázán výhradně na místnosti, kde bude ventilace instalována a tím dojde k naplnění cíle programu. Výše příspěvku se stanoví dle reálnému počtu chráněných místností, kde bude zařízení instalováno, nikoliv dle celkového počtu místností předmětné nemovitosti. Výše maximálního příspěvku bude v takovém případě stanovena dle odpovídající dispozice. Př. Když u domu o dispozici 5+1 bude instalace pouze do dvou obytných místností (bez kuchyně nebo když jedna bude mít kuchyňský kout +kk), bude příspěvek ve stejné výši jako u bytové jednotky 2+kk, u tří obytných místností (bez kuchyně nebo když jedna bude mít kuchyňský kout +kk) bude příspěvek jako u 3+kk, pokud instalace bude pouze do dvou obytných místností a kuchyně (větší než 12 m2) – náleží příspěvek na 2+1, u snížení na tři obytné  a kuchyně (vetší než 12 m2) bude příspěvek jako u 3+1. Výše uznatelných nákladů bude předmětem kontroly PD a závěrečné kontroly realizace.

 

 • Předehřev, který je instalován jako součást jednotky, je uznatelný náklad, ale je třeba řádně zdůvodnit.
 • Předehřev, který není součást jednotky, ovšem jednotka je z výroby schopna pracovat bez něj a projektant jej chce doplnit jako doplňkovou výbavu, je třeba řádně zdůvodnit.  
  • Předehřev je nezbytnou součástí většiny rekuperačních jednotek a zajišťuje správnou funkci jednotky při venkovní teplotě pod bodem mrazu. Elektrický předehřev není tepelná úprava vzduchu, který veden dovnitř domu, ale pouze ohřeje venkovní vzduchu na teplotu 0°C.
Pravidla programu Ventilace 2021 - RD a BytyAktualizováno: 12. 2. 2020Velikost: 1.03 MBFormát:
Potřebuji podat žádost o příspěvek

Před podáním si zkontrolujte, zda Vaše nemovitost spadá do ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně. Mapa je k dispozici v "Dokumentech ke stažení" - Ochranné hlukové pásmo LP.

Přes tlačítko PODAT ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK se dostanete do informačního systému. Po registraci se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti o příspěvek. Mějte při ruce minimálně výpis z katastru nemovitostí, údaje z něj budete při vyplňování žádosti potřebovat. 

Jak správně pracovat s informačním systémem programu najdete v "Návod pro elektronické podání" nebo si můžete stáhnout příručku.

Letiště Praha, a.s., oznamuje ukončení příjmu první vlny žádostí do programu Ventilace pro rodinné domy a byty z důvodu dosažení hranice počtu žádostí, které je možné v roce 2020 zpracovat. O vyhlášení další výzvy Vás budeme s předstihem informovat. Podání žádostí bylo ukončeno 24. 4. 2020 v 16:00 hodin.

 

Příručka k podání žádostiAktualizováno: 4. 3. 2020Velikost: 1.25 MBFormát:
Dokumenty ke stažení
Ochranné hlukové pásmo LP - kontrola polohy nemovitostiAktualizováno: 3. 4. 2020Velikost: 11.35 MBFormát:
Čestné prohlášení k podání žádostiAktualizováno: 12. 2. 2020Velikost: 614.4 KBFormát:
Plná moc - vzorAktualizováno: 12. 11. 2021Velikost: 625.12 KBFormát:
Souhlasné prohlášení vlastníků - vzorAktualizováno: 12. 11. 2021Velikost: 640.1 KBFormát:
GDPRAktualizováno: 12. 2. 2020Velikost: 714.25 KBFormát:
Položkový rozpočetAktualizováno: 12. 2. 2020Velikost: 363.57 KBFormát:
Zpráva o realizaci-formulářAktualizováno: 12. 11. 2021Velikost: 635.13 KBFormát:
Předávací protokol - vzorAktualizováno: 12. 11. 2021Velikost: 388.56 KBFormát:
Žádost o prodloužení lhůty - formulářAktualizováno: 12. 2. 2020Velikost: 660.5 KBFormát:
Zpětvzetí žádosti - formulářAktualizováno: 12. 2. 2020Velikost: 637.42 KBFormát:
Faktura - vzorAktualizováno: 12. 11. 2021Velikost: 520.62 KBFormát:

Jak na to

Jak žádat o příspěvek:

 1. Rozhodněte se, prosím, zda je ve Vašich finančních možnostech žádat o příspěvek. Příspěvek se vyplácí až po realizaci instalace ventilací a řádném doložení uznatelných výdajů. Příspěvek je poskytován formou daru.
 2. Seznamte se, prosím, s Podmínkami programu pro rodinné domy a byty. 
Zobrazit celý text

Výběr ze seznamu dodavatelů

Seznam povinných je závazný pro poskytnutí příspěvku.

Seznamu povinných dodavatelů jsou registrovaní dodavatelé, kteří splnili základní podmínky pro zařazení do seznamu povinných dodavatelů. Zařazení do Seznamu je bezplatné a po splnění základních kritérií je každému dodavateli zápis umožněn.

Zápis do Seznamu je otevřený po celou dobu trvání programu Ventilace.

Upozornění: Letiště Praha  neručí za správnost uvedených údajů poskytnutých registrujícím subjektem ani za kvalitu, vlastnosti nebo jakost nabízených výrobků či služeb.

Žadatel je při realizaci opatření, které je předmětem příspěvku v rámci programu Ventilace povinen vybírat ze seznamu povinných dodavatelů. Jedná se o výběr firem, které prokázaly odbornou způsobilost k realizaci opatření z programu Ventilace.

Letiště Praha, a.s., s těmito vybranými dodavateli nemá uzavřen žádný smluvní vztah a je výhradně na žadateli, koho ze seznamu vybere. Doporučujeme žadatelům o příspěvek oslovit více dodavatelů, zjistit si jejich reference, podmínky, nabízená řešení a na základě pro žadatele nejvhodnější nabídky uzavřít písemnou smlouvu, která by měla obsahovat závazek, že instalované jednotky těchto dodavatelů budou zaručovat splnění základních technických podmínek programu Ventilace.

Zobrazit celý text

Často kladené dotazy

 1. Jaké jsou výhody ventilace?
  Výhody instalované ventilace v budově zajistí využití tepelné energie přiváděného/odváděného vzduchu, tj. v létě zajistí částečné ochlazení a v zimě částečné ohřátí vzduchu, a to při zavřených oknech (tzv. nucené větrání). Mezi další přednosti patří regulace hodnot oxidu uhličitého (CO2), či snížení prašnosti, vlhkosti, výskytu pylových alergenů a zvýšení tepelného komfortu v místnosti. Celkově ventilace vedou ke snížení nákladů na vytápění.
 2. Jak mi ventilace pomůže snížit hlukovou zátěž?
  Ventilace zajištují kontinuální výměnu a ohřev či ochlazení čerstvého vzduchu, aniž by bylo nutné otevírat okna, která plní hlavní protihlukovou funkci.
 3. Jaká je životnost instalované ventilace?
  Životnost instalované ventilace je přibližně 8 až 15 let a záruka je většinou firmami garantována mezi 2 až 5 lety.
 4. Kdo má nárok na podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Ventilace?
  Nárok na příspěvek mají žadatelé té nemovitost, která
 •  se nachází Ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně a Městské části Praha - Přední Kopanina a obcích Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Dobrovíz.
 • má vydáno kolaudační rozhodnutí nebo souhlas a jim obdobná rozhodnutí dle platných i dříve platných předpisů před dnem vyhlášení programu (tzn, že objekt byl určený k trvalému bydlení, a je k tomuto účelu užíván, před dnem vyhlášení programu)
 1. Co to znamená, že příspěvek je poskytován formou daru? 

Příjem finančního příspěvku může mít pro příjemce dopady vyplývající z příslušné daňové legislativy ČR.

 1. Poskytuje Letiště Praha daňové poradenství? Kam se můžu případně obrátit?
  Bohužel Letiště Praha daňové poradenství neposkytuje. V případě potřeby je proto nutné vyhledat daňového poradce nebo místně příslušný finanční úřad.
 2. Kdo zajišťuje stavební povolení, elektroinstalace apod.?
  Stavební povolení, elektroinstalace apod. si zajišťuje žadatel sám. Letiště Praha hradí pouze náklady spojené se stavebním povolením a vypracování projektové dokumentace.
 3. Mohu získat příležitost po skončení životnosti prvně instalované ventilace opět zažádat o další finanční podporu Letiště Praha na další ventilaci?
  Finanční podpora na program Ventilace je poskytována žadateli jednorázově, tedy bez nároku na poskytnutí finanční pomoci na ventilaci po ukončení životnosti prvního zařízení. Případná možnost opakovaného vyhlášení programu pro již jednou podpořené žadatele je na rozhodnutí představenstva Letiště Praha.
 4. Jak dlouho bude trvat, než se dostane na všechny zájemce?
  Program Ventilace bude vyhlašován v ročních výzvách. Plánované ukončení celého programu je v roce 2023, anebo do vyčerpání vyhrazené finanční alokace Letištěm Praha.
 5. Kontroluje Letiště Praha instalaci ventilace a může za ni ručit?
  Letiště Praha, a. s. za instalaci ventilace neručí, pouze kontroluje podmínky plnění programu Ventilace. Jinými slovy, finanční prostředky jsou propláceny pouze v případě, že instalování ventilace dodržuje všechny podmínky programu Ventilace. Kontrola Letiště Praha je nastavena v několika úrovních, a to od počáteční kontroly dokumentace, přes vlastním schválení žádosti, až po kontrolu následné realizace včetně kontroly na místě.
   
 6.  Kolik mohu žádat peněz za instalaci ventilace?
  Letiště Praha hradí až 100 % řádně doložených a uznatelných výdajů
  nejvýše však 60 tis. až 245 tis. Kč včetně DPH dle dispozice bytu nebo rodinného domu.
 7. Obdržel/a jsme Rozhodnutí o vyplacení příspěvku, za jak dlouho můžu očekávat připsání peněz na účet?
  Příspěvek je vyplácí Letiště Praha na uvedený bankovní účet žadatele zpravidla do 6 týdnů od vydání dokumentu Rozhodnutí o vyplacení příspěvku.
 8.  Podal/a jsem žádost o poskytnutí podpory programu Ventilace, ale nevím, zda je všechno v pořádku. Můžete se, prosím, na to podívat?
  Letiště Praha posoudí, zda žadatel splnil základní požadavky pro poskytnutí podpory programu Ventilace. O výsledku tohoto posouzení Letiště Praha informuje žadatele prostřednictvím informačního systému programu nebo přes zadaný e-mail v žádosti bude zaslána notifikace.
 9.  Mohu požádat o prodloužení termínu splnění realizace?
  Ano, v odůvodněných případech můžete požádat o prodloužení lhůty, a to elektronicky e-mailem zaslaným na ventilace@prg.aero před jejím vypršením. Email by měl být označen číslem žádosti a měl by obsahovat zdůvodnění nebo vyplnit vzorový Formulář – žádost o prodloužení lhůty, který je k dispozici v sekci „Dokumenty ke stažení“ na webových stránkách programu.
 10. Jak finančně náročná je investice do ventilací?
  V počátku hradí náklady ventilace žadatel, a poté, co řádně doloží uznatelné náklady související s instalací opatření, Letiště Praha uhradí  až 100% uznatelných výdajů žadateli, maximálně do výše stanového limitu.
 11. Když proběhne instalace v rodinném domě , který je dispozicí 5+1, ale majitel instaloval pouze do místností na spaní a denní místnosti, bude se považovat instalace v rozpočtu za byt 2+1 s adekvátním rozpočtem?
  Dle  čl. 2 odst. 5 Podmínek je příspěvek „určen na opatření pro tzv. vybraný chráněný vnitřní prostor staveb, kterým se rozumí obytné místnosti….“, příspěvek je vázán výhradně na místnosti, kde bude ventilace instalována a tím dojde k naplnění cíle programu. Výše příspěvku se stanoví dle reálnému počtu chráněných místností, kde bude zařízení instalováno, nikoliv dle celkového počtu místností předmětné nemovitosti. Výše uznatelných nákladů bude předmětem kontroly PD a závěrečné kontroly realizace. V případě nesrovnalostí, které nebudou vysvětleny a napraveny se na toto pochybení bude pohlížet jako na nedodržení podmínek programu.
Zobrazit celý text
Kontakty
Mgr. Kateřina Machová

Nakládání s osobními údaji

Informace o zpracování osobních údajů