Zpět na úvod

Program Ventilace - školy

Cílem podpory Projektu ventilace je realizace doplňkových protihlukových opatření pro snížení dopadů hluku z leteckého provozu ve vnitřním chráněném prostoru budov určených pro výchovu a vzdělání, zdravotní a sociální účely.

program ventilace skoly

Program doplňkových protihlukových opatření pro školy a stavby pro sociální a zdravotní účely

(dále jen Program ventilace)

Letiště Praha, a.s. vyhlásilo dne 27.11.2019 první výzvu v rámci Programu doplňkových protihlukových opatření (dále jen Program ventilace), jejíž předmětem je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací) zajišťujících kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti přímého větrání. Cílem podpory v první výzvě Programu ventilace je realizace doplňkových protihlukových opatření ve školách a školkách, zdravotnických zařízeních s lůžkovou částí, domovech seniorů apod. v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně. Program ventilace navazuje na již v minulosti realizovaný program technických protihlukových opatření spočívající ve výměně oken bytových a rodinných domů, staveb určených pro výchovu a vzdělávání, zdravotní a sociální účely v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně. Programy jsou realizovány v rámci hlukového managementu Letiště Praha.

Na první výzvu Programu Ventilace budou v dalších letech postupně navazovat další výzvy určené rovněž pro vlastníky bytů a rodinných domů v hlukově nejzatíženějších lokalitách v rámci ochranného hlukového pásma letiště Praha/Ruzyně.

1. výzva

Představenstvo Letiště Praha, a. s. vyhlašuje dne 27. 11. 2019. prostřednictvím těchto webových stránek 1. výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu ventilace zaměřených na snižování hlukové zátěže v okolí Letiště Václava Havla Praha v hlukově nejzatíženějších oblastech, a to v budovách pro výchovu a vzdělání, zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných stavbách. Žádost je možné podat od dne vyhlášení Výzvy až do 31. 3. 2020, anebo do vyčerpání vyhrazené finanční alokace Letištěm Praha, a. s. Podání žádosti je velmi rychlé a snadné. Stačí jen formulář vyplnit (k nalezení je v sekci Žádost o poskytnutí příspěvku), opatřit elektronickým podpisem a společně s povinnými přílohami kompletní žádost odeslat na ventilace@prg.aero.

Výzva ventilace školy 2019Aktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 582.61 KBFormát:
Pravidla

Podrobné Pravidla Programu Ventilace pro školy, sociální a zdravotní zařízení schválené představenstvem Letiště Praha, a. s. jsou platné i účinné ode dne 5. 11. 2019.

Pravidla Programu ventilace 2019Aktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 1.15 MBFormát:
Žádost o poskytnutí příspěvku
Formulář - Žádost o poskytnutí přípěvkuAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 712.7 KBFormát:
Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení k Programu ventilace - jedná se o vzorové dokumenty a editovatelné formuláře.

Vzor - Plná mocAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 552.31 KBFormát:
Vzor - Předávací protokolAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 352.44 KBFormát:
Vzor - SOUPIS FAKTURAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 338.58 KBFormát:
Vzor - FakturaAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 500.62 KBFormát:
Formulář - zpětvzetí žádostiAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 687.84 KBFormát:
Formulář - Zpráva o realizaciAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 612.93 KBFormát:
Formulář - Žádost o prodloužení lhůtyAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 692.55 KBFormát:
Příloha č. 1Aktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 709.17 KBFormát:
Čestné prohlášeníAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 628.32 KBFormát:
Vzor vyplnění - zpráva o realizaciAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 640.03 KBFormát:
Formulář - Dokumenty k rozhodnutíAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 742.64 KBFormát:
Formulář - Dokumenty k požadované k akceptaciAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 828.69 KBFormát:
Formulář - Dokumenty požadované k věcné kontroleAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 845.75 KBFormát:
Ochranné hlukové pásmo Letiště Praha, a.s.Aktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 11.35 MBFormát:
Vzorová smlouva o poskytnutí příspěvku z programu ventilaceAktualizováno: 3. 2. 2020Velikost: 618.15 KBFormát:

Jak na to

Jak žádat o příspěvek:

 1. Rozhodněte se, prosím, zda je ve Vašich finančních možnostech žádat o příspěvek. Příspěvek se vyplácí až po realizaci instalace ventilací a řádném doložení uznatelných výdajů. Navíc, s realizací je spojená možná finanční spoluúčast, a to v případě, že si zvolíte nadstandardní řešení.
 2. Seznamte se, prosím, s pravidly programu. Pravidla Programu Ventilace a další potřebné dokumenty naleznete zde, na webových stránkách programu. 
 3. Vyplňte, prosím, formulář žádosti o příspěvek, který naleznete zde, na webových stránkách programu, podepište jej elektronickým podpisem a podejte na ventilace@prg.aero společně s povinnými přílohami k evidenci žádosti a vyčkejte, prosím, na výsledek posouzení nároku na poskytnutí příspěvku.
 4. Bude-li Vaše žádost schválena, najděte si, prosím, projektového inženýra nebo architekta, který Vám zpracuje projektovou dokumentaci.
 5. Odevzdejte, prosím, vypracovanou projektovou dokumentaci společně s dalšími přílohami a vyčkejte na výsledek věcné kontroly. Formulář naleznete v dokumentech ke stažení pod názvem Formulář - Dokumenty požadované před věcnou kontrolou.
 6. Bude-li věcná kontrola v pořádku, můžete iniciovat veřejnou zakázku na technický dozor stavby a zhotovitele instalace ventilace podle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, nebo vybrat vhodného zhotovitele.
 7. Po ukončení zadávacího řízení předložte, prosím, uzavřenou smlouvu o dílo s oceněným položkovým rozpočtem, případně i další smlouvy na autorský a technický dozor stavby. Formulář naleznete v dokumentech ke stažení pod názvem Formulář – Dokumenty požadované k akceptaci a k podpisu SML.
 8. Pověřený pracovník LP zkontroluje formální správnost doložené dokumentace, a to do čtyř až šesti týdnů. Bude-li žádost v pořádku, je akceptována. Následně Vám zašleme návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku.
 9. Podepíšete-li Smlouvu o poskytnutí příspěvku, do 18 měsíců musí být provedena realizace ventilací, chcete-li uznat náklady k proplacení od Letiště Praha, a. s.
 10. Před tím, než započnete samotnou realizaci ventilací, je nutné informovat příslušný stavební úřad. Bude-li to vyžadováno, je nutné poptat technický dozor, vykonávající nad projektem dohled.
 11. Splníte-li výše uvedené body, můžete začít s realizací ventilací.
 12. Po dokončení realizace ventilací, prosím, shromážděte všechny doklady (faktury, potvrzení o úhradě, předávací protokoly a další, a to včetně jejich kopií (možno ofotit). Zkompletovanou dokumentaci, prosím, zašlete na ventilace@prg.aero. Zprávu, prosím, opatřete číslem žádosti. Formulář naleznete v dokumentech ke stažení pod názvem Formulář - Dokumenty k rozhodnutí.
 13. Následně bude provedena kontrola realizace ventilací, stejně tak Letiště Praha rozhodne o poskytnutí příspěvku a uhrazení výdajů. Příspěvek obdržíte přibližně do šesti týdnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.
Zobrazit celý text

Často kladené dotazy

 1. Kdo hradí náklady na energii a provoz?
  Náklady na energii a provoz hradí žadatel. Orientační roční náklady jsou cca 22 000 – 35 000 Kč na jednu třídu, dle orientace budovy ke světovým stranám a dle užívání ventilace.
 2. Poskytuje Letiště Praha, a. s. daňové poradenství? Kam se můžu případně obrátit?
  Bohužel Letiště Praha, a. s. daňové poradenství neposkytuje. V případě potřeby je proto nutné vyhledat daňového poradce nebo místně příslušný finanční úřad.
 3. Kdo zajišťuje stavební povolení, elektroinstalace apod.?
  Stavební povolení, elektroinstalace apod. si zajišťuje žadatel sám. Letiště Praha hradí pouze náklady spojené se stavebním povolením a vypracování projektové dokumentace.
 4. Na které místnosti se Příspěvek z Programu ventilace vztahuje?
  U vzdělávacích zařízení je příspěvek určen pouze na učebny a tělocvičny s dlouhodobým pobytem dětí předškolního věku a žáků. V případě staveb pro zdravotní a sociální účely je určen pro místnosti s dlouhodobým pobytem osob, tj. pokoje a denní pokoje pro pacienty lůžkových oddělení.
 5. Jaká je životnost instalované ventilace?
  Životnost instalované ventilace je přibližně 8 až 15 let a záruka je většinou firmami garantována mezi 2 až 5 lety.
 6. Mohu získat příležitost po skončení životnosti prvně instalované ventilace opět zažádat o další finanční podporu Letiště Praha, a. s. na další ventilaci?
  Finanční podpora na Program Ventilace je poskytována žadateli jednorázově, tedy bez nároku na poskytnutí finanční pomoci na ventilaci po ukončení životnosti prvního zařízení. Případná možnost opakovaného vyhlášení programu pro již jednou podpořené žadatele je na rozhodnutí představenstva Letiště Praha, a. s.
 7. Jak dlouho bude trvat, než se dostane na všechny zájemce?
  Program Ventilace bude vyhlašován v ročních výzvách. Plánované ukončení celého programu je v roce 2023, anebo do vyčerpání vyhrazené finanční alokace Letištěm Praha, a. s.
 8. Jaké jsou výhody ventilace?
  Výhody instalované ventilace v budově zajistí využití tepelné energie přiváděného/odváděného vzduchu, tj. v létě zajistí částečné ochlazení a v zimě částečné ohřátí vzduchu, a to při zavřených oknech (tzv. nucené větrání). Mezi další přednosti patří regulace hodnot oxidu uhličitého (CO2), či snížení prašnosti, vlhkosti, výskytu pylových alergenů a zvýšení tepelného komfortu v místnosti. Celkově ventilace vedou ke snížení nákladů na vytápění.
 9. Jak mi ventilace pomůže snížit hlukovou zátěž?
  Ventilace zajištují kontinuální výměnu a ohřev či ochlazení čerstvého vzduchu, aniž by bylo nutné otevírat okna, která plní hlavní protihlukovou funkci.
 10. Kontroluje Letiště Praha, a. s. instalaci ventilace a může za ni ručit?
  Letiště Praha, a. s. za instalaci ventilace neručí, pouze kontroluje podmínky plnění Programu ventilace. Jinými slovy, finanční prostředky jsou propláceny pouze v případě, že instalování ventilace dodržuje všechny podmínky Programu ventilace. Kontrola Letiště Praha, a. s. je nastavena v několika úrovních, a to od počáteční kontroly dokumentace, přes vlastním schválení žádosti, až po kontrolu následné realizace včetně kontroly na místě.
 11. Kdo má nárok na podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu ventilace?
  Nárok na podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu ventilace vychází z toho, kde se nachází objekt (budova) žadatele. Pokud se nachází objekt typu školy, školky, zdravotnická zařízení či sociální zařízení s lůžkovou částí v Ochranném hlukovém pásmu letiště Praha/Ruzyně. Příspěvek není určen pro čekárny a ordinace lékařů.
 12. Jak se vyřizuje žádost o poskytnutí podpory v rámci Programu ventilace?
  Žadatelé mohou podávat své žádosti podat elektronicky. Žádost je k dispozici v sekci "Žádost o poskytnutí příspěvku" na webových stránkách programu. Vyplněnou žádost opatřenou ověřeným podpisem a společně s povinnými přílohami lze podat elektronicky, a to zasláním kompletně vyplněné žádosti na ventilace@prg.aero. Následně bude žadateli podání žádosti potvrzeno elektronicky a přiřazeno číslo žádosti.
 13. Kolik mohu žádat peněz za instalaci ventilace?
  Letiště Praha, a. s. hradí 100 % řádně doložených a uznatelných výdajů až do maximální výše stanoveného limitu 500 tisíc Kč na jednu třídu či tělocvičnu, nebo 30 tisíc Kč na jedno lůžko.
 14. Obdržel/a jsme Rozhodnutí o vyplacení příspěvku, za jak dlouho můžu očekávat připsání peněz na účet?Příspěvek vyplácí Letiště Praha, a. s. na uvedený bankovní účet žadatele zpravidla do 6 týdnů od vydání dokumentu Rozhodnutí o vyplacení příspěvku.
 15. Podal/a jsem žádost o poskytnutí podpory Programu ventilace, ale nevím, zda je všechno v pořádku. Můžete se, prosím, na to podívat?
  Letiště Praha, a. s. posoudí, zda žadatel splnil základní požadavky pro poskytnutí podpory Programu ventilace. O výsledku tohoto posouzení Letiště Praha, a. s. informuje žadatele emailem.
 16. Podepsal/a jsem smlouvu o poskytnutí příspěvku, obdržel/a jsem potvrzení žádosti a tento měsíc mám termín na doložení ukončené realizace, ale ještě nejsem s realizací zcela hotov/a. Co mám dělat? Mohu požádat o prodloužení termínu?
  Ano, v odůvodněných případech můžete požádat o prodloužení lhůty, a to elektronicky na ventilace@prg.aero před jejím vypršením. Formulář – žádost o prodloužení lhůty je k dispozici v dokumentech v sekci Ke stažení na webových stránkách programu
 17. Jak finančně náročná je investice do ventilací?
  V počátku hradí náklady ventilace žadatel, a poté, co řádně doloží uznatelné náklady, Letiště Praha, a. s. uhradí 100% výdajů žadateli, maximálně do výše stanového limitu.
Zobrazit celý text

Kontakty

Nakládání s osobními údaji

Informace o zpracování osobních údajů