Pro naše sousedy
Pro naše sousedy

Setkávání s občany a akce pro ně

Základem dobře fungujících vztahů je vzájemné naslouchání. Nabízíme příležitosti, kdy se můžete setkat se zástupci vedení letiště i konkrétních útvarů.  

 

V letošním roce  se informační stánek Letiště Praha s doprovodným programem objeví na těchto akcích v blízkém okolí:

2023

  • 2. 9.    Městské pivní slavnosti, Hostivice
  • 16. 9.   Slavnost levého a pravého břehu, Roztoky
  • 23. 9.  Babí léto, MČ Praha 17 – Řepy
  • 15. 10. Podzimní jarmark, Buštěhrad
Sousedské odpoledne

Jednou za dva roky pořádáme na začátku školního roku pro obyvatele nejbližšího okolí Sousedské odpoledne. Pro malé i velké je připraven zajímavý program, během kterého si mohou prohlédnout a mnohdy i vyzkoušet letištní techniku a seznámit se s náplní práce různých letištních složek. Účastníci akce mají zároveň možnost zeptat se na cokoliv je zajímá z oblasti ochrany životního prostředí, hlukové problematiky a letištního provozu. Informační stánek s odborníky na jednotlivé oblasti je k dispozici po celou dobu konání akce.

Příští Sousedské odpoledne se uskuteční v září 2024. V letošním roce vyjedeme s naším informačním stánkem a doprovodným programem přímo do okolní obcí, termíny a místa najdete zde.

Účast letiště na akcích v okolí

V případě zájmu, a pokud to provozní situace umožní, je možné domluvit účast letištních složek na akci v blízkém okolí.

Domluvit je možné i účast zástupců letiště na zasedání zastupitelstev okolních obcí.

Kontakt: sousede@prg.aero

Roadshow o paralelní dráze

V rámci informační kampaně k plánovanému rozvoji s důrazem na projekt paralelní dráhy navštěvujeme okolní obce a městské části.

Cílem je dát občanům možnost seznámit se s plány dalšího rozvoje letiště a získat všechny dostupné informace. Pro zájemce máme k dispozici informační panely s mapami ochranného hlukového pásma a letových trajektorií, ale také letáky s podrobnějšími informacemi o letišti a připravované paralelní dráze. Na dotazy občanů odpovídají odborníci, kteří projekt paralelní dráhy připravují.

Kampaň se v navštívených obcích setkala převážně s pozitivním ohlasem. Největší zájem byl o dopady nové dráhy na každodenní život.

Můžeme přijet i k vám. Napište nám: sousede@prg.aero

Fotogalerie