Pro naše sousedy
Pro naše sousedy

Změna dráhového systému

Letiště Václava Havla Praha má k dispozici dvě plnohodnotné vzletové a přistávací dráhy, které nicméně z důvodu křížení není možné používat souběžně. Pro většinu provozu (starty a přistání) je standardně využívána hlavní dráha (RWY 06/24). V přesně definovaných případech (k dispozici na www.rlp.cz /LIS/Letecké informace/AD 2 Letiště) je provoz převeden na dráhu vedlejší (RWY 12/30).

Pravidelná jarní údržba hlavní dráhy
Na hlavní vzletové a přistávací dráze 06/24 a souvisejících plochách bude v termínu od 24. 4. do 5. 5. 2023 probíhat pravidelná údržba a kalibrace radionavigačních nařízení. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet dle počasí a pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a šestou hodinou večer. V nočních hodinách bude provoz vždy převeden zpět na hlavní dráhu.

Aktuální stav provozu