Zpět na úvod
Finanční podpora na pořízení ventilačních systémů pro majitele nemovitostí v lokalitách Dobrovíz, Horoměřice, Jeneč, Kněževes, Přední Kopanina, Nové Středokluky a ulice U letiště, které zároveň spadají do ochranného hlukového pásma.

Ventilace 2024

Letiště Praha spouští novou výzvu pro domy a byty v programu Ventilace a významně rozšířilo podporované lokality. 

V roce 2024 rozdělí Letiště Praha žadatelům až 20 milionů korun.
V rámci programu je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací), které zajišťují kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti přímého větrání.
O finanční podporu programu mohou žádat majitelé nemovitostí uvnitř území vymezeného podmínkami programu. 
Termín spuštění příjmu žádostí je pondělí 19.2.2024. v 9:00

Na které území se program ventilace vztahuje?

O příspěvek můžete požádat pokud vaše nemovitost (rodinný dům nebo byt) splňuje alespoň jednu z územních podmínek: 

  1. Příslušnost k vyjmenované obci v OHP: nemovitost se nachází v obcích uvnitř hlukově nejzatíženější oblasti ochranného hlukového pásma Letiště Václava Havla Praha, jmenovitě v městské části Praha- Přední Kopanina a obcích Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Dobrovíz, ulice U Letiště, Nové Středokluky. Na objekty, které se nacházejí ve výše uvedených obcích, ale mimo území OHP, se nárok na příspěvek z Programu nevztahuje, pokud neplní požadavky v bodě 2) . 
  2.  Příslušnost do území daného izofonou LDVN 55 jde: nemovitost se nachází uvnitř území vymezeného izofonou LDVN = 55dB hluku z leteckého provozu na LKPR v roce 2019 pořízenou v rámci hlukového mapování Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Přesná specifikace nemovitostí je uvedena v podmínkách programu.

SPÁDÁ MOJE NEMOVITOST DO PROGRAMU?

Ověřit si, zda spadá vaše nemovitost do programu Ventilace, můžete následujícími způsoby:

  • Podle PDF mapy

Najděte svoji nemovitost na mapě s vyznačeným územím pro výzvu 2024. Pokud se nemovitost nachází v barevně vyznačeném prostoru, spadá do podporovaného území

  • Přes aplikaci GoogleEarth

Klikněte na soubor Území pro Výzvu 2024. Vyplňte svou adresu a klikněte na „Hledat“. Pokud se vaše nemovitost nachází v modře vymezeném území, tak splňuje podmínky z hlediska územního rozsahu programu. ​​​​​​(Google Earth je volně přístupný aplikace, kterou lze stáhnout zde).

  • Poraďte se s koordinátorem programu

Pokud si nejste jisti, zda se vaše nemovitost nachází či nenachází na podporovaném území nebo se potřebujete poradit, zašlete nám vaši adresu na ventilace@prg.aero a my vám dáme vědět.

 

 

Jak postupovat při registraci?

  1. Vytvořte si účet na adrese ventilace.prg.aero
  2. Po vytvoření účtu se přihlaste a vyplňte potřebné údaje k registraci nemovitosti
  3. Budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí k popisu
  4. Je vaše nemovitost ve správě BD nebo SVJ? Pak budete potřebovat souhlasné prohlášení vlastníků. Pokud vyřízení žádosti svěřujete třetí straně, tak je nutné doložit plnou moc (vzor níže).

Podmínky programu si pečlivě přečtěte 

Detaily si prostudujte zde

 

Jak má vypadat projektová dokumentace? 

Obsah projektové dokumentace najdete zde

Jak používat aplikaci? 

Připravili jsme Vám návod

 

Seznam doporučených dodavatelů

Žadatel je při realizaci opatření, které je předmětem příspěvku v rámci programu Ventilace, povinen vybírat ze seznamu ověřených dodavatelů. Jedná se o výběr firem, které prokázaly odbornou způsobilost k realizaci opatření z programu Ventilace.

V Seznamu ověřených dodavatelů jsou registrovaní dodavatelé, kteří splnili základní podmínky pro zařazení do seznamu povinných dodavatelů. Zařazení do Seznamu je bezplatné a po splnění základních kritérií je každému dodavateli zápis umožněn.

Upozornění: Letiště Praha neručí za správnost uvedených údajů poskytnutých registrujícím subjektem ani za kvalitu, vlastnosti nebo jakost nabízených výrobků či služeb.

Doporučujeme žadatelům o příspěvek oslovit více dodavatelů, zjistit si jejich reference, podmínky, nabízená řešení a na základě pro žadatele nejvhodnější nabídky uzavřít písemnou smlouvu, která by měla obsahovat závazek, že instalované jednotky těchto dodavatelů budou zaručovat splnění základních technických podmínek programu Ventilace.

Letiště Praha, a.s., s těmito vybranými dodavateli nemá uzavřen žádný smluvní vztah a je výhradně na žadateli, koho ze seznamu vybere.

dodavatele22024.pdfAktualizováno: 14. 2. 2024Velikost: 438.45 KBFormát:

Formuláře k jednotlivým fázím zpracování žádosti

Formuláře pro registraci žádosti
Souhlasné prohlášení vlastníkůAktualizováno: 27. 10. 2023Velikost: 639.65 KBFormát:
Vzor_plná mocAktualizováno: 27. 10. 2023Velikost: 625.12 KBFormát:
Formuláře k podání projektové dokumentace
Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání veřejných zdrojůAktualizováno: 27. 10. 2023Velikost: 630.85 KBFormát:
Formuláře k doložení realizace
Zpráva o realizaciAktualizováno: 8. 11. 2022Velikost: 632.61 KBFormát:
Formuláře ke změně žádosti nebo prodloužení lhůt
žádost prodloužení lhůtyAktualizováno: 8. 11. 2022Velikost: 781.13 KBFormát:
změna v žádostiAktualizováno: 8. 11. 2022Velikost: 700.93 KBFormát:

Proces zpracování žádosti

koordinátorka programu

Mgr. Kateřina Machová