Program Ventilace - školy

Zpět na úvod

Cílem podpory programu Ventilace je realizace doplňkových protihlukových opatření pro snížení dopadů hluku z leteckého provozu ve vnitřním chráněném prostoru budov určených pro výchovu a vzdělání, zdravotní a sociální účely.

program ventilace skoly

Program doplňkových protihlukových opatření pro školy a stavby pro sociální a zdravotní účely

(dále jen program Ventilace)

Letiště Praha, a.s., vyhlásilo dne 27.11.2019 první výzvu v rámci programu doplňkových protihlukových opatření (dále jen program Ventilace), jejíž předmětem je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací) zajišťujících kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti přímého větrání. Cílem podpory v první výzvě programu Ventilace je realizace doplňkových protihlukových opatření ve školách a školkách, zdravotnických zařízeních s lůžkovou částí, domovech seniorů apod. v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně. Program Ventilace navazuje na již v minulosti realizovaný program technických protihlukových opatření spočívající ve výměně oken bytových a rodinných domů, staveb určených pro výchovu a vzdělávání, zdravotní a sociální účely v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně. Programy jsou realizovány v rámci hlukového managementu Letiště Praha.

Na první výzvu programu ventilace budou v dalších letech postupně navazovat další výzvy určené rovněž pro vlastníky bytů a rodinných domů v hlukově nejzatíženějších lokalitách v rámci ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně.

1. výzva

Představenstvo Letiště Praha, a. s. vyhlašuje dne 27. 11. 2019. prostřednictvím těchto webových stránek 1. výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Ventilace zaměřených na snižování hlukové zátěže v okolí Letiště Václava Havla Praha v hlukově nejzatíženějších oblastech, a to v budovách pro výchovu a vzdělání, zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných stavbách. Žádost je možné podat od dne vyhlášení Výzvy až do 31. 3. 2020, anebo do vyčerpání vyhrazené finanční alokace Letištěm Praha, a. s. Podání žádosti je velmi rychlé a snadné. Stačí jen formulář vyplnit (k nalezení je v sekci Žádost o poskytnutí příspěvku), opatřit elektronickým podpisem a společně s povinnými přílohami kompletní žádost odeslat na ventilace@prg.aero.

Výzva Ventilace školy 2019Aktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 582.61 KBFormát:
Pravidla

Podrobné pravidla programu Ventilace pro školy, sociální a zdravotní zařízení schválené představenstvem Letiště Praha, a. s. jsou platné i účinné ode dne 5. 11. 2019.

Pravidla programu Ventilace 2019Aktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 1.15 MBFormát:
Žádost o poskytnutí příspěvku
Formulář - Žádost o poskytnutí přípěvkuAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 712.7 KBFormát:
Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení  - jedná se o vzorové dokumenty a editovatelné formuláře.

Vzor - Plná mocAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 552.31 KBFormát:
Vzor - Předávací protokolAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 352.44 KBFormát:
Vzor - SOUPIS FAKTURAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 338.58 KBFormát:
Vzor - FakturaAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 500.62 KBFormát:
Formulář - zpětvzetí žádostiAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 687.84 KBFormát:
Formulář - Zpráva o realizaciAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 612.93 KBFormát:
Formulář - Žádost o prodloužení lhůtyAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 692.55 KBFormát:
Příloha č. 1Aktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 709.17 KBFormát:
Čestné prohlášeníAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 628.32 KBFormát:
Vzor vyplnění - zpráva o realizaciAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 640.03 KBFormát:
Formulář - Dokumenty k rozhodnutíAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 742.64 KBFormát:
Formulář - Dokumenty k požadované k akceptaciAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 828.69 KBFormát:
Formulář - Dokumenty požadované k věcné kontroleAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 845.75 KBFormát:
Ochranné hlukové pásmo Letiště PrahaAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 11.35 MBFormát:
Vzorová smlouva o poskytnutí příspěvku z programu ventilaceAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 618.15 KBFormát:

Kontakty

Nakládání s osobními údaji

Informace o zpracování osobních údajů